Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u navodnjavanje – 4.1.1

NATJEČAJ ZATVOREN! Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 27. listopada 2022. godine natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu.   Prihvatljivi […]

Arhiva aktualnosti: Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

POZIV ZATVOREN! Ministarstvo turizma i sporta objavilo je dana 05. listopada 2022. godine Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava, Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti. Prihvatljive aktivnosti: 1) Obvezne aktivnosti: Projekt mora sadržavati najmanje jednu obaveznu aktivnost: građenje infrastrukture, opremanje infrastrukture. Iznimno […]

Arhiva aktualnosti: Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

POZIV ZATVOREN! Ministarstvo turizma i sporta objavilo je dana 05. listopada 2022. godine Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava – C1.6. R1-I2 – Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektora turizma. Pozivom se potiču ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika, koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te […]

Arhiva aktualnosti: Javni Poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu

POZIV ZATVOREN! Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je dana 28. rujna 2022. godine javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama oštećenih u potresu. Prihvatljivi prijavitelji:  Fizičke osobe-građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće koje su oštećene u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke […]

Arhiva aktualnosti: Poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

POZIV ZATVOREN! Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je dana 28. rujna 2022. godine javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Prihvatljivi prijavitelji:  Fizičke osobe-građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave […]

Arhiva aktualnosti: Dokaz inovativnog koncepta

POZIV ZATVOREN! Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 23. kolovoza 2022. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“. Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala ili srednja poduzeća, Istraživačka organizacija koja zadovoljava definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja, sukladno Uredbi 651/2014, članku 2., točki 83. Prihvatljivi partneri: Prijavitelji koji […]

Arhiva aktualnosti: Osiguranje usjeva, životinja i biljaka – 17.1.

NATJEČAJ ZATVOREN! Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 18. srpnja 2022. godine V. Natječaj za provedbu podmjere 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika u […]

Arhiva aktualnosti: Bespovratne potpore za novoosnovane MSP-ove

POZIV ZATVOREN! Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021 – 2026. objavilo je dana 12. srpnja 2022. godine Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“.   Prihvatljivi prijavitelji: inovativni novoosnovani MSP-ovi za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja […]

Arhiva aktualnosti: Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

POZIV ZATVOREN! Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je dana 01. srpnja 2022. godine Poziv iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo.   Prihvatljivi prijavitelji: mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana privatna poduzeća iz energetski intenzivnih industrija (razredi iz sektora […]

Arhiva aktualnosti: Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (4.2.1.)-male klaonice

NATJEČAJ ZATVOREN! Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 01. srpnja 2022. Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« – male klaonice.   Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne […]