Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Usluge vanjskog ureda u provođenju projekata

Usluge vanjskog ureda u provođenju projekata

Nakon primitka pozitivne Odluke o financiranju, nositelji projekata pozvani su na potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Time postaju odgovorni za sredstva koja prime, odnosno za postizanje rezultata istaknutih u projektnoj prijavi. Projekte provode u skladu sa svojom projektnom prijavom, troše sredstva u skladu s prijavljenim budžetom, te su obavezni poštivati sve odredbe ugovora o bespovratnim sredstvima (sekundarna nabava, pravila vidljivosti, izvještavanje).

Dužni su pridržavati se zahtjeva povezanih s provjerom upravljanja projektom te surađivati s Provedbenim tijelom prilikom provjere. Nepridržavanje navedenih zahtjeva može se smatrati kršenjem odredbi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava nakon čega mogu uslijediti pravne i financijske posljedice.

Prema raspoloživim podacima, u prosjeku oko 20% odobrenih sredstava nositelji projekata moraju vratiti Ugovornom tijelu zbog pogrešaka nastalih tijekom provedbe projekata.

Da bi se izbjeglo kršenje odredbi i maksimizirala iskorištenost odobrenih bespovratnih sredstava, te ujedno osigurala sigurnost i smirenost vlasnika projekta, nudimo uslugu vanjskog ureda u provođenju projekata koja uključuje usluge:

 1. Administrativno, financijsko i tehničko upravljanje projektom
  • Formiranje projektnog tima i definiranje odgovornosti,
  • Podrška projektnom timu korisnika – tumačenje procedura i uputa za provedbu projekta,
  • Upravljanje i koordiniranje provedbe aktivnosti projekta,
  • Koordiniranje postizanja rezultata projekta i provođenja aktivnosti temeljem utvrđenih ključnih ciljeva projekta,
  • Upravljanje trošenjem sredstava projekta s projektnog računa,
  • Pripremanje standardnih obrazaca za postupke provjere upravljanja projektima za ugovorno tijelo,
  • Osiguranje vidljivosti projekta sukladno mjerama o informiranju i vidljivosti projekata financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj te
  • Ostali administrativni zadaci u projektu.

 2. Provedba javne nabave i izrada natječajne (javna nabava) i provedbene dokumentacije
  • Izrada plana nabave za nabave koje u trenutku potpisa Ugovora s odabranim ponuditeljem nisu pripremljene i/ili provedene, uključujući definiranje vrste postupka koji će se koristiti za pojedinu nabavu,
  • Izrada potrebne natječajne dokumentacije za nabavu roba i usluga; uključujući razradu kriterija i sustava bodovanja u suradnji s Naručiteljem,
  • Objava obavijesti o nabavi,
  • Tehnička pomoć u procesu pripreme odgovora, pojašnjenja i nadopuna na zahtjev nadležnog tijela do završetka provedbe javne nabave,
  • Izrada potrebne dokumentacije za provedbu procedure javne nabave (priprema zapisnika o ocjeni ponuda, odluka o odabiru/odluke o poništenju postupka, priprema odgovora na žalbe, priprema ugovora o nabavi sukladno definiranim uvjetima),
  • Savjetovanje u radu odbora za ocjenjivanje,
  • Administrativna kontrola realizacije ugovora o nabavi,
  • Savjetovanje u arhiviranju dokumentacije iz postupaka nabave do završetka provedbe javne nabave.

 3. Vođenje izdvojenog projektnog računovodstva za praćenje troškova projekta, te za pripremu izrade revizorskog nalaza
  • Postavljanje temelja za projektno računovodstvo,
  • Otvaranje podračuna za potrebe projekta,
  • Evidencija prihvatljivih/neprihvatljivih troškova u projektu,
  • Administrativno vođenje projekta,
  • Priprema dokumentacije potrebne za izvještavanje,
  • Priprema dokumentacije za izradu revizorskog nalaza.

Ovisno o potrebama korisnika, nudimo ugovaranje cjelovite ili pojedinačne usluge, te stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Oslonite se na nas i javite nam se sa povjerenjem.