Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno: Nacionalni natječaji: Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dana 06. svibnja 2022. godine Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima. Prihvatljvi korisnici: trgovačka društva – operateri i postrojenja koji su uključeni u EU ETS sustav i opreateri postrojenja koji su isključeni iz sustava […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja za 2022. godinu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 02. svibnja 2022. godine objavilo Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu. Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Potpore za istraživačko – razvojne projekte

S ciljem jačanja RH kao investicijske destinacije, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je zakonodavni okvir za poticanje ulaganja u Hrvatskoj i za državne potpore za istraživačko-razvojne projekte. Potpore za istraživačko-razvojne projekte su uređene Zakonom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 64/18) i odnosi se na istraživačko-razvojne projekte koji: […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Poticaji za investicijske projekte

S ciljem jačanja RH kao investicijske destinacije, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je zakonodavni okvir za poticanje ulaganja u Hrvatskoj i za državne potpore za istraživačko-razvojne projekte. Poticajne mjere za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj uređene su Zakonom o poticanju ulaganja (NN, br. 102/15, 25/18, 114/18 i 32/20) i […]