Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje soc. dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je dana 04. svibnja 2018. godine Poziv „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Komponenta 1 – organizacije civilnog društva – udruge;
 • Komponenta 2 – socijalni partneri – sindikati, udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca,  udruge poslodavaca više razine.

Prihvatljivi partneri:

Za obje komponente Prijavitelja obvezno je projektno partnerstvo.

 • Komponenta 1
  • Socijalni partneri (sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine);
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • Hrvatski zavod za zapošljavanje (uključujući područne urede);
  • Centri za socijalnu skrb;
  • Organizacije civilnoga društva (zaklade, pravna osoba vjerske zajednice, javne ustanove);
  • Znanstvene organizacije
 • Komponenta 2
  • Socijalni partneri (sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine;
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • Javna visoka Učilišta;
  • Znanstvene organizacije;
  • Organizacije civilnoga društva (zaklade, pravna osoba vjerske zajednice, javne ustanove);
  • Razvojne agencije kojima su osnivači Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • Javne ustanove koje imaju registriranu djelatnost u području zapošljavanja i/ili rada i/ili radnih odnosa i/ili sigurnosti na radu i/ili zaštite na radu i/ili prava radnika.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Komponenta 1
  • Element 1. – Upravljanje projektom i administracija
  • Element 2. – Jačanje partnerstva organizacija civilnog društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže:
  • Element 3. – Provedba ispitivanja javnog mijenja i ispitivanje potreba društva
  • Element 4. - Provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene:
  • Element 5. – Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima
  • Element 6. – Broj provedenih analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija
  • Element 7. – Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka
  • Element 8. – Promidžba i vidljivost
 • Komponenta 2
  • Element 1. - Upravljanje projektom i administracija
  • Element 2. - Provedba analiza uvjeta rada radnika u RH:
  • Element 3. - Jačanje partnerskih odnosa sindikata i poslodavaca u kontekstu promicanja boljih uvjeta rada s naglaskom na sezonske poslove:
  • Element 4. - Suradnja tijekom sezonskih poslova s radnicima i poslodavcima i podrška prilikom osiguranja odgovarajućih uvjeta rada:
  • Element 5. - Promidžbene kampanje namijenjene osvješćivanju i promicanju kvalitetnijih uvjeta rada kroz promidžbene kampanje,
  • Element 6. - Izrada inovativnih rješenja vezanih za poboljšanje uvjeta rada sezonskih radnika
  • Element 7. - Promidžba i vidljivost

Financiranje:

 • Minimalni iznos potpore:
  • Komponenta 1. – 2.000.000 HRK
  • Komponenta 2. – 700.000 HRK
 • Maksimalni iznos potpore:
  • Komponenta 1. – 3.600.000 HRK
  • Komponenta 2. – 1.000.000 HRK
 • Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje prijava: 16. kolovoz 2018. godine

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: