Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

PBIRO obavijesti: Informacije i prijava za Program: Stručnjak za projektni menadžment i EU fondove

Informacije i prijava za edukaciju poduzetnika

Kratki opis:

Projektni menadžment je skup alata, tehnika, znanja i vještina koji pruža okvir za optimalno pretvaranje ideje u uspješno provedeni projekt. Možemo ga shvatiti kao projektno upravljanje koje obuhvaća planiranje, organiziranje, praćenje i kontrolu svih aspekata projekta, te motiviranje svih uključenih ljudi za postizanje projektnih ciljeva na siguran način, unutar planiranog proračuna, vremena i drugih zadanih parametara izvedbe.

Znanja, vještine i sposobnosti projektnog menadžmenta potrebna su za upravljanje projektima svih vrsta, pa tako i projektima financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Nakon ulaska Hrvatske u EU, te otvaranjem novih i širih mogućnosti pridobivanja bespovratnih financijskih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ukupno 10,6 milijardi eura) projektni menadžment predstavlja vrhunski alat za pretvaranje ideja u uspješne projekte sposobne za pridobivanje bespovratnih EU potpora.

Nove i šire mogućnosti pridobivanja bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova zahtijevaju od korisnika da zadovolje čitav niz uvjeta. Zadovoljenje tih uvjeta odnosi se na splet kriterija i procedura koje treba obaviti u cilju pripreme kvalitetne projektne prijave, kao i splet kriterija i procedura koje treba obaviti u cilju provedbe projekta.

Poznavanje tematike EU fondova, izrade projektnih prijava te upravljanja projektom uvelike će olakšati sam postupak natjecanja u jakoj europskoj konkurenciji.

Koristi seminara:

Polaznici će usvojiti znanja projektnog menadžmenta te steći financijske, tehničke i upravljačke sposobnosti, a koje će moći upotrijebiti u pripremi i provedbi projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a posebno će naučiti:

 • Razviti projektni plan,
 • Upravljati pojedinim fazama projektnog ciklusa i provesti projekt uz bolju kontrolu i racionalizaciju troškova s ciljem povećanja rentabilnosti i efikasnosti poslovnih procesa, te poboljšanje kontrole poslovanja,
 • Poboljšati nadzor nad uspješnosti poslovanja,
 • Kako funkcioniraju Europski strukturni investicijski fondovi,
 • Metodologiju pripreme projekata za natječaje,
 • Uspješno zaokružiti ideju i pretvoriti istu u kvalitetni projekt spreman za pridobivanje EU sredstava,
 • Administrativno, financijski i tehnički upravljati EU projektom,
 • Izraditi kvalitetne projektne prijedloge za Programe: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020, Program ruralnog razvoja RH 2014-2020, Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020.

Kome je program namijenjen:

 • Menadžerima (posebice "top" i "middle" menadžment),
 • Donositeljima odluka na svim razinama,
 • Osobama na upravljačkim položajima u tvrtki,
 • Udrugama i njihovim zaposlenicima koji rade na projektima,
 • Jedinicama lokalne i regionalne samouprave,
 • Tijelima državne uprave,
 • Svima koji žele unaprijediti svoja znanja iz područja projektnog menadžmenta i EU fondova.

Program seminara (u trajanju 50 sati):

1. Modul - Stručnjak za Projektni menadžment (10 sati)

 • Temeljna obilježja upravljanja projektima (projektnog menadžmenta),
 • Područja upravljanja projektom - TEN STEP Metodologija,
 • Faze u izvođenju projekata,
 • Vođenje timova,
 • Projektno upravljanje od potpisa ugovora do nalaza revizije,
 • Upotreba softverskih alata,
 • Najčešće greške,
 • Primjeri uspješne prakse.

2. Modul - Stručnjak za pripremu i provedbu EU projekata (15 sati)

 • Shema dodjele bespovratnih sredstava,
 • ESI - Europski strukturni investicijski fondovi,
 • Praktična izrada projektne ideje (idejna osnova, logička matrica, metodologija, financijski proračun),
 • Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava,
 • Pronalaženje odgovarajućih partnera i utvrđivanje njihove uloge,
 • Izrada i popunjavanje natječajne dokumentacije,
 • Administrativno, financijsko i tehničko upravljanje EU projektom (izvještavanje o provedbi projekta (sadržajno i financijsko), računovodstveno praćenje i knjiženje poslovnih događaja u sklopu EU projekta, zahtjevi za financiranjem),
 • Revizija projekta i nalazi revizije,
 • Najčešće greške,
 • Primjeri uspješne prakse.

3. Modul - Stručnjak za izradu projektnih prijedloga za Programe (25 sati):

3.1. Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020:

 • Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu,
 • Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP,
 • Podrška razvoju malog i srednjeg poduzetništva u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela,
 • Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije,

3.2. Program ruralnog razvoja RH 2014-2020:

 • Mjere 4 i 6,

3.3. Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020:

 • Popis aktualnih poziva i natječaja,
 • Predmet, ciljevi i prioriteti pojedinog Programa,
 • Uvjeti prihvatljivosti prijavitelja,
 • Uvjeti prihvatljivosti investicije/troškova,
 • Iznosi, intenzitet potpore i način isplate,
 • Obavezne natječajne dokumentacije,
 • Postupci odobravanja prijava,
 • Praktični aspekti ispunjavanja Prijavnih obrazaca.

Kotizacija:

 • Redovna cijena programa iznosi 3.200,00 kn + PDV.
 • Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu programa.

Kontakt i prijava:

PBIRO-ov Centar za edukaciju poduzetnika
Tel: 051/ 452-600
Fax: 051/ 452-601
e-mail: edukacija@pbiro.hr

Biti će nam zadovoljstvo da unaprijedite vlastite poslovne procese koristeći znanja stečena na našim edukacijama!