Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Poslovni reinženjering, sanacije i stečajevi

Poslovni reinženjering, sanacije i stečajevi

Poslovni reinženjering obuhvaća sustavno rješavanje problema u svakom poslovnom procesu.

U području poslovnog reinženjeringa javljaju se problemi od minornog značenja do vrlo značajnih problema, a za svakog od njih postoje rješenja.

Sanacija

To je samo jedan od naziva koji se uobičajeno upotrebljava kod reinženjeringa koji se provodi kod poduzetnika koji imaju poteškoće u poslovanju. Te se poteškoće uglavnom manifestiraju kao insolventnost – odnosno nesposobnost za plaćanje. Izlaz nije jednostavan – ali postoji.

Vaša ispravna poslovna vizija i naša planska sposobnost odvesti će Vas ka željenom cilju – vratiti Vas na mjesto na tržištu na kojem pripadate!

Stečaj

Osnovni je cilj stečajnoga prava da se omogući skupno namirenje vjerovnika stečajnog dužnika – unovčenjem njegove imovine i podjelom prikupljenih sredstava vjerovnicima. Navedeni cilj je zakonski korigiran i mogućnošću da se prethodno ili tijekom stečajnog postupka provede i preustroj (reorganizacija) dužnika radi uređenja njegova ekonomskoga i pravnoga položaja i njegova odnosa prema vjerovnicima, a osobito radi održanja njegove djelatnosti. Egzekucija se kombinira s reorganizacijom u interesu svih vjerovnika.

Obratite nam se! Mi ćemo Vam pomoći u sagledavanju sanacijske problematike te u rješavanju poslovne krize vašeg poduzeća ili stečajne problematike koja Vam prijeti kao vlasnicima društva ili kao vjerovnicima.