Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 02. veljače 2018. godine Poziv ''Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a''.

Prihvatljivi prijavitelji:

Mikro, mala i srednja poduzeća koja do trenutka predaje projektnog prijedloga moraju biti registrirana za obavljanje djelatnosti iz sljedećih skupina:

 • C Prerađivačka industrija (izuzev skupina koje su isključene u točki 2.3. Uputa)
 • J Informacije i komunikacije (osim odjeljaka koji su isključeni u točki 2.3. Uputa)

koji moraju iskazati pozitivan EBITDA prema godišnjem financijskom izvještaju u 2017. godini, te koji u 2017. godini moraju imati najmanje jednog zaposlenog na temelju sati rada.

Prihvatljive aktivnosti:

1. Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu (Intenzitet potpore: 35% za srednje poduzetnike, 45% za mikro i male poduzetnike):

 • priprema zemljišta
 • krčenje zemljišta
 • trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele
 • trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele
 • komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka, trošak uporabne dozvole
 • nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač
 • troškovi montaže opreme i strojeva također su prihvatljivi ako su prikazani na istom računu s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme
 • ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta
 • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta
 • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva,
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) ako udovoljavaju čl. 7 Programa državnih potpora

2. Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti (Intenzitet potpore: 50%):

 • usluga upravljanja projektom
 • usluge stručnog nadzora građenja
 • usluge  izrade izvedbenog projekta gradnje
 • usluga izrade dokumentacije za nabavu
 • usluge revizije za verifikaciju troškova projekta

3. Sudjelovanje na sajmovima (Intenzitet potpore: 50%):

 • najam, uređivanje i vođenje štanda

4. Usavršavanje (Intenzitete potpore: 50%)

5. Priprema natječajne dokumentacije koja se podnosi prilikom prijave (Intenzitet potpore: 50%)

6. Implementacija sustava grijanja i hlađenja (Intenzitet potpore: 50%)

7. Promidžba i vidljivost (Intenzitet potpore: 50%)

Financiranje:

 • Minimalni iznos potpore: 500.000 kn
 • Maksimalni iznos potpore: 15.000.000 kn
 • Intenzitet potpore: 35 - 70%

Rok za podnošenje prijava: od 3. svibnja 2018. godine do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 28. prosinca 2018. godine

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

Natječajna dokumentacija: