Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, EU natječaji: Financijski instrumenti Programa ruralnog razvoja

Cilj Financijskih instrumenata je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).

Prihvatljivi korisnici:

 • u okviru Mjere 4
  • sektor poljoprivrede – fizička/pravna osoba te skupine fuzičkih/pravnih osoba, uključujući i proizvođačke grupe/organizacije, upisani u Upisnik poljoprivrednika i/ili Registar farmi i/ili registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost:
   • OPG,
   • obrt,
   • trgovačko društvo ili zadruga ili proizvođačka organizacija
   • druga pravna osoba;
  • sektor prerade:
   • OPG,
   • obrt,
   • trgovačko društvo ili zadruga ili proizvođačka organizacija
   • druga pravna osoba.
  • U okviru Mjere 6
   • Mikro i mali poduzetnici – poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika i fizičke osobe u svojstvu nositelja OPG-a:
    • OPG,
    • obrt,
    • trgovačko društvo,
    • druga pravna osoba.
   • U okviru Mjere 8
    • Sektor šumarstva:
     • Šumoposjednik fizička ili pravna osoba privatnog prava – vlasnik i/ili posjednik šume upisan u upisnik šumoposjednika
     • Udruga šumoposjednika
     • Izvoditelj šumarskih radova koji je fizička ili pravna osoba registrirana za izvođenje šumarskih radova.

Svrha instrumenata je financiranje mjera PRR 2014.-2020. godine:

 • Mjera 4 - Ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu,
  marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda,
 • Mjera 6 - Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima,
 • Mjera 8 - Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.

Financijski instrumenti su namijenjeni:

 • Ulaganjima u materijalnu i nematerijalnu imovinu;
 • Ulaganju u obrtni kapital, najviše do 30% od ukupnog iznosa zajma, povezan s
  aktivnostima razvoja ili proširenja koje su slične (i povezane s) aktivnostima iz
  prethodne točke (čija se povezanost dokazuje, među ostalim, poslovnim planom
  MSP-a i iznosom financiranja).
 • Ulaganje u obrtni kapital 100% kod Mikro zajmova za obrtna sredstva za ruralni
  razvoj

Krajnji rok korištenja sredstava je 31. prosinac 2023. godine.

PRIVREMENO ZATVOREN!

Ciljana skupina: Mikro i mali subjekti malog gospodarstva,

Iznos: Od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR

Kamatna stopa: 0,1% i 0,25%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja

Poček: Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine

Rok otplate: Do 5 godina, uključujući poček, a do 7 godina uključujući poček za ulaganja u turizam u ruralnim područjima u JLP(R)S iz I. - IV. skupine prema indeksu razvijenosti.

Instrumenti osiguranja: Zadužnice, ostali instrumenti
osiguranja prema procjeni rizika

Potpora: De minimis, javna potpora

Namjena: osnovna sredstva, obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma
Ciljana skupina: Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva

Iznos: Od 25.000,01 EUR do 100.000 EUR

Kamatna stopa: 0,1% i 0,25%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja

Poček: Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine, a do 60 mjeseci za ulaganja u nove višegodišnje nasade

Rok otplate: Do 10 godina, uključujući poček, a do 12 godina uključujući poček za ulaganje u nove višegodišnje nasade i za ulaganja u turizam u ruralnim područjima u JLP(R)S iz I. – IV. skupine prema indeksu razvijenosti

Instrumenti osiguranja: Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

Potpora: De minimis, javna potpora

Namjena: osnovna sredstva, obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma
PRIVREMENO ZATVOREN!

Ciljana skupina: Mikro i mali subjekti malog gospodarstva

Iznos: Od 1.000 EUR do 25.000 EUR

Kamatna stopa: 0,5%

Poček: Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine

Rok otplate: Do 3 godine, uključujući poček

Instrumenti osiguranja: Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

Potpora: De minimis, javna potpora

Namjena: obrtna sredstva