Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno: Nacionalni natječaji: Potpore za istraživačko – razvojne projekte

S ciljem jačanja RH kao investicijske destinacije, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je zakonodavni okvir za poticanje ulaganja u Hrvatskoj i za državne potpore za istraživačko-razvojne projekte. Potpore za istraživačko-razvojne projekte su uređene Zakonom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 64/18) i odnosi se na istraživačko-razvojne projekte koji: […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Poticaji za investicijske projekte

S ciljem jačanja RH kao investicijske destinacije, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je zakonodavni okvir za poticanje ulaganja u Hrvatskoj i za državne potpore za istraživačko-razvojne projekte. Poticajne mjere za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj uređene su Zakonom o poticanju ulaganja (NN, br. 102/15, 25/18, 114/18 i 32/20) i […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Kupnja energetski učinkovitih vozila pravnim osobama i gradanima

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je dana 30. lipnja 2020. godine Javni poziv za sufinanciranje kupnje električnih vozila pravnim osobama, a 02. srpnja 2020. godine za građane, fizičke osobe. Prihvatljivi prijavitelji: Pravne osobe: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; Tijela državne uprave; Ostali proračunski i izvanproračunski korisnici; […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dana 30. lipnja 2020. godine Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje punionica vozila na električnu energiju i vodik 2020. Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, Trgovačka društva, Fizičke osobe (obrtnici i […]

Nacionalni natječaji: Energetska obnova obiteljskih kuća

Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavili su dana 25. lipnja 2020. godine javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Prihvatljivi prijavitelji: Fizičke osobe – građani – (su)vlasnici postojećih obiteljskih kuća energetskog razreda (prema Q H,nd); Kontinentalna Hrvatska: D ili lošijeg razreda, […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području PGŽ-a u 2020.

POZIV OBUSTAVLJEN DO DALJNJEG! Primorsko – goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj objavilo je dana 11. svibnja 2020. godine Javni Poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za provedbu mjera radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Primorsko – goranske županije u 2020. […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Subvencionirani program kreditiranja privatnih iznajmljivača

Sporazumom potpisanim u veljači 2019. godine  između Ministarstva turizma i HBOR-a omogućeno je kreditiranje privatnih iznajmljivača putem poslovnih banaka: Hrvatska poštanska banka d.d. i Podravska banka d.d. Cilj programa je ujednačavanje standarda smještajnih objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, podizanje ukupne razine kvalitete i dodatne ponude privatnog […]