Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Lista projekata

Referentna lista projekata - dodijeljenih bespovratnih sredstva

 • Studija analize postupanja s otpadom; Phare 2003 CBC
 • EU Edu e-entrepreneurship (EEE); CARDS 2004
 • Development of cross border performances for small and medium enterprises in the field of clusters, information and communication technologies, environmental effectiveness and project management (SMEs communicate); INTERREG IIIA
 • Opremanje pogona za preradu morske ribe; SAPARD, Mjera 2
 • Ulaganje u adaptaciju, unapređenje i opremanje klaonica; SAPARD, Mjera 2
 • Ulaganje u kanalizacijski sustav; IPARD 301
 • Ulaganje u ruralni turizam; IPARD 302
 • Synchronised and Coordinated Vehicles and Packaging Recycling System supported by ICT; CIP Eco-Innovation
 • Improvement of competitive strengths and export propulsion through marketing development; Phare 2006
 • By implementing new product to competitiveness building and development of area destroyed by war; Phare 2006
 • Through certification and professional education to competitiveness development and export increasing; Phare 2006
 • SME competitiveness strengthening achieved thru company certification, new technology implementation and professional training; IPA IIIc Support for Increasing the Competitiveness of Croatian SMEs
 • New technology implementation, certification and specialised training as SME competitiveness generators; IPA IIIc Support for Increasing the Competitiveness of Croatian SMEs
 • Through productive investment in technology and certification to SME competitiveness increase; IPA IIIc Support for Increasing the Competitiveness of Croatian SMEs
 • Empowerment of women residents of Sigurna kuća for independence and easier inclusion in social and business community; IPA IV Broadening the Network of Social Services in the Community (Phase II)
 • Strengthening social and business competence of women victims of family violence for their better integration into the community; IPA IV Broadening the Network of Social Services in the Community (Phase II)
 • Izgradnja, adaptacija i opremanje objekata za poljoprivrednu proizvodnju i akvakulturu - Opremanje punionice meda; Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
 • Nabava ribarskih plovila te nove opreme i mehanizacije za poljoprivredu i ribarstvo; Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
 • Izgradnja logističko-distributivnog centara za voće i povrće; Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
 • Poduzetništvo u kulturi; Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
 • Ulaganje u proizvodnju električne opreme, strojeva i uređaja; Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
 • Opremanje pogona novom tehnologijom za uzdužno i poprečno rezanje i oblikovanje jelovih stolarskih elemenata, lamperije i brodskog poda, te proizvodnju podova od smreke, bora, bukve, hrasta, jasena i trešnje; Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
 • Izgradnja skladišta za odlaganje trupaca i novog poslovnog objekta, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
 • Ulaganje u pokretnu liniju za otkoravanje trupaca; Ministarstvo poljoprivrede
 • Implementacija sistema za odsis piljevine sa silosom za akumulaciju piljevine; Ministarstvo poljoprivrede
 • Novo ulaganje u proizvodnju peleta i unaprjeđenje postojeće proizvodnje; Ministarstvo poljoprivrede
 • Osmišljavanje i promocija novih turističkih proizvoda "Upoznaj Hrvatsku"; Ministarstvo turizma
 • Ulaganje "Turizam kroz regije"; Ministarstvo turizma
 • Poticanje razvoja posebnih oblika turizma na moru - Ulaganje u ronilački centar u svrhu razvoja i promocije selektivnih oblika turizma u Republici Hrvatskoj; Ministarstvo turizma
 • Programi i projekti unapređenja kvalitete ugostiteljske industrije - Putovima autohtone recepture Makarskog zaleđa i Biokova; Ministarstvo turizma
 • Linija za proizvodnju ploča od tvrdog drveta; Ministarstvo gospodarstva
 • Otkorivač trupaca i višelisna pila za krajčenje elemenata; Ministarstvo gospodarstva
 • Ulaganje u novu tehnologiju obrade cijevi laserom; Ministarstvo gospodarstva
 • Obrazovanje za poduzetništvo; Ministarstvo poduzetništva i obrta
 • Obrazovanje za obrte - osposobljavanje za rad na računalu; Ministarstvo poduzetništva i obrta
 • Modernizacija pogona metaloprerađivačke proizvodnje; Ministarstvo gospodarstva
 • Opremanje pogona novom linijom za piljenje trupaca; Ministarstvo gospodarstva
 • K(now),E(mpower),C(reate); Ministarstvo socijalne politike i mladih
 • Turistički informativni i kulturni centar; Ministarstvo turizma
 • Izgradnja i stavljanje u funkciju Hotela****; Operativni program Konkurentnost i kohezija
 • Modernizacija opreme ugostiteljskog objekta; Ministarstvo poduzetništva i obrta
 • Ulaganje u modernizaciju recepcije i web pozicioniranje turističke agencije; Ministarstvo poduzetništva i obrta
 • Nabavka novog radnog stroja – rovokopača, gusjeničara; Ministarstvo poduzetništva i obrta
 • Izrada prototipa pokretne skijaške trake u zaštitnom tunelu; Ministarstvo poduzetništva i obrta
 • Ulaganje u liniju za automatsko brušenje u proizvodnji parketa u svrhu povećanja kapaciteta proizvodnje i povećanja zapošljavanja; Ministarstvo gospodarstva
 • Ulaganje u novu tehnologiju, unaprjeđenje učinkovitosti proizvodnje i kvalitete postojećih proizvoda; Ministarstvo poduzetništva i obrta
 • Povećanje učinkovitosti poslovanja kroz jačanje tehnološke baze te poboljšanje pružanja usluga; Ministarstvo poduzetništva i obrta
 • Povećanje rasta, razvoja i konkurentnosti primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije u procesu izrade namještaja po mjeri; Ministarstvo poduzetništva i obrta
 • Rekonstrukcija (Energetska obnova) nestambene zgrade – Obnova vanjske ovojnice, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • Ulaganje u opremanje sa nabavom poljoprivredne mehanizacije; Program ruralnog razvoja
 • Kupnja teladi za tov i krave, kupnja rolera, rotodrljače, čeone hidraulike i prikolice, stjecanje potrebnih stručnih znanja te ulaganje u operativno poslovanje gospodarstva u svrhu modernizacije i unaprjeđenja kapaciteta; Program ruralnog razvoja
 • Kupnja poljoprivredne mehanizacije i opreme te poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu modernizacije i unapređenja procesa proizvodnje brusnica, graha i ostalog povrća; Program ruralnog razvoja
 • Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novog radnog mjesta kroz jačanje tehnološke spremnosti i usavršavanje; Ministarstvo poduzetništva i obrta
 • Unaprjeđenje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti Tvornice parketa Kolarec d.o.o. proširenjem proizvodnih i ljudskih kapaciteta; Operativni program Konkurentnost i kohezija
 • Kupovina poslovnog prostora; Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 • Intenzivni uzgoj romanovski ovaca u Gorskom kotaru; Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 • Ulaganje u podizanje novog voćnjaka, sustav za zaštitu voćnjaka od padalina, navodnjavanje i opremu za berbu; Program ruralnog razvoja
 • Ulaganje u stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture; Operativni program za ribarstvo i pomorstvo
 • Jačanje poslovne konkurentnosti proširenjem postojećeg tehnološkog kapaciteta primarne prerade drva i proširenjem ljudskih kapaciteta; Operativni program Konkurentnost i kohezija
 • Unaprjeđenje poslovnog razvoja i konkurentnosti društva Tabletop d.o.o. izgradnjom i opremanjem novog proizvodnog pogona, uvođenjem novih tehnoloških rješenja i proširenjem ljudskih kapaciteta; Operativni program Konkurentnost i kohezija
 • Jačanje poslovne konkurentnosti proširenjem tehnoloških kapaciteta za razvoj telekomunikacijskih sustava sa integriranim bazama podataka i proširenjem ljudskih kapaciteta; Operativni program Konkurentnost i kohezija
 • Unaprjeđenje razvoja i konkurentnosti proširenjem tehnološkog procesa proizvodnje peleta i proširenjem ljudskog kapaciteta; Operativni program Konkurentnost i kohezija
 • Ulaganje u novu tehnologiju za novu proizvodnju briketa; Ministarstvo poljoprivrede
 • Ulaganje u strojeve za poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva – traktor, specijalnu prikolicu i rasipač gnojiva; Program ruralnog razvoja
 • Energetska obnova zgrade Društvenog doma; Operativni program Konkurentnost i kohezija
 • Ulaganje u izgradnju nove sabirne jame i gnojišta te nabavu teleskopskog utovarivača za stajski gnoj s korpom za stajnjak i cisterne za gnojnicu; Program ruralnog razvoja
 • Modernizacija i unaprjeđenje procesa rada i poslovanja poljoprivrednog gospodarstva; Program ruralnog razvoja
 • Unaprjeđenje ponude Kuće za odmor; Ministarstvo turizma
 • Proširenje postojećeg poslovanja pokretanjem ugostiteljske djelatnosti; Operativni program Konkurentnost i kohezija
 • Ulaganje u trajna obrtna sredstva za pripremu proizvodnje; Operativni program Konkurentnost i kohezija
 • Ulaganje u nabavku novih mobilnih smještajnih jedinica i gospodarsko korištenje uređene javne plaže i kampa; Operativni program Konkurentnost i kohezija
 • Ulaganje u trajna obrtna sredstva; Operativni program Konkurentnost i kohezija
 • Ulaganje u razvoj Aplikacije za upravljanje prihodima JLP(R)S; Operativni program Konkurentnost i kohezija
 • Ulaganje u obnovu, proširenje i uređenje postojećih sadržaja Autokampa; Ministarstvo turizma
 • Ulaganje u proširenje tehničko-tehnoloških kapaciteta za finalnu preradu drva; Ministarstvo poljoprivrede
 • Ulaganje u sistem za automatsko sagorijevanje biomase u svrhu maksimalnog iskorištavanja osnovne sirovine i zaokruživanja proizvodnog procesa; Ministarstvo poljoprivrede
 • Ulaganje u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima; Program ruralnog razvoja
 • Razvoj i povećanje ponude visokokvalitetnih usluga PBIRO-a za rast i razvoj MSP-ov; Operativni program Konkurentnost i kohezija
 • Sanacija i produženje postojećeg pristana luke; Operativni program Konkurentnost i kohezija
 • Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja društva primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije; Operativni program Konkurentnost i kohezija
 • Poboljšanje učinkovitosti poslovnih procesa društva; Operativni program Konkurentnost i kohezija
 • Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti Optike proširenjem proizvodnih i ljudskih kapaciteta; Operativni program Konkurentnost i kohezija
 • Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije; Operativni program Konkurentnost i kohezija
 • Optimiziranje poslovnih procesa društva; Operativni program Konkurentnost i kohezija
 • Ulaganje u modernizaciju i proširenej poslovanja; Operativni program Konkurentnost i kohezija
 • Izgradnja pogona za proizvodnju maketa srednjovjekovnih građevina; Hrvatska banka za obnovu i razvoj
 • Osnivanje novog ugostiteljskog centra i novog ugostiteljskog lokala; Hrvatska banka za obnovu i razvoj
 • Proširenje postojećeg poslovanja pokretanjem djelatnosti pružanja usluga turističkog smještaja; Hrvatska banka za obnovu i razvoj
 • Kuća za odmor; Hrvatska banka za obnovu i razvoj
 • Proširenje groblja; Program ruralnog razvoja
 • Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva; Program ruralnog razvoja
 • Ulaganje u nabavu CNC raskrajača i četverostrane blanjalice za finalnu preradu drva; Ministarstvo poljoprivrede
 • Ulaganje u sistem za automatsko sagorijevanje biomase i indirektnu parionu u svrhu maksimalnog iskorištavanja osnovne sirovine i zaokruživanja proizvodnog procesa; Ministarstvo poljoprivrede
 • Rekonstrukcija i dogradnja trajektnog pristaništa; Operativni program Konkurentnost i kohezija
 • Inovacije noovosnovanih MSP-ova; Operativni program Konkurentnost i kohezija
 • Bookmedia; Operativni program Konkurentnost i kohezija
 • PBIRO usluge za MSP-ove; Operativni program Konkurentnost i kohezija
 • Adaptacija proizvodno-poslovnog objekta; Ministarstvo poljoprivrede
 • Ulaganje u obnovu, proširenje i uređenje sadržaja Autokampa; Ministarstvo turizma
 • Kupnja gospodarskog vozila sa termoizolacijom te uređajem za hlađenje tovarnog prostora; Program ruralnog razvoja
 • Ulaganje u prostor za skladištenje/čuvanje mehanizacije; Program ruralnog razvoja
 • Ulaganje u ribarsku luku; Operativni program pomorstvo i ribarstvo
 • Razvoj poslovne infrastrukture; Operativni program konkurenntost i kohezija
 • i mnogi drugi