Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, EU natječaji: Financijski instrumenti Programa ruralnog razvoja

Dana 4. travnja 2018. godine, ministar poljoprivrede donio je Odluku o povjeravanju zadataka provedbe financijskih instrumenata Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, a 18. travnja potpisani su sporazumi o financiranju provedbe financijskih instrumenata.

Riječ je o novom obliku financijske podrške kroz koju će biti ponuđeni ne samo povoljniji krediti već i jamstva za nova ulaganja, odnosno modernizaciju postojećih kapaciteta po uvjetima znatno povoljnijim od onih koje bankarski sektor trenutno nudi na ovdašnjem tržištu. U tu svrhu izdvojeno je 70,6 milijuna eura koji će biti na raspolaganju korisnicima u poljoprivredi, prerađivačkom sektoru i šumarstvu.

Od ukupnog programskog doprinosa, minimalno 10% sredstava je namijenjeno mjeri M06 Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, minimalno 8% za ulaganja u M08 Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma te 10% za ulaganja u podmjeru 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva.

Potpisivanje sporazuma rezultat je izmjena Programa ruralnog razvoja kojim se omogućava jednostavnije, brže i lakše kreditiranje njihovih ulaganja. Kroz ove financijske instrumente moći će se financirati primjerice obrtna sredstva, kupnja živih životinja, rabljene opreme, jednogodišnjeg bilja, ali i troškovi koji nisu bili prihvatljivi za financiranje putem bespovratnih sredstava.

HAMAG-BICRO će zajmove izravno odobravati krajnjim korisnicima, a u skladu s uvjetima PRR za definirane mjere/podmjere/tipove operacija, a koji pripadaju kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća.

Zajmovi moraju biti novi, isključuje se refinanciranje postojećih zajmova, a HAMAG-BICRO će jamstva provoditi u suradnji s financijskim institucijama (bankama i leasing društvima).

Geografski obuhvat u provedbenom smislu je cijeli teritorij Republike Hrvatske, ograničen na ruralno područje (sve osim urbanih središta gradova: Zagreb, Osijek, Rijeka i Split).

Prihvatljivi korisnici:

 • u okviru Mjere 4
  • sektor poljoprivrede – fizička/pravna osoba te skupine fuzičkih/pravnih osoba koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost:
   • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
   • obrt,
   • trgovačko društvo ili zadruga ili proizvođačka organizacija
   • druga pravna osoba;
  • sektor prerade:
   • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
   • obrt,
   • trgovačko društvo ili zadruga ili proizvođačka organizacija
   • druga pravna osoba.
  • U okviru Mjere 6
   • Mikro i mali poduzetnici – poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika i fizičke osobe u svojstvu nositelja OPG-a:
    • OPG,
    • obrt,
    • trgovačko društvo,
    • druga pravna osoba.
   • U okviru Mjere 8
    • Sektor šumarstva:
     • Šumoposjednik fizička ili pravna osoba privatnog prava – vlasnik i/ili posjednik šume upisan u upisnik šumoposjednika
     • Udruga šumoposjednika
     • Izvoditelj šumarskih radova koji je fizička ili pravna osoba registrirana za izvođenje šumarskih radova

Potpisanim sporazumima pokrenut će se:

 • Mikro zajmovi za ruralni razvoj (svibanj 2018. godine)

  • ciljana skupina: mikro i mali subjekti gospodarstva
  • namjena zajmova: investicije u materijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do najviše 30% ukupnog iznosa zajma
  • iznos: 1.000 – 25.000 EUR
  • kamatna stopa: 0,5% i 1,0% ovisno o razvijenosti JLS (*sektor mljekarstva 0,1%, neovisno o razvijenosti JLS)
  • rok korištenja: 6 mjeseci
  • poček: do 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
  • rok i način otplate: do 5 godina uz uključeni poček; kvartalna otplata glavnice i kamate
  • instrument osiguranja: zadužnice i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
 • Mali zajmovi za ruralni razvoj (svibanj 2018. godine) – Privremeno se obustavlja zaprimanje novih zahtjeva!

  • ciljana skupina: mikro, mali i srednji subjekti gospodarstva
  • namjena zajmova: investicije u materijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do najviše 30% ukupnog iznosa zajma
  • iznos: 1.000 – 25.000 EUR
  • kamatna stopa: 0,5% i 1,0% ovisno o razvijenosti JLS (*sektor mljekarstva 0,1%, neovisno o razvijenosti JLS)
  • rok korištenja: 6 mjeseci
  • poček: do 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
  • rok i način otplate: do 10 godina uz uključeni poček; kvartalna otplata glavnice i kamate
  • instrument osiguranja: zadužnice i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
 • Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj (lipanj 2018. godine)

  • ciljana skupina: mikro, mali i srednji subjekti gospodarstva
  • minimalni iznos jamstva: nije određeno
  • maksimalni iznos jamstva: 1.300.000 EUR
  • maksimalna stopa jamstva: 80%
  • minimalno trajanje jamstva: 12 mjeseci
  • maksimalno trajanje jamstva: 15 godina
  • namjena kredita za koje se izdaje jamstvo: osnovna i obrtna sredstva
  • udio obrtnih sredstava: do 200.000 EUR, odnosno do 30% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova
  • premija rizika: do 0,25% odobrenog iznosa jamstva
  • obuhvat jamstva: glavnica kredita
  • instrument osiguranja: zadužnice i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
 • Investicijski krediti za ruralni razvoj (prosinac 2018.)
  • Krajnji primatelji: OPG, poljoprivredni obrt, trgovačko društvo (uključujući proizvođačke organizacije), zadruga (uključujući proizvođačke organizacije)
  • namjena kredita: investicije u materijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva (do najviše 30% prihvatljivih troškova ili 200.000 EUR, ovisno o tome koji je iznos viši)
  • najniži iznos kredita: 50.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
  • najviši iznos kredita: 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
  • rokovi otplate: do 15 godina, uključivši 3 godine počeka, odnosno 5 godina počeka za trajne nasade. Rok korištenja kredita do 18 mjeseci
  • valuta kredita: u kunama ili u kunama s valutnom klauzulom
  • kamatna stopa za krajnjeg korisnika: prosjek zbroja kamatne stope na dio Programskog doprinosa (0%) i kamatne stope na dio sredstava poslovne banke

 

Krajnji rok korištenja sredstava je 31. prosinac 2023. godine.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!