Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (7.2.1.)

NATJEČAJ ZATVOREN.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 11. srpnja 2018. godine novi Natječaj za provedbu tipa operacije 7.2.1 „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi korisnici su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.

Ako je korisnik javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje koji provodi projekt na području jedinice lokalne samouprave koja nema udjele odnosno dionice u temeljnom kapitalu korisnika ili nije osnivač korisnika, korisnik mora biti pružatelj vodnih usluga javne vodoopskrbe i/ili javne odvodnje, što se dokazuje Odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o povjeravanju poslova javne vodoopskrbe i/ili javne odvodnje javnom isporučitelju vodnih usluga na području te jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:

 • građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje javnog sustava za:
  • vodoopskrbu
  • odvodnju i/ili
  • pročišćavanje otpadnih voda;
 • kupnja i ugradnja opreme za građevine uključujući računalni softver do tržišne vrijednosti,
 • opći troškovi izravno vezani uz provedbu projekta (usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti, studije utjecaja na okoliš i sl.).

Ulaganje se mora provoditi u naselju s najviše 2.000 stanovnika.

Financiranje:

 • Minimalni iznos potpore: 30.000 eura u kunskoj protuvrijednosti
 • Maksimalni iznos potpore: 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti
 • Maksimalna ukupna vrijednost projekta: 1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednosti
 • Intenzitet potpore: 100% prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje prijava: od 10. rujna 2018. u 12:00 sati do 12. listopada 2018. godine u 12:00 sati

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

Natječajna dokumentacija:

Pravilnik o provedbi mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” (NN 71/16, 15/17, 17/17, 27/17)

Natječaj za provedbu tipa operacije 7.2.1

Arhiva prethodnih natječaja