Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, PBIRO obavijesti: PBIRO usluge za MSP-ove

Projekt je sufinanciran u okviru Operativnog programa

Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

POZIVNICA

ZA SUDJELOVANJE U NOVOM CIKLUSU SUFINANCIRANE PODRŠKE 

ZA RAST I RAZVOJ MIKRO, MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA

Poslovni biro PBIRO d.o.o. Rijeka poziva zainteresirane za besplatno savjetovanje, edukaciju i informiranje o EU fondovima, aktualnim natječajima i poduzetničkim temama koje će biti održano kroz:

 1. Radionica Obveze poduzetnika,
 2. Radionica Kritični faktori uspjeha poslovanja,
 3. Radionica Poslovno planiranje,
 4. Radionica Napredno financijsko izvještavanje,
 5. Radionica Otvoreni i najavljeni EU natječaji,
 6. Radionica Otvoreni i najavljeni nacionalni i/ili lokalni natječaji,
 7. Radionica Izvori financiranja i ESIF financijski instrumenti,
 8. Radionica Upravljanje EU projektima.

Uz radionice biti će održano 11 događanja putem  kojih će se povezati poduzetnici i potporni subjekti kao što su škole, komore, udruge, znanstvene organizacije, istraživačke organizacije i JLP(R)S.

OPIS RADIONICA:

 1. Radionica Obveze poduzetnika (Računovodstvo, poslovne knjige, porezni sustavi i druga javna davanja)

Poduzetnici se svakodnevno susreću s brojnim dilemama o načinu primjene važećih računovodstvenih i poreznih propisa. U sklopu informativne radionice bit će predstavljeni osnovni računovodstveni pojmovi, porezna politika u RH i obveze poduzetnika s naglaskom na kvalitetnije praćenje vlastitog knjigovodstvenog poslovanja.

Sadržaj:

 • Vođenje poslovnih knjiga (Jednostavno i dvojno knjigovodstvo),
 • Porezne obveze poduzetnika,
 • Individualno savjetovanje.
 1. Radionica Kritični faktori uspjeha poslovanja

Kritični faktori uspjeha je poslovni izraz za ograničeni broj elemenata koji se moraju uspješno provesti kako bi cjelokupno poslovanje ili projekt ispunili svoju svrhu. Poduzetnik može koristiti metodu kritičnih faktora uspjeha kao sredstvo identifikacije bitnih elemenata svog uspjeha. U sklopu informativne radionice biti će predstavljeni oblici poduzetničke aktivnosti, izvori financiranja, vođenje građevinskih projekata, državni inspektori i porezni nadzor, osnove građanskog prava, stvarna prava, zemljišne knjige, posjed, obvezno pravo, ovrha, stečaj i likvidacija.

Sadržaj:

 • Oblici poduzetničke aktivnosti,
 • Vođenje građevinskih projekata,
 • Državni inspektorat i porezni nadzor,
 • Osnove građanskog prava,
 • Stvarna prava,
 • Zemljišne knjige,
 • Posjed,
 • Obvezno pravo,
 • Ovrha,
 • Stečaj i likvidacija,
 • Individualno savjetovanje.
 1. Radionica Poslovno planiranje

Poslovni plan poduzetnicima predstavlja strateški dokument na kojemu temelje realizaciju pokretanja novog poduhvata. Isto tako, to je osnovni instrument pri realizaciji kredita od banaka ili privlačenja investitora koji na taj način imaju mogućnost procijeniti profitabilnost i moguće rizike projekta u koji ulažu kapital. U sklopu informativne radionice biti će predstavljene mjere za pripremu poslovnog plana, alati analize i metodologija izrade poslovnih planova.

Sadržaj:

 • Uvod u planiranje,
 • Mjere pripreme poslovnog plana,
 • Izrada poslovnog plana (Poslovni plan investicijskog ulaganja),
 • Individualno savjetovanje.
 1. Radionica Napredno financijsko izvještavanje

Svaki poduzetnik, da bi donio ispravnu odluku za svoje poduzeće mora imati jasnu sliku o financijskom stanju i financijskom prometu. Razumijevanje financijskih izvještaja poduzeća ključno je za nadzor resursa svake tvrtke, za procjenu učinaka poslovnih aktivnosti te donošenje optimalnih poslovnih odluka. U sklopu informativne radionice biti će predstavljene različite vrste financijskih izvještaja poduzetnika (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom tijeku i Bilješke uz financijske izvještaje) te njihova međuzavisnost.

Sadržaj:

 • Osnovni elementi financijskih izvještaja,
 • Analiza financijskih izvještaja,
 • Ključni financijski pokazatelji,
 • Individualno savjetovanje.
 1. Radionica Otvoreni i najavljeni EU natječaji

Potencijalnim prijaviteljima najveći problem predstavlja razumijevanje složenih natječajnih uvjeta, te prepoznavanje vlastite i investicijske sukladnosti s istima. U sklopu informativne radionice biti će predstavljeni otvoreni i najavljeni EU natječaji, uvjeti prihvatljivosti prijavitelja i projekta, kao i uvjeti prijave na iste.

Sadržaj:

 • Pregled otvorenih i najavljenih nacionalnih i/ili lokalnih natječaja,
 • Uvjeti prihvatljivosti prijavitelja i projekta,
 • Način prijave,
 • Individualno savjetovanje.
 1. Radionica Otvoreni i najavljeni nacionalni i/ili lokalni natječaji:

Potencijalnim prijaviteljima najveći problem predstavlja razumijevanje složenih natječajnih uvjeta, te prepoznavanje vlastite i investicijske sukladnosti s istima. U sklopu informativne radionice biti će predstavljeni otvoreni i najavljeni nacionalni i/ili lokalni natječaji, uvjeti prihvatljivosti prijavitelja i projekta, kao i uvjeti prijave na iste.

Sadržaj:

 • Pregled otvorenih i najavljenih nacionalnih i/ili lokalnih natječaja,
 • Uvjeti prihvatljivosti prijavitelja i projekta,
 • Način prijave,
 • Individualno savjetovanje.
 1. Radionica Izvori financiranja i ESIF financijski instrumenti

Izvori financiranja predstavljaju jedan od najvećih problema s kojima se poduzetnici susreću prilikom pokretanja poslovanja ili u fazi rasta i razvoja poslovanja. ESIF financijski instrumenti predstavljaju novi način korištenja sredstava fondova Europske unije, a dolaze u obliku kreditnih linija, garancijskih shema i fondova rizičnog kapitala. Iz financijskih instrumenata, primatelji mogu dobiti kredite po kamatama daleko nižim od uobičajenih kredita komercijalnih banaka, te vrlo povoljne garancije, a mlada i inovativna poduzeća mogu dobiti prijeko potrebna ulaganja u vlasnički kapital. U sklopu informativne radionice bit će predstavljene kreditne mjere, garancije, ESIF financijski instrumenti te bespovratne potpore i financijski instrumenti (zajmovi i jamstva) HAMAG BICRO-a), kao i uvjeti prijave na iste.

Sadržaj:

 • Prezentacija kreditnih mjera, garancija i ESIF financijskih instrumenata HBOR-a,
 • Prezentacija bespovratnih potpora i financijskih instrumenata HAMAG BICRO-a,
 • Individualno savjetovanje.
 1. Radionica Upravljanje EU projektima

Nakon uspješne prijave na EU natječaj i primitka pozitivnog odgovora, poduzetnik postaje potpisnik Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, čime postaje odgovoran za postizanje rezultata istaknutih u projektnoj prijavi. U prosjeku oko 20% odobrenih sredstava nositelji projekata moraju vratiti ugovornom tijelu zbog pogrešaka nastalih tijekom provedbe projekata. U sklopu radionice sudionicima će se predstaviti pravila i procedure uspješne provedbe projekta nužna za maksimiziranje iskorištenosti odobrenih bespovratnih sredstava.

Program:

 • Faze u planiranju i provedbi EU projekta,
 • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava,
 • Nabave,
 • Izvješćivanje i pravdanje troškova,
 • Izmjene/Raskid Ugovora,
 • Rizici u provedbi projekta,
 • Provjere na licu mjesta,
 • Pravila vidljivosti,
 • Individualno savjetovanje.

 

Napomena: Kalendar događanja za naredne mjesece i nova događanja bit će naknadno objavljen.

KALENDAR DOGAĐANJA

PRIJAVA:

Program je namijenjen samo mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Zainteresirani poduzetnici se mogu prijaviti:
» telefonom na broj: 051/452-600,
» e-mailom: poduzetnik@pbiro.hr,
» on-line prijavom

Prijava mora sadržavati najmanje:

 • Naziv poduzetnika,
 • Broj kontakt telefona/mobitela,
 • Adresa elektroničke pošte.

Polja označena zvjezdicom (*) su obavezna polja.

DODATNE INFORMACIJE:

Za dodatne informacije možete se obratiti telefonom na 051/452-600 ili e-poštom na poduzetnik@pbiro.hr.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost društva Poslovni biro PBIRO d.o.o.

 

On-line prijava