Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Poduzetništvo u kulturi

Natječaj zatvoren. Ministarstvo kulture objavilo je dana 25. travnja 2017. godine Javni poziv za predlaganje programa / projekata poduzetništva u kulturi za 2017. godinu.Prihvatljivi prijavitelji:subjekti malog gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi:trgovačka društva,obrtnici,zadruge,ustanove (osim ustanova kojima je osnivač tijelo javne vlasti),umjetničke organizacije,samostalni umjetnici.Prihvatljivi prijavitelji moraju zadovoljiti sljedeće uvjete: pozitivno posluju;imaju […]

Arhiva aktualnosti: Internacionalizacija poslovanja MSP-a

Natječaj objavljen: Internacionalizacija poslovanja MSP-a Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta najavilo je skoro raspisivanje natječaja ”Internacionalizacija poslovanja MSP-a”.Prihvatljivi prijavitelji:Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala ili srednja poduzeća;Prijavitelj mora biti registriran za gospodarsku djelatnosti minimalno 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporu.Prihvatljive aktivnosti:Sve aktivnosti moraju biti potrebne za prezentiranje […]

Arhiva aktualnosti: Partnerstva organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova

Natječaj zatvoren. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je 23. prosinca 2016. godine Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja”.Prihvatljivi prijavitelji:Prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete:biti organizacija civilnoga društvapravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:udruga – pravna […]

Arhiva aktualnosti: Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti (I.10.)

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 05. listopada 2017. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. ”Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti”. Prihvatljivi prijavitelji: Javna ili privatna tijela te fizičke osobe vlasnici ribarskog plovila koji zadovoljavaju uvjete i kriterije propisane pravilnikom i natječajem.  Prihvatljive aktivnosti: Trajni prestanak ribolovne aktivnosti, […]

Arhiva aktualnosti: Lokalne usluge za ruralno stanovništvo (7.4.1.)

Natječaj zatvoren. Sukladno Indikativnom planu raspisivanja natječaja za 2017. godinu uskoro se očekuje objava natječaja za PODMJERU 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.Podmjera 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga […]

Arhiva aktualnosti: Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Natječaj zatvoren. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je 22. studenog 2016. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja .Prihvatljivi korisnici:Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave,Javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja.Prijavitelji se […]

Arhiva aktualnosti: Podrška obrazovanju odraslih

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 03. ožujka 2017. Otvoreni poziv Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti.Prihvatljivi prijavitelji: Ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih koje posjeduju rješenje nadležnog […]

Arhiva aktualnosti: Promicanje održivog korištenja prirodne baštine

Natječaj zatvoren. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je dana 06. prosinca 2016. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom ”Promicanje održivog razvoja prirodne baštine”.Prihvatljivi korisnici:Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima kojoj je osnivač jedinica područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave utvrđena člankom 130. Zakona o zaštiti prirode […]

Arhiva aktualnosti: Tekući troškovi LAG-ova i animacija (19.4.)

Natječaj zatvoren. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 01. ožujka 2017. Natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“.Prihvatljivi prijavitelji: LAG-ovi koji su odabrani unutar tipa operacije 19.2.1.za provedbu odabrane Lokalne razvojne strategije i s kojima […]

Arhiva aktualnosti: Umjetnost i kultura za mlade

Natječaj zatvoren. Ministarstvo kulture objavilo je 12. prosinca 2016. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Umjetnost i kultura za mlade”.Prihvatljivi prijavitelji:Pravna osoba javnog ili privatnog prava:Skupina aktivnosti A – Priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za mlade u srednjim školamaumjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti, zakladaustanova u kulturijedinica […]