Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi (10.2.)

Natječaj zatvoren. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 28. veljače 2018. godine Natječaj za provedbu podmjere 10.2 „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“.   Prihvatljivi prijavitelji: Javna tijela koja se bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora. Korisnik koji se bavi […]

Arhiva aktualnosti: Sufinanciranje projekata sanacije klizišta

Natječaj zatvoren.     Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja dana 26. veljače 2018. godine objavljuje Javni poziv za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini. Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave   Prihvatljive aktivnosti: izrada projektne dokumentacije radovi na sanaciji klizišta Financiranje: do 80% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Rok za podnošenje prijava: […]

Arhiva aktualnosti: Poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda

Natječaj zatvoren. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja dana 26. veljače 2018. godine objavljuje Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini.   Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne […]

Arhiva aktualnosti: Certifikacijom proizvoda do tržišta

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta s danom 31. ožujka 2018. zatvara Poziv „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, referentna oznaka: KK.03.2.1.07. Poziv se zatvara kako bi se budućim prijaviteljima osigurala mogućnost podnošenja elektroničke prijave projektnog prijedloga putem sustava eFondovi, čime će se smanjiti administrativno opterećenje prijavitelja i korisnika u fazi prijave i […]

Arhiva aktualnosti: Poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima

Natječaj zatvoren. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je 20. veljače 2018. godine Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima. Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave, osnivači dječjih vrtića utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića (čl.14 Zakona o predškolskom odgoju i […]

Arhiva aktualnosti: Potpora za osnivanje operativnih skupina

Natječaj zatvoren. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 20. veljače 2018. godine Natječaj za provedbu podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ – provedba tipa operacije 16.1.1. „Potpora za osnivanje operativnih skupina“.   […]

Arhiva aktualnosti: Konkurentnost turističkog gospodarstva

Natječaj zatvoren. Ministarstvo turizma objavilo je dana 19. veljače 2018. godine Javni poziv za kandidiranje projekta ”Konkurentnost turističkog gospodarstva”.   Prihvatljivi korisnici: Subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge.   Mjere programa: Mjera A – Povećanje […]

Arhiva aktualnosti: Potpore poljoprivrednicima – sektor biljne proizvodnje (4.1.1.)

Natječaj zatvoren. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 15. veljače 2018. godine Natječaj  za provedbu Podmjere 4.1. ”Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba tipa operacije 4.1.1. ”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” sektor biljne proizvodnje. Prihvatljivi korisnici:  fizičke i pravne osobe […]

Arhiva aktualnosti: Strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu 2018.

Natječaj zatvoren. Ministarstvo turizma objavilo je dana 15. veljače 2018. godine Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2018.   Prihvatljivi prijavitelji: Strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva i djeluju najmanje jednu godinu […]

Arhiva aktualnosti: Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 31. siječnja 2018. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa. Prihvatljivi prijavitelji: Lučka uprava, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ovlaštenici koncesije za upravljanje lučkim područjem Prihvatljive aktivnosti: U okviru ulaganja vezanih uz poboljšanje […]