Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova – drugi Poziv

POZIV ZATVOREN! Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 09.06.2023. godine Poziv za Izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova – drugi Poziv.   Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonu o Gradu Zagrebu kao […]

Arhiva aktualnosti: Vaučeri za digitalizaciju

POZIV ZATVOREN! Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je dana 01.06.2023. godine Vaučere za digitalizaciju. Svrha ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost […]

Arhiva aktualnosti: Program dodjele potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta

POZIV ZATVOREN! Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je na temelju Programa dodjele potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta objavilo 25. svibnja 2023. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti. Potpore se na temelju ovog Javnog poziva dodjeljuju za obračunsko razdoblje od […]

Arhiva aktualnosti: PBIRO obavijesti: Intervencija 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR-a SO do 10.000 EUR-a SO ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 EUR-a SO za ulaganja u ostalim sektorima. Prihvatljiva ulaganja su restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednih gospodarstava te […]

Arhiva aktualnosti: Intervencija 73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR SO, upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koje već imaju registriranu nepoljoprivrednu djelatnost. Prihvatljivi korisnici moraju biti u rangu mikro, malih i srednjih subjekata gospodarstva. […]

Arhiva aktualnosti: Intervencija 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe (isključujući obveznike javne nabave) upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije. Fizičke i pravne osobe (osim zadruga i proizvođačkih organizacija) moraju dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 10.000 EUR-a SO ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno najmanje 15.000 EUR-a […]

Arhiva aktualnosti: Program mjera za razvoj poduzetništva PGŽ za razdoblje 2022.-2025. u 2023. godini

PROGRAM ZATVOREN! Primorsko-goranska županija objavila je Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz “Programa mjera za razvoj poduzetništva Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2025.”.   Prihvatljivi prijavitelji: poduzetnici registrirani u RH odnosno mikro i mali subjekti malog gospodarstva: d.o.o., j.d.o.o., obrti i zadruge u 100% privatnom vlasništvu […]

Arhiva aktualnosti: Program gospodarske i društvene revitalizacije Like

PROGRAM ZATVOREN! Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao nositelj politike regionalnog razvoja, u skladu s Prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030., i Programom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2024., pokreće 30.03.2023. Program gospodarske i društvene revitalizacije Like.   Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave: Grad […]

Arhiva aktualnosti: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

POZIV ZATVOREN! Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je dana 17. travnja 2023. godinu Poziva za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“. Očekivani učinci Poziva su: smanjenje emisija stakleničkih plinova za 60 000 t CO2/god, instalirana električna snaga iz obnovljivih izvora 80 MW, […]

Arhiva aktualnosti: Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša (4.4.1.)

NATJEČAJ ZATVOREN! Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 07. travnja 2023. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.4 „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“, provedba tipa operacije 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“.   Prihvatljivi prijavitelji: Poljoprivredna […]