Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 15. svibnja 2018. Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2018. godini.    Prihvatljivi prijavitelji:  Mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. […]

Arhiva aktualnosti: Vinska omotnica – Promidžba na tržištima trećih zemalja

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 09. svibnja 2018. godine Natječaj za mjeru „Promidžba na tržištima trećih zemalja“, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Prihvatljivi prijavitelji: Stručne organizacije uključene u sektor vina, Organizacije proizvođača vina, Udruženja organizacija proizvođača vina, Privremena ili stalna udruženja dvaju ili više […]

Arhiva aktualnosti: Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama

Natječaj zatvoren. Ministarstvo kulture u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, objavilo je dana 7. svibnja 2018. godine Javni poziv za „Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama“ za 2018. godinu.   Prihvatljivi prijavitelji: Pravo prijave imaju: Trgovačko društvo i zadruga, Obrt, Ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti), […]

Arhiva aktualnosti: Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Natječaj zatvoren. Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 03. svibnja 2018. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“.   Prihvatljivi prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja i koje ispunjavaju kriterije […]

Arhiva aktualnosti: Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

Natječaj zatvoren. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 2. svibnja 2018. godine Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“. Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koja obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i […]

Arhiva aktualnosti: Potpore mladim poljoprivrednicima (6.1.1.)

Natječaj zatvoren. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 11. travnja 2017. godine Natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1. ”Potpora mladim poljoprivrednicima”.   Prihvatljivi prijavitelji: Mladi poljoprivrednici (osobe starije od 18 i mlađe od 41 godine) koji: su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu registrirani kao […]

Arhiva aktualnosti: Potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi (10.2.)

Natječaj zatvoren. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 28. veljače 2018. godine Natječaj za provedbu podmjere 10.2 „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“.   Prihvatljivi prijavitelji: Javna tijela koja se bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora. Korisnik koji se bavi […]

Arhiva aktualnosti: Sufinanciranje projekata sanacije klizišta

Natječaj zatvoren.     Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja dana 26. veljače 2018. godine objavljuje Javni poziv za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini. Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave   Prihvatljive aktivnosti: izrada projektne dokumentacije radovi na sanaciji klizišta Financiranje: do 80% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Rok za podnošenje prijava: […]

Arhiva aktualnosti: Poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda

Natječaj zatvoren. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja dana 26. veljače 2018. godine objavljuje Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini.   Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne […]

Arhiva aktualnosti: Program razvoja cikloturizma na kontinentu

Natječaj zatvoren. Ministarstvo turizma objavilo je dana 26. veljače 2018. godine Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u  2018. godini.   Prihvatljivi prijavitelji:  Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska,  […]