Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Ulaganje u znanost i inovacije – prvi poziv

Natječaj zatvoren. Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 13. lipnja 2017. godine Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga  ”Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv”. Prihvatljivi prijavitelji: Prijavitelj mora biti znanstvena organizacija – znanstveni instituti ili visoko učilište osnovano u RH, upisana u Upisnik znanstvenih organizacija koji se […]

Arhiva aktualnosti: Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

Natječaj zatvoren. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 31. svibnja 2017. godine Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“. Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koja obavljaju djaltnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i […]

Arhiva aktualnosti: Jačanje socijalnog dijaloga – faza III

Natječaj zatvoren. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je dana 31. svibnja 2017. godine Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Jačanje socijalnog dijaloga – faza III”. Prihvatljivi prijavitelji: socijalni partneri: sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, razvojna agencija kojoj […]

Arhiva aktualnosti: Operacija 4.2.1. ”Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” za velike korisnike

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 29. svibnja Natječaj za provedbu mjere 4 ”Ulaganja u fizičku imovinu”, podmjere 4.2. ”Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrenih proizvoda”, operacije 4.2.1. ”Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” za velike korisnike. Prihvatljivi prijavitelji: Velika poduzeća: fizičke i pravne osobe registrirane za preradu […]

Arhiva aktualnosti: Operacija 4.2.1. ”Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” za mikro, male i srednje korisnike

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 29. svibnja Natječaj za provedbu mjere 4 ”Ulaganja u fizičku imovinu”, podmjere 4.2. ”Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrenih proizvoda”, operacije 4.2.1. ”Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” za mikro, male i srednje korisnike. Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća: […]

Arhiva aktualnosti: Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 25. svibnja 2017. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture”. Prihvatljivi prijavitelji:  Subjekti u ribarstvu, organizacije subjekata (ribarske zadruge, udruge, zaklade, fondacije, klasteri i drugi oblici udruženja u ribarstvu), organizacije proizvođača, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju subjekte […]

Arhiva aktualnosti: Produktivna ulaganja u akvakulturu

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 25. svibnja Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere ”Produktivna ulaganja u akvakulturu”. Prihvatljivi prijavitelji: korisnik mora biti ovlaštenik povlastice/a ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu, korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske, korisnik ne […]

Arhiva aktualnosti: Umjetnost i kultura 54+

Natječaj zatvoren. Ministarstvo kulture objavilo je dana 23. svibnja 2017. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Umjetnost i kultura 54+”.   Prihvatljivi prijavitelji: Prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete: biti pravna osoba javnog ili privatnog prava: umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti, zaklada te zadruga koja u svom temeljnom […]

Arhiva aktualnosti: Operacija 4.1.1. ”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – sektor stočarstva i peradarstva – ekonomska veličina od 8.000 EUR do 250.000 EUR

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 24.04.2017. godine Natječaj  za provedbu Podmjere 4.1. ”Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba tipa operacije 4.1.1. ”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata   Prihvatljivi korisnici: […]

Arhiva aktualnosti: Operacija 4.1.1. ”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – sektor stočarstva i peradarstva – ekonomska veličina preko 250.000 EUR

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 24.04.2017. godine Natječaj  za provedbu Podmjere 4.1. ”Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba tipa operacije 4.1.1. ”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata   Prihvatljivi korisnici:  fizičke i pravne […]