Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

PBIRO obavijesti: Alat za izradu platna poslovnog modela

Svaki poduzetnik ima svoj poslovni model, odnosno svoj način na koji radi na koji stvara vrijednosti u poslovanju, na koji te vrijednosti plasira kupcu, te vrijednosti koje naplaćuje kako bi moglo dalje rasti i razvijati se. Poslovni model pojašnjava kako poduzetnik ostvaruje svoje ciljeve i stvara prihode:

- Što je sve potrebno da bi pribavio/proizveo proizvod ili uslugu (resursi, sirovina, dizajn…),

- Što je sve potrebno kako bi prodao proizvod/uslugu,

- Kako pribavlja financijska sredstva za prodani proizvod (naplata).

Poslovni model tako objedinjuje: tržišta, kupce, poslove kupaca, ishode i prepreke kupaca, resurse, procese i vrijednosti poslovanja.

Platno poslovnog modela je tehnika/ alat koja se koristi kako bi pomogla novim poduzetnicima da razmisle o ključnim elementima vlastitog plana, kontinuirano validiraju i organiziraju svoja rješenja. Ova metoda omogućava poduzetniku stalno prilagođavanje i poboljšanje poslovnog modela.

Platno poslovnog modela sastoji se od 11 komponenti ili sastavnih dijelova poslovnog modela koji vizualiziraju kratki poslovni plan na jednoj stranici:

1. Ponuda vrijednosti,

2. Segmenti kupaca,

3. Odnos s kupcima,

4. Kanali,

5. Ključne aktivnosti,

6. Ključni resursi,

7. Ključni partneri,

8. Struktura troškova,

9. Struktura prihoda,

10. Konkurencija,

11. Tržišni trendovi.

Alat za izradu platna poslovnog modela dostupan je na poveznici: https://www.pbiro.hr/platno-poslovnog-modela

Za nesmetano korištenje Alata predlažemo korištenje preglednika Microsoft Edge i Google Chrome.

 

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost društva Poslovni biro PBIRO d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Zajedno do fondova EU!
Više o EU fondovima saznajte na www.strukturnifondovi.hr