Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Certifikacijom proizvoda do tržišta

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta s danom 31. ožujka 2018. zatvara Poziv „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, referentna oznaka: KK.03.2.1.07.

Poziv se zatvara kako bi se budućim prijaviteljima osigurala mogućnost podnošenja elektroničke prijave projektnog prijedloga putem sustava eFondovi, čime će se smanjiti administrativno opterećenje prijavitelja i korisnika u fazi prijave i provedbe projekata.

Ujedno je najavljeno otvaranje novog poziva namijenjenog certifikaciji proizvoda planirano sredinom svibnja 2018. godine, za što su osigurana sredstva.

Također, Ministarstvo će prije objave poziva provesti i savjetovanje sa zainteresiranom javnosti.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 03. svibnja 2017. godine Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Certifikacijom proizvoda do tržišta''.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije
 • prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti
 • troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
 • ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
 • troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
 • troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti, u skladu s točkom 5.6 ovih Uputa

 

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 20.000,00 kn
 • Najviši iznos potpore: 1.000.000,00 kn
 • Intenzitet potpore:
  • mikro i malo poduzeće - do 85%
  • srednje poduzeće - do 65%

 

Rok za dostavu prijave: od 16. travnja do 31. prosinca 2018. godine

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija: