Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, Nacionalni natječaji: Poticaji za investicijske projekte

S ciljem jačanja RH kao investicijske destinacije, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je zakonodavni okvir za poticanje ulaganja u Hrvatskoj i za državne potpore za istraživačko-razvojne projekte.

Poticajne mjere za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj uređene su Zakonom o poticanju ulaganja (NN, br. 102/15, 25/18, 114/18 i 32/20) i odnose se na investicijske projekte u:

 • proizvodno-prerađivačkim aktivnostima,
 • razvojno-inovacijskim aktivnostima,
 • aktivnostima poslovne podrške i
 • aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.

Potpore uključuju:

 1. porezne potpore za mikro poduzetnike
 2. porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike
 3. potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja
 4. potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja
 5. potpore za:
  • razvojno-inovacijske aktivnosti
  • aktivnosti poslovne podrške
  • aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
 6. potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja
 7. potpore za radno intenzivne projekte ulaganja
 8. potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici potpora su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj  i koji su obveznici poreza na dobit.

Poticajne mjere mogu koristiti poduzetnici koji izvrše ulaganje u dugotrajnu imovinu u minimalnom iznosu od:

 • 50.000€ i uz otvaranje najmanje 3 nova radna mjesta za mikro poduzetnike
 • 150.000€ i uz otvaranje najmanje 5 novih radnih mjesta za male, srednje i velike poduzetnike
 • 50.000 € i uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera
 • 500.000 € za projekte ulaganja u modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa

Opravdani troškovi investicije:

 • materijalna (vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva) te nematerijalna imovina (prava na patente, licence, know-how), ili
 • 2 godine bruto plaće.

Kalkulator poticaja:

Kalkulator poticaja omogućuje korisnicima samostalno izračunati maksimalni intenzitet poticaja koji je moguće ostvariti: http://investcroatia.gov.hr/investicijski-vodic/kalkulator-poticaja/

Napomena: Posljednje izmjene i dopune Zakona o poticanju ulaganja (NN, 32/20) koje predviđaju nove poticaje za modernizaciju poslovnih procesa nisu još programirane u kalkulator.

Minimalno razdoblje očuvanja investicije:

Minimalno razdoblje očuvanja investicije i otvorenih novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem je 5 godina za velike poduzetnike, a 3 godine za male i srednje poduzetnike, no pri tome ne može biti kraće od razdoblja korištenja poticajnih mjera.

Procedura prijave:

Poduzetnik koji želi steći status nositelja poticajnih mjera dužan je podnijeti Prijavu za korištenje poticajnih mjera u obliku propisanih obrazaca Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta koji su dostupni na dnu poveznice u nastavku: http://investcroatia.gov.hr/poticaji-2/poticaji-za-investicijske-projekte/

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite s vašim prijedlogom!

 

Dokumentacija: