Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture (IV.3.)

NATJEČAJ ZATVOREN. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 26. srpnja 2019. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture”. Prihvatljivi prijavitelji: Subjekt u ribarstvu ili zajednički korisnik sukladno članku 2. stavku 1. točki z) Pravilnika. Prihvatljive aktivnosti: Troškovi nastali od 16. studenog 2018. […]

Arhiva aktualnosti: Inovacije u S3 područjima

NATJEČAJ ZATVOREN! Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 28. lipnja 2019. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Inovacije u S3 područjima“. Prihvatljivi prijavitelji: Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđenim u Prilogu I. Definicija malih […]

Arhiva aktualnosti: Vinska omotnica – Informiranje u državama članica

NATJEČAJ ZATVOREN. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 21. lipnja 2019. godine natječaj za mjeru Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. Prihvatljivi prijavitelji: stručne organizacije, organizacije proizvođača vina – udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja […]

Arhiva aktualnosti: Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama

NATJEČAJ ZATVOREN. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s Ministarstvom kulture, s ciljem jačanja malog i srednjeg poduzetništva u kulturi, objavilo je dana 07. lipnja 2019. godine Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2019. godinu. Prihvatljivi prijavitelji: Trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač […]

Arhiva aktualnosti: Razvoj zadružnog poduzetništva

NATJEČAJ ZATVOREN. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje dana 05. lipnja 2019. godine otvoreni Javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2019. godinu. Prihvatljivi prijavitelji: Subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge. Prihvatljive aktivnosti: Ulaganje u unaprjeđenje poslovanja, Ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje te ulaganja u ekološki prihvatljiviju i […]

Arhiva aktualnosti: Partnerstva između znanstvenika i ribara – mjera I.3.

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva objavilo je dana 30. svibnja 2019. godine Javni natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.3. „Partnerstva između znanstvenika i ribara“. Prihvatljivi prijavitelji: javnopravno tijelo, ribar, organizacija ribara, nevladina organizacija. Prihvatljivi partneri: jedan ili više znanstvenih tijela i ribara ili jedna ili više […]

Arhiva aktualnosti: Kupnja energetski učinkovitih vozila pravnim osobama

NATJEČAJ ZATVOREN. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je dana 22. svibnja 2019. godine Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnicu sustava Fonda 2019. Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; Tijela državne uprave; Ostali proračunski i izvanproračunski korisnici; Trgovačka […]

Arhiva aktualnosti: Poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 20. svibnja 2019. Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2019. godini.  Prihvatljivi prijavitelji:  Mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija […]

Arhiva aktualnosti: Vinska omotnica – Restrukturiranje i konverzija vinograda

Natječaj zatvoren. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavilo je dana 10. svibnja 2019. godine Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda u 2019. godini. Prihvatljivi prijavitelji: […]

Arhiva aktualnosti: Kupovina steonih junica

NATJEČAJ ZATVOREN. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 09. svibnja 2019. godine Javni poziv za provedbu mjere Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda iz programa Potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Prihvatljivi prijavitelji: Poljoprivrednici Prihvatljive aktivnosti: […]