Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

POZIV ZATVOREN! Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dana 21.04.2021. objavilo je Poziv „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“.   Prihvatljivi korisnici:  mikro, mali i srednji poduzetnici, prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektoru u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaća […]

Arhiva aktualnosti: Mjera 21 – Privremena potpora poljoprivrednicima pogođenim krizom uzrokovanom COVID-19

NATJEČAJ ZATVOREN! Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 29. ožujka 2021. godine Natječaj za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. – „Poljoprivrednici“ Prihvatljivi korisnici: Poljoprivrednici koji se bave biljnom […]

Arhiva aktualnosti: Mjera 21 – Privremena potpora MSP-ovima pogođenim krizom uzrokovanom COVID-19

NATJEČAJ ZATVOREN! Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 29. ožujka 2021. godine Natječaj za provedbu mjere 21 – „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. – „MSP-ovi“.   Prihvatljivi korisnici: Mikro, mala i […]

Arhiva aktualnosti: Pristup ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

NATJEČAJ ZATVOREN! Ministarstvo turizma objavilo je dana 19. ožujka 2021. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II”. Prihvatljivi prijavitelji:  Ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih, Strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu. Partnerstvo na projektu je obavezno. Prihvatljivi partneri: Strukovne […]

Arhiva aktualnosti: Ulaganja u vinarije i marketing vina

NATJEČAJ ZATVOREN! Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 04. ožujka 2021. godine natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2019.-2023.   Prihvatljivi korisnici: fizičke osobe obveznici poreza na dohodak/dobit, mikro, mala, srednja, velika poduzeća, […]

Arhiva aktualnosti: Potpora potresom pogođenim drvoprerađivačima

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 16. veljače 2021. godine Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za sanaciju šteta od potresa poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.   Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici (trgovačka društva i obrti) […]

Arhiva aktualnosti: Potpora za primarne proizvođače zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih COVID-19

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 8.veljače 2021. godine Obavijest o novoj potpori za primarne proizvođače zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19.   Mjere potpore za koje se korisnici mogu prijaviti su sljedeće: Mjera 1. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava – tele Mjera […]

Arhiva aktualnosti: Plan objave natječaja OP Učinkoviti ljudski potencijali 2021.

Indikativni godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa ,,Učinkoviti ljudski potencijali“ za 2021. godinu (stanje na dan 29.01.2021.) II. Prioritetna os – Socijalno uključivanje I. Podrška programima usmjerenim mladima – faza II Indikativna vrijednost: 27.750.000,00 kn Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele/Trajni poziv Prihvatljivi […]

Arhiva aktualnosti: Zamjena motora ribarskih plovila – mjera I.21.

NATJEČAJ ZATVOREN! Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva objavilo je 14. prosinca 2020. godine Pravilnik za provedbu mjere I.21. „Energetska učinkovitost i ublažavanjem klimatskih promjena – zamjena motora“. Prihvatljivi korisnici: Vlasnici ribarskih plovila  Prihvatljive aktivnosti: Ulaganja u zamjenu glavnih motora ribarskih plovila, pod sljedećim uvjetima: a) za plovila duljine <12 metara, snaga […]

Arhiva aktualnosti: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku

NATJEČAJ ZATVOREN! Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 31. prosinca 2020. godine Natječaj za tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku.   Prihvatljivi prijavitelji: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik […]