Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

PBIRO obavijesti: Alat za procjenu bonitetnih ocjena poduzetnika

Bonitetna ocjena poduzetnika predstavlja ocjenu likvidnosti i uspješnosti poduzetnika. Izračunom bonitetnih ocjena poduzetnik može brzo i lako prepoznati potencijalne poslovne prilike, ali i opasnosti u poslovanju.

Procjena bonitetnih ocjena poduzetnika je tehnika / alat koja poduzetniku omogućava mjerenje i ocjenu uspješnosti financijskog poslovanja, a izračunava se obradom podataka iz financijskih izvješća.

Alat za procjenu bonitetnih ocjena poduzetnika tako se sastoji od podataka imovinskog stanja i financijskih rezultata iz financijskih izvještaja, te procjene:

1. pokazatelja financijske stabilnosti i zaduženosti:

a) koeficijent financijske stabilnosti,

b) pokriće stalnih sredstava i zaliha, kapitalom i dugoročnim izvorima,

c) udio kapitala u izvorima sredstava;

2. pokazatelja likvidnosti:

a) koeficijent obrtaja ukupne imovine,

b) koeficijent tekuće likvidnosti,

c) vrijeme naplate kratkotrajnih potraživanja od kupaca,

d) vezivanje zaliha,

e) vrijeme podmirivanja obveza prema dobavljačima;

3. pokazatelja ekonomičnosti i uspješnosti:

a) odnos ukupnog prihoda i rashoda – koeficijent,

b) udjel bruto dobiti u ukupnom prihodu,

c) dobit po zaposlenom,

d) prihod po zaposlenom,

e) stopa rentabilnosti prema ukupnoj imovini,

f) stopa rentabilnosti prema kapitalu i rezervama.

Alat za procjenu bonitetnih ocjena poduzetnika dostupan je na poveznici: https://www.pbiro.hr/analiza-tvrtke

Za nesmetano korištenje Alata predlažemo korištenje preglednika Microsoft Edge i Google Chrome.

 

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost društva Poslovni biro PBIRO d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Zajedno do fondova EU!
Više o EU fondovima saznajte na www.strukturnifondovi.hr