Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dana 02. srpnja 2020. godine Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene. Prihvatljivi prijavitelji: tijela državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici. Prihvatljive […]

Arhiva aktualnosti: Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša (4.4.1.)

NATJEČAJ PONIŠTEN! Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 25. lipnja 2020. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.4 „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“, provedba tipa operacije 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“. Prihvatljivi prijavitelji: Poljoprivredna gospodarstva […]

Arhiva aktualnosti: Ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području PGŽ-a u 2020.

POZIV ZATVOREN! Primorsko – goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj objavilo je dana 11. svibnja 2020. godine Javni Poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za provedbu mjera radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Primorsko – goranske županije u 2020.   Prihvatljivi […]

Arhiva aktualnosti: Ulaganje u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima (TO 6.2.1.)

NATJEČAJ ZATVOREN! Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavilo je dana 04. svibnja 2020. godine Natječaj za tip operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe upisane […]

Arhiva aktualnosti: Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima – 6.4.1.

NATJEČAJ ZATVOREN! Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 28. travnja 2020. godine Natječaj za tip operacije 6.4.1. “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Prihvatljivi korisnici: Fizičke i pravne osobe (OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga) upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu […]

Arhiva aktualnosti: Obrtna sredstva – COVID – 19 mjera za MSP-ove u turističkim djelatnostima

Zahtjevi za kredit zaprimali su se do 05. lipnja 2020. Ministarstvo turizma i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) zaključili su „Sporazum o poslovnoj suradnji na provedbi mjera osiguravanja likvidnosti poduzetnicima u sektoru turizma“ čime je omogućeno odobrenje izravnih beskamatnih kredita HBOR-a. Prihvatljivi korisnici: Mikro, mali i srednji poduzetnici definirani […]

Arhiva aktualnosti: COVID – 19 Zajam za obrtna sredstva

Prijave za COVID-19 zajmove za obrtna sredstva su zaključene. HAMAG-BICRO je objavio novi financijski instrument COVID-19 zajam za obrtna sredstva. Cilj Financijskog instrumenta je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja.   Krajnji korisnik mora dokazati da je korona virus […]

Arhiva aktualnosti: Integrator

NATJEČAJ ZATVOREN! Poziv se obustavlja do 31. kolovoza 2020. godine do 11:00 sati. Integrator Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 02.03.2020. godine Poziv na dostavu prijedloga Integrator u svrhu podrške suradnje MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose s poduzećima Integratorima i postali […]

Arhiva aktualnosti: Proširujemo svoj tim stručnjaka

PBIRO želi proširiti svoj tim stručnjaka, te stoga otvara 1 mjesto za ekonomskog analitičara za ekonomske analize i EU projekte (M/Ž). Ekonomski analitičar za ekonomske analize i EU projekte (M/Ž) – 1 mjesto Opis poslova: priprema i izrada ekonomsko-financijskih analiza; analiza natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava; praćenje i proučavanje propisa […]

Arhiva aktualnosti: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

NATJEČAJ ZATVOREN! Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 11. prosinca 2019. godine Poziv za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ u okviru operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020. Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici […]