Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 20. svibnja 2019. Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2019. godini.  Prihvatljivi prijavitelji:  Mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija […]

Arhiva aktualnosti: Vinska omotnica – Restrukturiranje i konverzija vinograda

Natječaj zatvoren. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavilo je dana 10. svibnja 2019. godine Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda u 2019. godini. Prihvatljivi prijavitelji: […]

Arhiva aktualnosti: Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

Natječaj zatvoren. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 02. svibnja 2019. godine Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2019. godinu. Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća(isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. […]

Arhiva aktualnosti: Sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila

Natječaj zatvoren. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje 03. travnja 2019. Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila građanima dodjelom donacije 2019.   Prihvatljivi prijavitelji: fizičke osobe – građani Prihvatljive aktivnosti: Ulaganje u kupnju vozila koji su nastali najranije 03. travnja 2019. godine Financiranje: Iznos potpore: […]

Arhiva aktualnosti: Sustav Start – up inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka

Natječaj zatvoren. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 20. ožujka 2019. godine Poziv “Sustav start-up inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka”. Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave (JLS) na području Urbane aglomeracije Rijeka (Gradovi: Rijeka, Kraljevica, Kastav, Opatija, Općine: Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga, Viškovo) Poduzetničke potporne […]

Arhiva aktualnosti: Hrvatski otočni proizvod

Natječaj zatvoren. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje 04. ožujka 2019. godine Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ 2019. Procedura dodjele oznake „Hrvatski otočni proizvod“ utemeljena je u Zakonu o otocima („Narodne novine“, br. 116/2018.) i Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ […]

Arhiva aktualnosti: Vinska omotnica – Promidžba na tržištima trećih zemalja

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 04. ožujka 2019. godine javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2019. godini.   Prihvatljivi prijavitelji: stručne organizacije uključene u sektor […]

Arhiva aktualnosti: Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture (IV.4.)

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva objavilo je 22. veljače 2019. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture«. Prihvatljivi korisnici: Pravne ili fizičke osobe, subjekti u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu koji je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda […]

Arhiva aktualnosti: Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala (5.2.1.)

Natječaj zatvoren. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 11. veljače 2019. godine osmi Natječaj za provedbu podmjere 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala. […]

Arhiva aktualnosti: Ulaganje u šumsku infrastrukturu (4.3.)

Natječaji zatvoreni. Tip operacije 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 28. siječnja 2019.  godine Natječaj za podmjeru 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu […]