Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Poslovni planovi i Investicijski projekti

Poslovni planovi i Investicijski projekti

Čovjek kao misaono biće uvijek nastoji predvidjeti posljedice svojih sadašnjih aktivnosti. Zato je svako ljudsko djelovanje unaprijed određeno promišljanjem budućih događaja. Istodobno čovjek nastoji utjecati na buduće događaje u skladu sa svojim željama i potrebama.

Postupak kojim se postavljaju ciljevi i određuju budući zadaci te aktivnosti za njihovo ostvarivanje, naziva se planiranje, a rezultat planiranja jest plan.

Poslovni plan je "alat" koji pomaže u dobivanju odgovora na pitanja kakva će se ostvariti dobit (dohodak) u provedbi plana, odnosno kakav će biti cjelokupan rezultat poslovne aktivnosti.

Poslovni planovi izvedeni u cilju pomoći u realizaciji investicijskih poduhvata nazivaju se investicijski projekti. Oni uključuju sve ono što uključuju i poslovni planovi te pored toga analiziraju i samo investicijsko ulaganje. To ulaganje može biti u novu investiciju, ili u refinanciranje postojeće investicije, ili u oba investicijska oblika, zatim može biti u osnovna sredstva ili u obrtna sredstva ili u oboje.

Svojim znanjima i iskustvom u službi smo izrade svih ekonomskih analiza, najraznovrsnijih poslovnih planova i investicijskih projekata i koji će ispuniti svoju temeljnu funkciju – pomoć u realiziranju uspješnog poduzetničkog poduhvata.

Javite nam se sa povjerenjem! Iza nas stoji veliki broj u praksi potvrđenih projekata. Naše su reference naš ugled i preporuke u poslovnim bankama. Naši su komitenti trgovačka društva, zadruge, obrtnici, samostalne djelatnosti, ustanove, općine i gradovi, javna poduzeća, drugim riječima svi oni koji se bave poduzetničkim aktivnostima.