Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša (4.4.1.)

Natječaj poništen. Kako bi se korisnicima omogućilo da u sklopu jednog zahtjeva za potporu prijave niz različitih prihvatljivih materijalnih troškova, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će u veljači 2019. godine objaviti novi Natječaj.   Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana […]

Arhiva aktualnosti: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

Natječaj zatvoren. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 15. studenoga 2018. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ – 2. Prihvatljivi prijavitelji: Pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih […]

Arhiva aktualnosti: Poziv poduzetnicima i potencijalnim poduzetnicima za pružanje besplatnog savjetovanja

Poziv poduzetnicima i potencijalnim poduzetnicima za dobivanje besplatnog savjetovanja temeljem projekta “Razvoj malog gospodarstva PGŽ u 2018. godini”   I. Primorsko – goranska županija, u suradnji s poduzetničkim centrom Poslovni biro PBIRO d.o.o. Rijeka provodi projekt “Razvoj malog gospodarstva PGŽ u 2018. godini”. Temeljni je cilj projekta olakšati razvoj poduzetničkih ideja razvojem […]

Arhiva aktualnosti: Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja (3.2.1.)

Natječaj zatvoren. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 06. studenog 2018. godine Natječaj za provedbu podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“ – provedba tipa operacije 3.2.1 „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“. Prihvatljivi prijavitelji: skupine proizvođača, […]

Arhiva aktualnosti: Zaštita zdravlja i sigurnost (I.8)

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 12. listopada 2018. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.8. Zaštita zdravlja i sigurnost.   Prihvatljivi korisnici: vlasnici ribarskog plovila, ovlaštenici povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana. Uvjeti prihvatljivosti: korisnik mora biti vlasnik […]

Arhiva aktualnosti: Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena (I.20)

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 12. listopada 2018. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.20.  Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena. Prihvatljivi korisnici: vlasnici ribarskog plovila. Uvjeti prihvatljivosti: korisnik mora biti vlasnik važeće povlastice, ribarsko plovilo mora posjedovati dozvolu za plovidbu brodice odnosno svjedodžbu o sposobnosti broda […]

Arhiva aktualnosti: Proširujemo svoj tim stručnjaka

PBIRO želi proširiti svoj tim stručnjaka, te stoga otvara: 1 mjesto za ekonomskog analitičara za ekonomske analize i EU projekte (M/Ž), 1 mjesto za stručnog suradnika za ekonomske analize i EU projekte (M/Ž) – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.   Ekonomski analitičar za ekonomske analize i EU […]

Arhiva aktualnosti: Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture (IV.3.)

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 14. rujna 2018. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture”. Prihvatljivi prijavitelji:  Subjekti u ribarstvu ili zajednički korisnik (organizacija/udruženje subjekata u ribarstvu priznati sukladnoposebnim propisima) ili  javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju subjekte u ribarstvu […]

Arhiva aktualnosti: Razvoj javne turističke infrastrukture u 2018. godini

Natječaj zatvoren. Ministarstvo turizma objavilo je dana 07. kolovoza 2018. godine Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini.   Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije Jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine   Prihvatljive aktivnosti: Plaže Uređenje […]

Arhiva aktualnosti: Razvoj zadružnog poduzetništva

Natječaj zatvoren. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 01. kolovoza 2018. godine Otvoreni javni Poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2018. godinu.   Prihvatljivi prijavitelji: Subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge.   Prihvatljive aktivnosti: Ulaganje u unaprjeđenje poslovanja, Ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje te ulaganja u […]