Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Nacionalni natječaji: Primorsko-goranska županija: Potpora poduzetnicima

Primorsko-goranska županija objavila je dana 18. lipnja 2018. godine Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2018. godini. PREDMET Javnog poziva su sljedeće mjere ruralnog razvoja: Mjera 1.2.1. Nabava opreme za […]

Nacionalni natječaji: Program provjere inovativnog koncepta (PoC7 PRIVATE)

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG–BICRO) dana 11. lipnja 2018. godine objavljuje Javni poziv za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program provjere inovativnog koncepta (PoC7 PRIVATE). Prihvatljivi prijavitelji: fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u […]

Nacionalni natječaji: Realizacija poduzetničkih projekata studenata/studentskih timova

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) dana 23. svibnja 2018. godine objavila je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava u svrhu realizacije poduzetničkih projekata studenata/studentskih timova i ostalih prihvatljivih korisnika na području Republike Hrvatske. Dodjela sredstava za realizaciju poduzetničkih projekata studenata/studentskih timova na području Republike […]

Nacionalni natječaji: Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje soc. dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je dana 04. svibnja 2018. godine Poziv „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“.   Prihvatljivi prijavitelji: Komponenta 1 – organizacije civilnog društva – udruge; Komponenta 2 – socijalni partneri – sindikati, udruge sindikata više razine, udruge […]

Nacionalni natječaji: Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 1. ožujka 2018. godine Otvoreni javni poziv ”Cjeloživotno obrazovanje obrtništva”.    Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičke osobe   Prihvatljive aktivnosti:  Obrazovanje u 2016. i 2017. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita […]

Nacionalni natječaji: Sufinanciranje izrade prostornih planova

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je dana 16.02.2018. godine Javni  poziv za  sufinanciranje izrade prostornih  planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini.   Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave   Prihvatljive aktivnosti: Izrada sljedećih prostornih planova ili njihova izmjena i dopuna: Prostorni plan županije/Grada […]

Nacionalni natječaji: Potpore organizatorima manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 02. studenog 2017. godine Javni poziv za dodjelu potpore organizatorima manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2017. godini.   Prihvatljivi prijavitelji: Korisnici potpore su organizatori manifestacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to: a) za znanstveno-stručne skupove: obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove, stručna udruženja, udruge, zadruge, […]

Nacionalni natječaji: Primorsko – goranska županija: Subvencije kamata na kredite poduzetnika u poljoprivredi

Javni poziv poduzetnicima za podnošenje zahtjeva na Program kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije  Primorsko-goranska županija objavila je 1. listopada 2015. godine Javni poziv poduzetnicima za podnošenje zahtjeva na Program kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije “Poduzetnik u poljoprivredi 2015.”.   Korisnici kredita: Mikro, mali i srednji poduzetnici registrirani u Republici […]

Nacionalni natječaji: Primorsko-goranska županija: Subvencije kamata na kredite iznajmljivača

Program kreditiranja Kvarner Family 2015. za iznajmljivače na području Primorsko-goranske županije Primorsko-goranska županija objavila je dana 31. prosinca 2015. Javni poziv iznajmljivačima za podnošenje zahtjeva na Program kreditiranja Kvarner Family 2015. na području Primorsko-goranske županije. Prihvatljivi korisnici kredita: Fizičke osobe – pružatelji ugostiteljske usluge u domaćinstvu: Iznajmljivači koji već imaju […]

Nacionalni natječaji: Primorsko-goranska županija: Subvencije kamata na kredite poduzetnika u turizmu

Javni poziv poduzetnicima i obrtnicima na podnošenje prijava na Program kreditiranja "Poduzetnik u turizmu 2016" Primorsko-goranska županija objavila je 30. svibnja 2016. godine Javni poziv za prijavu na programa kreditiranja “Poduzetnik u turizmu 2016”. Korisnici kredita: Korisnici kredita mogu biti postojeći poduzetnici i poduzetnici početnici (trgovačka društva (d.o.o./j.d.o.o.) i obrti) […]