Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 03. svibnja 2018. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi prijavitelji su znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja i koje ispunjavaju kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01).

Prihvatljivi partneri:

Mala i srednja poduzeća u skladu s Prilogom I Uredbe 651/2014 i Uredbe 1084/2017 te velika poduzeća odnosno ona koja ne ispunjavaju kriterije utvrđene u Prilogu I

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izvođenje primijenjenih istraživanja (kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja) u odabranim tematskim i pod-tematsko prioritetnim područjima (PTPP) ili horizontalnim temama S3 s obaveznim utjecajem na jedan ili više PTPP-a
 • Zapošljavanje istraživača za potrebe provedbe istraživačkih aktivnosti projekta
 • Diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja (npr. publiciranje znanstvenih radova, predavanje na simpozijima, stručnim skupovima i sl.)
 • Analiza tržišta i izrada studije isplativosti i/ili strategije (studije, plana) za razvoj proizvoda i izrada Studije provjere i zaštite intelektualnog vlasništva nad rezultatima projekta
 • Aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije (npr. iskorištavanje prava na intelektualno vlasništvo proizišlo iz projekta, licenciranje, osnivanje novih poduzeća i sl.)
 • Upravljanje projektom (izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, provođenje postupaka nabave, upravljanje rizicima i sl.)
 • Aktivnosti vidljivosti projekta (npr. izrada internetske stranice, predstavljanje projekta putem konferencija za struku, znanstvenike, medije, predstavljanje projekta na sajmovima itd.)
 • Aktivnosti vezane za promicanje horizontalnih načela
 • Aktivnost umrežavanja i izobrazbe (sudjelovanje na seminarima, konferencijama, radionicama) vezana za provedbu projekta
 • Revizija projekta

Financiranje:

 • Maksimalan iznos potpore: 6.800.000,00 HRK
 • Intenzitet potpore:
  • Industrijsko istraživanje – 70%, odnosno max 80% za malo poduzeće; 60%, odnosno max 75% za srednje poduzeće; 50%, odnosno max 65% za veliko poduzeće
  • Eksperimentalni razvoj - 45% (45+15=max 60%) za malo poduzeće, 35% (35+15=max 50%) za srednje poduzeće i 25% (25+15=max 40%) za veliko poduzeće
  • Inovacije za MSP-ove – 50% za malo poduzeće, 50% za srednje poduzeće, veliko poduzeće nije prihvatljivo

Rok za podnošenje prijava: od 03. svibnja 2018. godine do 02. srpnja 2018. godine

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

 

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija:

Upute za prijavitelje

Obrasci i prilozi