Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Procjene vrijednosti poslovnih subjekata

Procjene vrijednosti poslovnih subjekata

Poduzeće je predmet trgovanja kao i svaka druga roba, te kad se želi obaviti kupoprodaja takve robe neophodno je utvrditi njenu cijenu. Stoga postojanje tržišta poduzeća neminovno nameće i potrebu procjene vrijednosti poduzeća u slučaju kupoprodaje.

Međutim, razlog procjene ne mora biti jedino i isključivo kupoprodaja poduzeća, već i potreba za utvrđivanjem realnog temelja za niz drugih poslovnih transakcija.

 

Procjene se mogu, prema tome obavljati za donošenje sljedećih odluka o:

  • kupnji i prodaji cijelih poduzeća,
  • kupnji i prodaji dijelova poduzeća,
  • spajanju poduzeća,
  • podjeli nasljedstva,
  • ulaganju u poduzeća,
  • odobravanju kredita uz hipoteku na imovinu,
  • pretvaranju potraživanja vjerovnika u udio u kapitalu poduzeća,
  • visini zakupa,
  • uspješnosti rada poslovodstva, kao i u drugim slučajevima.

Metode procjene

Danas se primjenjuje veliki broj metoda procjene, ali valja znati da svaka od njih nije primjerena svim slučajevima. To, drugim riječima, znači da je kod procjene nemoguće tvrditi da iskazana vrijednost poduzeća stanovitom metodom, je jedino ispravna.

Prodajna vrijednost poduzeća

Vrijednost poduzeća, koja se dobiva kao konačni rezultat procjene, mora se odvojeno promatrati od prodajne cijene. Naime, utvrđivanje prodajne cijene je rezultat odluke kupca i prodavaoca u pregovorima o kupnji, odnosno o prodaji poduzeća. Međutim, postupak i rezultat procjene bitno utječu na pregovore o cijeni. U postupku procjene utvrđivanja vrijednosti poduzeća oblikovani su, naime argumenti za tu vrijednost. U stvari, ne postoji "magična formula" koja može odrediti cijenu nekog poduzeća. Jedinu "pravu" vrijednost određuje slobodna konkurencija na slobodnom tržištu, a i tada cijena može pretrpjeti velike promjene u vrlo kratkom vremenu, zavisno od mnogih internih ili eksternih činilaca, kao što su opći ekonomski uvjeti, očekivanja investitora, stanje djelatnosti itd.

PBIRO pruža brzu, efikasnu i potpunu uslugu procjene vrijednosti poslovnih subjekata.

Obratite nam se s povjerenjem!