Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Vinska omotnica – Promidžba na tržištima trećih zemalja

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 04. ožujka 2019. godine javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2019. godini.   Prihvatljivi prijavitelji: stručne organizacije uključene u sektor […]

Arhiva aktualnosti: Konkurentnost turističkog gospodarstva

Natječaj zatvoren. Ministarstvo turizma objavilo je dana 28. siječnja 2019. godine Javni poziv za kandidiranje projekta ”Konkurentnost turističkog gospodarstva”. Prihvatljivi korisnici: Subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge. Mjere programa: Mjera A – Povećanje standarda, kvalitete […]

Arhiva aktualnosti: Iskaz interesa za odabir prijavitelja za komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga

Natječaj zatvoren. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije objavila je 07. siječnja 2019. godine Poziv na iskazivanje interesa za odabir prijavitelja za komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga u sklopu Programa poticanja poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama iz potprograma RAZUM, TEHCRO, IRCRO, KONCRO i VENCRO. Prihvatljivi prijavitelji/aktivnosti: Zainteresirani prijavitelji za […]

Arhiva aktualnosti: Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša (4.4.1.)

Natječaj poništen. Kako bi se korisnicima omogućilo da u sklopu jednog zahtjeva za potporu prijave niz različitih prihvatljivih materijalnih troškova, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će u veljači 2019. godine objaviti novi Natječaj.   Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana […]

Arhiva aktualnosti: Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija (9.)

Natječaj zatvoren. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 07. prosinca 2018. godine III. Natječaj za provedbu podmjere 9.1 „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“ – provedba tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“. Prihvatljivi prijavitelji: Proizvođačke organizacije priznate u razdoblju […]

Arhiva aktualnosti: Priprema IRI infrastrukturnih projekata

Natječaj zatvoren. Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 23. studenoga 2018. godine ograničeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“. Prihvatljivi prijavitelji: Znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija čiji su projekti odabrani putem Javnog poziva i koji su uključeni u Listu unaprijed određenih prijavitelja i projekata Prihvatljive […]

Arhiva aktualnosti: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

Natječaj zatvoren. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 15. studenoga 2018. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ – 2. Prihvatljivi prijavitelji: Pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih […]

Arhiva aktualnosti: Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja (3.2.1.)

Natječaj zatvoren. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 06. studenog 2018. godine Natječaj za provedbu podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“ – provedba tipa operacije 3.2.1 „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“. Prihvatljivi prijavitelji: skupine proizvođača, […]

Arhiva aktualnosti: Produktivna ulaganja u akvakulturu

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 24. listopada 2018. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere ”Produktivna ulaganja u akvakulturu”. Prihvatljivi prijavitelji: korisnik mora biti ovlaštenik povlastice/a ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu, korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske, […]

Arhiva aktualnosti: Inovacije za akvakulturu (II.1.)

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 24. listopada 2018. Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.1. »Inovacije«. Prihvatljivi prijavitelji: ovlaštenik povlastice/nositelj dozvole za akvakulturu; znanstveno tijelo. Prihvatljive aktivnosti: Prihvatljive su aktivnosti koje provodi ili čije rezultate potvrđuje znanstveno tijelo. Prihvatljivi su troškovi nastali u okviru aktivnosti koje se provode […]