Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Potpore velikim poljoprivrednicima – sektor stočarstva i peradarstva (4.1.1.)

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 24.04.2017. godine Natječaj  za provedbu Podmjere 4.1. ”Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba tipa operacije 4.1.1. ”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata  Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe upisane […]

Arhiva aktualnosti: Potpore malim i srednjim poljoprivrednicima – sektor voća i povrća (4.1.1.)

Natječaj zatvoren.  Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 24.04.2017. godine Natječaj  za provedbu Podmjere 4.1. ”Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba tipa operacije 4.1.1. ”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata  Prihvatljivi korisnici: fizičke i […]

Arhiva aktualnosti: Potpore velikim poljoprivrednicima – sektor voća i povrća (4.1.1.)

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 24.04.2017. godine Natječaj  za provedbu Podmjere 4.1. ”Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba tipa operacije 4.1.1. ”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata  Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe […]

Arhiva aktualnosti: Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona

Natječaj zatvoren. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 21. travnja 2017. Poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Razvoj infrastrukture poduzetničkih mreža”.Prihvatljivi prijavitelji:Jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave koje moraju dokazati da: imaju ljudske i financijske kapacitete za provedbu projekta,u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja,su […]

Arhiva aktualnosti: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III

Natječaj zatvoren. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je dana 10. ožujka 2017. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III”.Prihvatljivi prijavitelji:Pravna osoba sa sljedećim statusom:KOMPONENTA 1 – Omogućiti učinkovitu provedbu županijskih strategija razvoja ljudskih potencijalaUstanova (npr. škole, Hrvatski zavod za zapošljavanje, ustanove za […]

Arhiva aktualnosti: Izrada projektne dokumentacije za građenje reciklažnog dvorišta

Natječaj zatvoren. Fond za zaštitu okoliša i energetsku  učinkovitost objavio je dana 08. ožujka 2017. godine Javni poziv za ”Neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta”.Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samoupravePrihvatljive aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta:geodetski […]

Arhiva aktualnosti: Promicanje održivog korištenja prirodne baštine

Natječaj zatvoren. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je objavilo je 11.04.2016. godine Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom “Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode”.Prihvatljivi prijavitelji:Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode, kako slijedi:NACIONALNI PARKOVIJavna ustanova Nacionalni park Plitvička […]

Arhiva aktualnosti: Primorsko-goranska županija: Potpora poljoprivrednim gospodarstvima

Primorsko-goranska županija objavila je dana 30. svibnja Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 2017. godini.PREDMET Javnog poziva su sljedeće mjere ruralnog razvoja:Mjera 1.1.1. Podrška razvoju novih i malih poljoprivrednih gospodarstavaMjera 1.5.1. Razvoj postojećih oznaka kvalitete te uvođenje certifikata i […]

Arhiva aktualnosti: Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

Natječaj zatvoren. Ministarstvo obrazovanja i sporta objavilo je dana 29. prosinca Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja”.Prihvatljivi prijavitelji:Osnovne i srednjoškolske ustanove sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/12; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 152/14)Partnerstvo na […]

Arhiva aktualnosti: Poduzetništvo u kulturi

Natječaj zatvoren. Ministarstvo kulture objavilo je dana 25. travnja 2017. godine Javni poziv za predlaganje programa / projekata poduzetništva u kulturi za 2017. godinu.Prihvatljivi prijavitelji:subjekti malog gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi:trgovačka društva,obrtnici,zadruge,ustanove (osim ustanova kojima je osnivač tijelo javne vlasti),umjetničke organizacije,samostalni umjetnici.Prihvatljivi prijavitelji moraju zadovoljiti sljedeće uvjete: pozitivno posluju;imaju […]