Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport

NATJEČAJ ZATVOREN!

Poziv se obustavlja do 31. prosinca 2019. godine do kraja dana.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dana 08. lipnja 2018. godine objavilo je otvoreni Poziv „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • organizacija civilnog društva upisana u registar udruga i registar športske djelatnosti,
 • ustanova upisana u registar športske djelatnosti,
 • osnovna škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja,
 • srednja škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja,
 • sveučilište, fakultet, umjetnička akademija, veleučilište ili visoka škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja,
 • ustanova socijalne skrbi: dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici.

Napomena: Osnovna škola, srednja škola, sveučilište, fakultet, umjetnička akademija, veleučilište ili visoka škola prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja te ustanova socijalne skrbi (dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici) obvezne su prijaviti projekt u partnerstvu s udrugom registriranom za obavljanje športske djelatnosti.

Prihvatljivi partneri:

 • organizacija civilnog društva upisane u registar športske djelatnosti,
 • ustanova upisane u registar športske djelatnosti,
 • osnovna škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja,
 • srednja škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja,
 • sveučilišta, fakulteti, umjetničke akademije, veleučilišta i visoke škole prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja,
 • udruge, neovisno o području djelovanja,
 • vjerske zajednice,
 • ustanove socijalne skrbi: centar za socijalnu skrb, dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici;
 • zaklade,
 • jedinice lokalne ili regionalne samouprave,
 • međunarodne organizacije,
 • vijeća nacionalnih manjina, koordinacija i drugi oblik udruživanja nacionalnih manjina koji se osnivaju u skladu s međunarodnim ugovorima (prema članku 3. Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina).

Prihvatljive aktivnosti:

 • Komponenta 1 – Aktivnosti povećanja dostupnosti besplatnih športskih aktivnosti za djecu i mlade u dobi do 29 godina u riziku od socijalne isključenosti:
  • organiziranje slobodnog vremena djece i mladih kroz razvoj i provođenje športskih aktivnosti s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti (obvezna aktivnost),
  • osiguravanje odgovarajuće opreme za sudionike športskih i rekreativnih aktivnosti projekta,
  • aktivnosti interdisciplinarne suradnje (domovi za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, centri za socijalnu skrb, centri za pružanje usluga u zajednici, odgojno - obrazovne ustanove, roditelji, športski klubovi, kineziolozi, psiholozi) s ciljem podizanja svijesti o važnosti i mogućnostima kvalitetnog provođenja slobodnog vremena kroz športske aktivnosti,
  • jačanje kapaciteta trenera, športskih instruktora i voditelja aktivnosti (odnosi se na one treninge, edukacije i slične aktivnosti u kojima treneri, športski instruktori i voditelji stječu znanja i vještine o specifičnim obilježjima ciljnih skupina ovog Poziva, neophodne za daljnji rad s navedenim skupinama).
 • Komponenta 2 – Aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju
  • aktivnosti unapređenja i proširenja športskih i rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, (obvezna aktivnost)
  • aktivnosti integriranja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u redovite programe športskih i rekreativnih aktivnosti, (obvezna aktivnost)
  • manji infrastrukturni zahvati za osiguranje pristupačnosti športskim građevinama osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju, (obvezna aktivnost)
  • izrada plana i programa športskih i rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju,
  • osiguravanje odgovarajuće opreme kojom se doprinosi proširenju športskih i rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju,
  • jačanje kapaciteta trenera, športskih instruktora i voditelja (stjecanje specifičnih znanja i vještina za rad s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom),
  • osiguravanje potrebne asistencije za sudjelovanje u športskim aktivnostima (uključujući i dolazak na aktivnosti),
  • aktivnosti interdisciplinarne suradnje (kineziolozi, učitelji, liječnici, psiholozi, fizioterapeuti, roditelji, športski klubovi) s ciljem podizanja svijesti o važnosti i mogućnostima sudjelovanja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u športskim aktivnostima te s ciljem poticanja športskih klubova na inkluzivnost.

Financiranje:

 • Minimalni iznos potpore:
  • Komponenta 1 – 150.000 HRK
  • Komponenta 2 – 400.000 HRK
 • Maksimalni iznos potpore:
  • Komponenta 1 – 1.000.000 HRK
  • Komponenta 2 – 1.500.000 HRK
 • Intenzitet potpore: 100% za obje komponente

Rok za podnošenje prijava: 31. prosinac 2019. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija:

Upute za prijavitelje:

Obrasci:

Prilozi:

1. izmjena natječajne dokumentacije