Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno: Nacionalni natječaji: Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika – Grad Rijeka

Gradonačelnik Grada Rijeke objavljuje dana 20.06.2024. godine javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija po mjeri Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika.   Prihvatljivi prijavitelji: Subjekti malog gospodarstva: u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, na području grada Rijeke, u kategoriji poduzetnika početnika, upisani u odgovarajući registar poslovnih subjekata u […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Potpore za istraživačko – razvojne projekte

S ciljem jačanja RH kao investicijske destinacije, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je zakonodavni okvir za poticanje ulaganja u Hrvatskoj i za državne potpore za istraživačko-razvojne projekte. Potpore za istraživačko-razvojne projekte su uređene Zakonom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 64/18) i odnosi se na istraživačko-razvojne projekte koji: […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Poticaji za investicijske projekte

S ciljem jačanja RH kao investicijske destinacije, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je zakonodavni okvir za poticanje ulaganja u Hrvatskoj i za državne potpore za istraživačko-razvojne projekte. Poticajne mjere za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj uređene su Zakonom o poticanju ulaganja (NN, br. 102/15, 25/18, 114/18 i 32/20) i […]