Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno: Nacionalni natječaji: Poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnost prerade drva i proizvodnje namještaja na području RH 2023.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 22.05.2023. godine Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.   Prihvatljivi prijavitelji:  mikro, mali, srednji i veliki (trgovačka društva i obrti) poduzetnici, prema NKD 2007. registrirani te […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Program mjera za razvoj poduzetništva PGŽ za razdoblje 2022.-2025. u 2023. godini

Primorsko-goranska županija objavila je Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz “Programa mjera za razvoj poduzetništva Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2025.”.   Prihvatljivi prijavitelji: poduzetnici registrirani u RH odnosno mikro i mali subjekti malog gospodarstva: d.o.o., j.d.o.o., obrti i zadruge u 100% privatnom vlasništvu koji imaju […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Program gospodarske i društvene revitalizacije Like

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao nositelj politike regionalnog razvoja, u skladu s Prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030., i Programom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2024., pokreće 30.03.2023. Program gospodarske i društvene revitalizacije Like.   Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave: Grad Gospić, Grad […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Program gospodarske i društvene revitalizacije Gorskog kotara

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao nositelj politike regionalnog razvoja, u skladu s Prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030., i Programom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2024., pokreće 30.12.2022. Program gospodarske i društvene revitalizacije Gorskog kotara.   Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave s područja […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Potpore za istraživačko – razvojne projekte

S ciljem jačanja RH kao investicijske destinacije, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je zakonodavni okvir za poticanje ulaganja u Hrvatskoj i za državne potpore za istraživačko-razvojne projekte. Potpore za istraživačko-razvojne projekte su uređene Zakonom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 64/18) i odnosi se na istraživačko-razvojne projekte koji: […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Poticaji za investicijske projekte

S ciljem jačanja RH kao investicijske destinacije, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je zakonodavni okvir za poticanje ulaganja u Hrvatskoj i za državne potpore za istraživačko-razvojne projekte. Poticajne mjere za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj uređene su Zakonom o poticanju ulaganja (NN, br. 102/15, 25/18, 114/18 i 32/20) i […]