Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Znakovi kvalitete

NATJEČAJ ZATVOREN!

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 12. srpnja 2018. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Znakovi kvalitete“.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. "Definicija MSP-ova" Uredbe 651/2014.

Prihvatljivi pružatelji usluga:

  • Hrvatska obrtnička komora za tradicijske i umjetničke obrte temeljem Pravilnika o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima (NN 112/2007)
  • Hrvatska gospodarska komora za znakove Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko temeljem Pravilnika o znakovima vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda i usluga (NN 39/16)

Prihvatljive aktivnosti:

Troškovi postupka za izdavanje/dodjelu prava korištenja znaka kvalitete i troškovi naknade za pravo korištenja znaka kvalitete u prvom razdoblju korištenja (ako je primjenjivo) za sljedeće:

  • „Hrvatska kvaliteta“
  • „Izvorno hrvatsko“
  • „Tradicijski obrti",
  • „Umjetnički obrti".

U jednom projektnom prijedlogu prijavitelj može tražiti izdavanje vaučera za ishođenje više znakova kvalitete, ali samo kod jednog pružatelja usluga. Jedan vaučer nije moguće izdati za sufinanciranje pružanja usluga više pružatelja usluga.

Financiranje:

  • Najniži iznos vaučera: 4.000 HRK
  • Najviši iznos vaučera: 75.000 HRK
  • Intenzitet potpore: 100% prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje prijava: od 10. rujna 2018. u 11:00 sati do 31. prosinca 2020. godine do 11:00 sati.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

 

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

Obrasci:

Prilozi:

Upute za prijavitelje: