Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Pravila privatnosti – Poslovni biro PBIRO d.o.o.

Pristupom i korištenjem internetskih stranica prihvaćate ova Pravila privatnosti. Poslovni biro PBIRO d.o.o. zadržava pravo izmjena ovih Pravila privatnosti te će o njima izvještavati svoje Korisnike. Korisnikova je odgovornost pročitati i pratiti izmjene ove Politike privatnosti. Ova politika privatnosti se odnosi na Web i sve proizvode i usluge koje nudi Poslovni biro PBIRO d.o.o..

Osobni podaci

Poslovni biro PBIRO d.o.o. je do sada prikupljao osobne identifikacijske podatke od Korisnika na način da ih je Korisnik sam dostavio, sudjelovanjem Korisnika na našim seminarima ili javnom objavom Korisnikovih podataka na internetu.

Korisnicima se prema potrebi mogu tražiti ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona. Korisnici mogu posjetiti naš Web anonimno. Poslovni biro PBIRO d.o.o. prikuplja osobne informacije od Korisnika samo ako nam Korisnik dobrovoljno dostavi takve informacije. Korisnici uvijek mogu odbiti da osobno pruže identifikacijske informacije, osim što u tim slučajevima mogu biti uskraćeni za neke podatke ili aktivnosti na Webu.

Korištenje podataka

Poslovni biro PBIRO d.o.o. može prikupljati i koristiti osobne podatke Korisnika u sljedeće svrhe:

  • Poboljšanje svojih usluga,
  • Unaprjeđenje Web stranice,
  • Informiranje korisnika o mogućnostima korištenja brojnih EU programa i projekata.

Ako Korisnik prihvati biti dio naše mailing liste, dobivat će e-mailove koje mogu uključivati vijesti tvrtke, informacije o novim EU i nacionalnim natječajima, natječajima u najavi, programima koji bi mogli biti korisni poduzetnicima, itd. Ako se Korisnik u bilo kojem trenutku želi odjaviti od primanja budućih e-mailova, uključili smo detaljnu odjavu na dnu svakog e-maila. Korištenje web stranice nakon objavljivanja promjena u ovoj politici će se smatrati kao Korisnikovo prihvaćanje tih promjena.

Čuvanje podataka

Osobne podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko smatramo i legitimno vjerujemo da postoji interes za naše usluge ili dok Korisnik sam ne odluči da se njegovi podaci ne obrišu iz naše baze.

Prava korisnika

U skladu s GDPR uredbom (Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - Opća Uredba EU o zaštiti osobnih podataka; Odjeljak 3. i 4.), Korisnik ima pravo:

  • Odjaviti se s mailing liste u bilo kojem trenutku
  • Zatražiti pregled i ispravak svojih podataka čuvanih u bazi podataka
  • Zatražiti brisanje svojih podataka iz baze podataka
  • Ograničiti obradu vlastitih podataka
  • Pravo na prigovor

Odgovornost

Poslovni biro PBIRO d.o.o. odriče se odgovornosti za gubitak, krađu, objavu ili oštećivanje osobnih podataka korisnika stranica u slučaju neovlaštenog upada u programski kôd stranica ili bazu podataka od strane "računalnih pirata", "hakera", ili kao rezultat drugih računalnih kriminalnih aktivnosti trećih osoba.

Prihvaćanje uvjeta

Korištenjem ove web stranice, prihvaćate ovu politiku. Ako se ne slažete sa ovom politikom, molimo Vas da ne koristite našu stranicu.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi ove politike privatnosti, prakse web stranice ili vašom interakcijom sa ovom web stranicom, kontaktirajte nas na:

Poslovni biro PBIRO d.o.o.
Trg Republike Hrvatske 2
51000 Rijeka
Tel.: +385 (0)51 452 600
Fax.: +385 (0)51 452 601
E-mail: pbiro@pbiro.hr