Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Konkurentnost turističkog gospodarstva u 2022. godini

POZIV ZATVOREN! Ministarstvo turizma i sporta objavilo je dana 31.05.2022. godine Javni poziv za kandidiranje projekata Konkurentnost turističkog gospodarstva. Prihvatljivi korisnici: subjekti malog gospodarstva: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti. OPG-ovi koji pružaju ili će pružati ugostiteljske i/ii turističke usluge na obiteljskom […]

Arhiva aktualnosti: Poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja za 2022. godinu

POZIV ZATVOREN! Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 02. svibnja 2022. godine objavilo Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu. Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici (isključivo trgovačko društvo i […]

Arhiva aktualnosti: Bespovratne potpore za novoosnovane MSP-ove

NATJEČAJ PONIŠTEN! Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021 – 2026. objavilo je dana 01. travnja 2022. godine Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“.   Prihvatljivi prijavitelji: inovativni novoosnovani MSP-ovi za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja […]

Arhiva aktualnosti: Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije

POZIV ZATVOREN! Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dana 30. ožujka Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-1/22). Prihvatljivi prijavitelji: JLP(R)S, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, ustanove, zadruge, vjerske zajednice, trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici), obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatni iznajmljivači, samostalne djelatnosti, upravitelji […]

Arhiva aktualnosti: Izrada projektne dokumentacije za prijavu projekta za financiranje iz NPOO

Javni Poziv je zatvoren! Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je dana 25. ožujka 2022. godine Javni Poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Predmet Poziva je izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji se odnose na komponentu 1. […]

Arhiva aktualnosti: Energetska obnova višestambenih zgrada

Poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada planiran je do kraja I. kvartala 2022. godine, a bit će sufinanciran iz Mehanizma za oporavka i otpornost u okviru instumenta “Eu sljedeće generacje” kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.   Prihvatljivi prijavitelji:  Ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade, u ime i za račun suvlasnika […]

Arhiva aktualnosti: Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Ministarstvo kulture i medija pripremilo je upitnik kako bi steklo uvid u količinu i pripremljenost projekata kulturnog i kreativnog sektora. Upitnik sadržava opće informacije o potencijalnim prijaviteljima i projektima. Podaci prikupljeni putem upitnika koristit će se isključivo u svrhu pripreme javnog poziva i programa dodjele državnih potpora, podaci neće biti […]

Arhiva aktualnosti: Međunarodni suradnički projekti istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti – Program Eurostars 3

NATJEČAJ ZATVOREN! Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je Zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u programu Eurostars 3. Prihvatljivi korisnici: Glavni partner: mikro, malo i srednja poduzeća koja se bave istraživanjem i razvojem (moraju provoditi najmanje 50% projektnih troškova) Prihvatljive aktivnosti: Razvoj novog proizvoda, usluge […]

Arhiva aktualnosti: Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja – 4.3.1

NATJEČAJ ZATVOREN! Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 18. siječnja 2022. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.1 „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“. Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice područne (regionalne) […]

Arhiva aktualnosti: Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture (IV.3.)

NATJEČAJ ZATVOREN! Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 10. prosinca 2021. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture”.   Prihvatljivi prijavitelji: Subjekt u ribarstvu ili zajednički korisnik   Prihvatljive aktivnosti i troškovi: Prihvatljivi su troškovi koji su plaćeni ili djelomično plaćeni od […]