Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Proširujemo svoj tim stručnjaka

PBIRO želi proširiti svoj tim stručnjaka, te stoga otvara: 1 mjesto za ekonomskog analitičara za ekonomske analize i EU projekte (M/Ž), 1 mjesto za stručnog suradnika za ekonomske analize i EU projekte (M/Ž) – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.   Ekonomski analitičar za ekonomske analize i EU […]

Arhiva aktualnosti: Razvoj javne turističke infrastrukture u 2018. godini

Natječaj zatvoren. Ministarstvo turizma objavilo je dana 07. kolovoza 2018. godine Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini.   Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije Jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine   Prihvatljive aktivnosti: Plaže Uređenje […]

Arhiva aktualnosti: Razvoj zadružnog poduzetništva

Natječaj zatvoren. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 01. kolovoza 2018. godine Otvoreni javni Poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2018. godinu.   Prihvatljivi prijavitelji: Subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge.   Prihvatljive aktivnosti: Ulaganje u unaprjeđenje poslovanja, Ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje te ulaganja u […]

Arhiva aktualnosti: Potpore poljoprivrednicima – sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva (4.1.1.)

Natječaj zatvoren. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 20. srpnja 2018. godine Natječaj  za provedbu Podmjere 4.1. ”Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba tipa operacije 4.1.1. ”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva. […]

Arhiva aktualnosti: Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva (4.1.2.)

Natječaj zatvoren. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 20. srpnja 2018. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. ”Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba tipa operacije 4.1.2. ”Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”.   Prihvatljivi korisnici:  […]

Arhiva aktualnosti: WWW vaučeri za MSP-ove

Natječaj zatvoren. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 06. srpnja 2018. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „WWW vaučeri za MSP-ove“. Prihvatljivi prijavitelji: Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I., Uredbe 651/2014. […]

Arhiva aktualnosti: Vinska omotnica – Informiranje u državama članica

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 21. lipnja 2018. godine Natječaj za mjeru „Informiranje u državama članicama“, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Prihvatljivi prijavitelji: stručne organizacije, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije uključene u […]

Arhiva aktualnosti: Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima – 6.4.1.

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 14. lipnja 2018. godine prvi Natječaj za tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Prihvatljivi korisnici: Poljoprivredna gospodarstva: upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu a […]

Arhiva aktualnosti: Operacija 4.2.2. ”Korištenje obnovljivih izvora energije”

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 14. lipnja 2018. godine Natječaj za provebu mjere 4 ”Ulaganje u fizičku imovinu”, podmjere 4.2.. ”Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda”, operacije 4.2.2. ”Korištenje obnovljivih izvora energije” Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz […]

Arhiva aktualnosti: Lokalne usluge za ruralno stanovništvo (7.4.1.)

Natječaj zatvoren. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 12. lipnja 2018. godine Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave, […]