Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, PBIRO obavijesti: OTVORENI I NAJAVLJENI EU NATJEČAJI

Potencijalnim prijaviteljima najveći problem predstavlja razumijevanje složenih natječajnih uvjeta, te prepoznavanje vlastite i investicijske sukladnosti s istima.

Bespovratna sredstva iz EU izvora namijenjena su korisnicima koji promiču (nekomercijalne) ciljeve kohezijske politike EU. Bespovratna sredstva imaju točno određenu namjenu i moraju se utrošiti i pravdati u točno određenom roku.

Dostupna su po prijavi na natječaje – javne pozive za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu potpora.

Natječaji – javni pozivi za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu potpora imaju ograničeno vrijeme za podnošenje prijave, ocjenjuju pristigle prijave po nizu kriterija, te uglavnom definiraju minimum traženih bodova po pojedinom aspektu ocjenjivanja i/ili ukupnom broju bodova koje je potrebno zadovoljiti da bi se Prijava uzela u daljnju obradu.

U nastavku se izlaže hodogram realizacije potpore iz EU/nacionalnih fondova:

 1. Imati poslovnu / projektnu ideju
 2. Priprema projekta
  • Istražiti tržište i mogućnosti financiranja
  • Priprema Poslovnog plana
 1. Pronalazak i prijava na Natječaj
  • Utvrditi prihatljivost korisnika i projekta
  • Provjeriti mogući broj bodova
  • Otkloniti nedostatke koje je moguće otkloniti
  • Priprema dokumentacije i Prijave
 1. Provedba projekta
  • Nakon zaprimanja pozitivne Odluke/potpisa Ugovora
 1. Uspješno održavanje projekta kroz 3-5 godina od isplate

 

Natječaji – javni pozivi za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu potpora sadrže:

 • Opće informacije o:
  • Natječaju – svrha i ciljevi kojima se želi doprinijeti,
  • Iznosima i intenzitetima potpore,
  • Prihvatljivim prijaviteljima,
  • Prihvatljivim projektima,
  • Rokovima prijave,
  • Obvezama vezanim uz provedbu projekta.
 • Komplet natječajne dokumentacije
  • Poziv na dostavu projektnih prijedloga,
  • Upute za prijavitelje,
  • Prijavni obrasci, Prilozi, Dodaci itd.

 

Prije prijave na natječaje – javne pozive za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu potpora potrebno je odgovoriti na sljedeća pitanja:

 • Mogu li se javiti?
  • jesu li zadovoljeni kriteriji prihvatljivosti prijavitelja u okviru Natječaja/Poziva,
 • Što se financira?
  • jesu li zadovoljeni kriteriji prihvatljivosti projekta, aktivnosti i troškova u okviru Natječaja/Poziva,
 • Ciljevi i prioriteti?
  • je li projekt relevantan u odnosu na predmet i svrhu Natječaja/Poziva,
 • Vrijednost potpore?
  • je li tražena vrijednost potpore niža od najnižeg i ne premašuje najviši iznos potpore koja se može dodijeliti,
 • Kako se prijaviti?
  • što sve treba pripremiti za prijavu na Natječaj/Poziv i koji je krajnji rok za podnošenje prijave,
 • Je li moj projekt dobar?
  • je li moguće ostvariti minimum traženih bodova po pojedinom aspektu ocjenjivanja i/ili ukupnom broju bodova koje je potrebno zadovoljiti da bi se Prijava uzela u daljnju obradu.

Pregled otvorenih i najavljenih EU natječaja – javnih poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu potpora možete pronaći na poveznicama:

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost društva Poslovni biro PBIRO d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Zajedno do fondova EU!
Više o EU fondovima saznajte na 
www.strukturnifondovi.hr