Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Pomoć pogođenim djelatnostima iz turističkog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed COVID-19

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je dana 26. kolovoza 2021. godine Javni poziv za prijavu subjekata malog gospodarstva iz sektora turizma za dodjelu bespovratnih sredstava za 2021. godinu temeljem Programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz turističkog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-19. […]

Arhiva aktualnosti: Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama

NATJEČAJ ZATVOREN! Ministarstvo kulture i medija objavilo je dana 29. lipnja 2021. godine Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2021. godini.   Prihvatljivi prijavitelji: Pravo prijave imaju gospodarski subjekti koji djeluju u sljedećim područjima: Izvedbene umjetnosti, Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost, Vizualne umjetnosti, Audiovizualne djelatnosti(sukladno Zakonu […]

Arhiva aktualnosti: Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija – 9.1.1.

NATJEČAJ ZATVOREN! Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 2. lipnja 2021. četvrti Natječaj za provedbu Podmjere 9.1. „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“ – provedba tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“.   Prihvatljivi prijavitelji: Proizvođačke organizacije koje su […]

Arhiva aktualnosti: Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila

POZIV ZATVOREN! Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je dana 02. lipnja 2021. godine Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. Prihvatljivi prijavitelji: Punoljetne fizičke osobe – građani, Fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora te neprofitne organizacije, osim udruga i […]

Arhiva aktualnosti: Operativne skupine – 16.1.2.

NATJEČAJ ZATVOREN! Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je  dana 21. svibnja 2021. godine drugi Natječaj za provedbu Podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ – provedba tipa operacije 16.1.2 „Operativne skupine“. Prihvatljivi prijavitelji: Operativne […]

Arhiva aktualnosti: Ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica u sektoru peradarstva – 4.1.1.

NATJEČAJ ZATVOREN! Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 07. svibnja 2021. godine natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica u […]

Arhiva aktualnosti: Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva

POZIV ZATVOREN! Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je dana 30. travnja 2021. godine Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021.-2022.). Prihvatljivi prijavitelji: Pravne osobe – javna tijela i to: jedinice lokalne ili regionalne (područne) […]

Arhiva aktualnosti: Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

POZIV ZATVOREN! Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dana 21.04.2021. objavilo je Poziv „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“.   Prihvatljivi korisnici:  mikro, mali i srednji poduzetnici, prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektoru u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaća […]

Arhiva aktualnosti: Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala (5.2.1.)

NATJEČAJ ZATVOREN! Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 16. travnja 2021. godine jedanaesti Natječaj za provedbu podmjere 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog […]

Arhiva aktualnosti: Inovacije za ribarstvo (I.1.)

NATJEČAJ ZATVOREN! Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 02. travnja 2021. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. “Inovacije”. Prihvatljivi prijavitelji: Vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama, Pravna ili fizička osoba subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koja je korisnik odobrenog ili […]