Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Plan objave natječaja OP Učinkoviti ljudski potencijali 2021.

Indikativni godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa ,,Učinkoviti ljudski potencijali“ za 2021. godinu (stanje na dan 29.01.2021.) II. Prioritetna os – Socijalno uključivanje I. Podrška programima usmjerenim mladima – faza II Indikativna vrijednost: 27.750.000,00 kn Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele/Trajni poziv Prihvatljivi […]

Arhiva aktualnosti: Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala (5.2.1.)

NATJEČAJ ZATVOREN! Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 30. listopada 2020. godine deseti Natječaj za provedbu podmjere 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala. […]

Arhiva aktualnosti: Korištenje EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama i OPG-ovima

NATJEČAJ ZATVOREN! Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je dana 28. listopada 2020. godine Javni poziv za sufinanciranje korištenja EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima. Prihvatljivi prijavitelji: Trgovačka društva u javnom i izvan javnog sektora, Fizičke osobe (obrtnici) i OPG-ovi (proizvodna ili prerađivačka industrija). […]

Arhiva aktualnosti: Mjera 21 – Privremena potpora poljoprivrednicima pogođenim krizom uzrokovanom COVID-19

NATJEČAJ ZATVOREN! Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 26. listopada 2020. godine Natječaj za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. – „Poljoprivrednici“ Prihvatljivi korisnici: Poljoprivrednici koji se bave biljnom […]

Arhiva aktualnosti: Mjera 21 – Privremena potpora MSP-ovima pogođenim krizom uzrokovanom COVID-19

NATJEČAJ ZATVOREN! Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 26. listopada 2020. godine Natječaj za provedbu mjere 21 – „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. – „MSP-ovi“.   Prihvatljivi korisnici: Mikro, mala i […]

Arhiva aktualnosti: Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva

NATJEČAJ ZATVOREN! Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je dana 09. listopada 2020. godine Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020. – 2021.)“. Prihvatljivi prijavitelji: Pravne osobe – javna tijela i to: jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave […]

Arhiva aktualnosti: Kupnja energetski učinkovitih vozila na alternativna goriva za gradski prijevoz 2020.

NATJEČAJ ZATVOREN! Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dana 28. rujna 2020. godine Javni Poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovita vozila na alternativna goriva za gradski prijevoz 2020. Prihvatljivi korisnici: JLS, Trgovačka društva u vlasništvu JLS koja obavljaju javni cestovni prijevoz putnika na komunalnim linijama. Prihvatljive […]

Arhiva aktualnosti: Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu – registrirani iznajmljivači i OPG-ovi

NATJEČAJ ZATVOREN! Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 30. rujna 2020. godine Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Prihvatljivi prijavitelji: Registrirani iznajmljivači, OPG – ovi. Prihvatljive aktivnosti: Nabava i ugradnja jedne […]

Arhiva aktualnosti: Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena (I.20)

NATJEČAJ ZATVOREN! Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 18. rujna 2020. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.20.  Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena. Prihvatljivi korisnici: vlasnici ribarskog plovila. Uvjeti prihvatljivosti: korisnik mora biti vlasnik važeće povlastice, ribarsko plovilo mora biti u funkciji, a što se dokazuje odgovarajućim važećim dokumentom […]

Arhiva aktualnosti: Zaštita zdravlja i sigurnost (I.8)

NATJEČAJ ZATVOREN! Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 07. rujna 2020. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.8. Zaštita zdravlja i sigurnost. Prihvatljivi korisnici: vlasnici ribarskog plovila, ovlaštenici povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana. Uvjeti prihvatljivosti: korisnik mora biti vlasnik ili […]