Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Primorsko-goranska županija: Potpora poduzetnicima

Natječaj zatvoren.

Primorsko-goranska županija objavila je dana 18. lipnja 2018. godine Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2018. godini.

PREDMET Javnog poziva su sljedeće mjere ruralnog razvoja:

 • Mjera 1.2.1. Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za  poduzetnike u   sektoru malog gospodarstva
 • Mjera 1.3.1. Povećanje dodane vrijednosti turističkih sadržaja te razvoj i unapređenje selektivnih oblika turizma na ruralnom području PGŽ
 • Mjera 3.1.2. Priprema dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja

Mjera 1.2.1. Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za  poduzetnike u   sektoru malog gospodarstva

Prihvatljivi korisnici:

 • Mikro i mali subjekti malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem na ruralnom području Primorsko-goranske županije
 • Poduzetnici iz svih sektora djelatnosti prema NKD (2007.) osim:
  • poljoprivredne djelatnosti (izuzev šumarstvo) - odjeljak 01, 03, 10
  • djelatnost pružanja smještaja i pripreme i usluživanja (hrane) - odjeljak 55,56
  • djelatnosti kockanja i klađenja, - odjeljak 92
  • financijskom djelatnosti i djelatnosti osiguranja - odjeljak 64, 65, 66 te
  • djelatnosti poslovanja nekretninama - odjeljak 68

Prihvatljive aktivnosti:

 • Sufinanciranje nabave strojeva i uređaja za proizvodne i uslužne djelatnosti

Financiranje:

 • Minimalni iznos potpore: 10.000 kuna (bez PDV-a)
 • Maksimalni iznos potpore: 30.000 kuna
 • Maksimalni intenzitet potpore:
  • korisniku s područja Gorskog kotara – 80%
  • ostalim korisnicima – 50%

Mjera 1.3.1. Povećanje dodane vrijednosti turističkih sadržaja te razvoj i unapređenje selektivnih oblika turizma na ruralnom području PGŽ

Prihvatljivi korisnici:

 • Mikro i mali subjekti malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem na ruralnom području Primorsko-goranske županije
 • Sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13, 30/14, 89/14 i 152/14), Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga" (NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14) i izvatku iz NKD 2007 poduzetnik mora biti registriran:
  • za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u smještajnim objektima i/ili za pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka u sljedećim vrstama ugostiteljskih objekata: restoran, gostionica, krčma i konoba, osim za područje Gorskog kotara gdje su prihvatljivi korisnici registrirani za sve vrste ugostiteljskih objekata iz skupina: restorani, barovi i objekti jednostavnih usluga.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja poput: kušaonica, sportsko-rekreacijskih objekata i terena, objekata za držanje životinja, rekreacijskih, sportskih, zabavnih i ostalih tematskih sadržaja,
 • troškovi ulaganja u povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom.

Financiranje:

 • Maksimalni iznos potpore po korisniku: 30.000 kuna
 • Maksimalni intenzitet potpore:
  • korisniku s područja Gorskog kotara – 80%
  • ostalim korisnicima – 50%

Mjera 3.2.1.Priprema dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro i mali subjekti malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem na ruralnom području Primorsko-goranske županije
 • Poduzetnici iz svih sektora djelatnosti prema NKD (2007.) osim:
  • poljoprivredne djelatnosti (izuzev šumarstvo) - odjeljak 01, 03, 10
  • djelatnosti kockanja i klađenja, - odjeljak 92
  • financijskom djelatnosti i djelatnosti osiguranja - odjeljak 64, 65, 66 te
  • djelatnosti poslovanja nekretninama - odjeljak 68.

Prihvatljivi troškovi:

Troškovi savjetodavnih usluga za:

 • izradu poslovnog plana, investicijske studije, studije izvodljivosti i ostale dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj te naknada za inženjere i arhitekte pri izradi projektno-tehničke dokumentacije u svrhu ishođenja dozvole za građenje, s tim da datum računa bude nakon 01.siječnja 2017

Financiranje:

 • Maksimalni iznos potpore po korisniku: 20.000 kuna,
 • Maksimalni intenzitet potpore:
  • korisniku s područja Gorskog kotara - 80%,
  • ostalim korisnicima - 50%.

Nakon odobrenja od strane PGŽ korisnik je obavezan prijaviti svoj projekt (ulaganje) na neki od Natječaja za sufinanciranje iz PRR-a RH 2014.-2020. ili  od ostalih Operativnih programa te dostaviti dokaz.

Rok za podnošenje prijava: do iskorištenja sredstava ili do 01. prosinca 2018. godine

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: