Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno: EU natječaji: Lokalne usluge za ruralno stanovništvo (7.4.1.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 7. lipnja 2021. godine treći natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u […]

Aktualno: EU natječaji: Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija – 9.1.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 2. lipnja 2021. četvrti Natječaj za provedbu Podmjere 9.1. „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“ – provedba tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“.   Prihvatljivi prijavitelji: Proizvođačke organizacije koje su priznate nakon […]

Aktualno: EU natječaji: Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada – 4.1.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 2. lipnja 2021. godine, natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada iz Programa ruralnog […]

Aktualno: EU natječaji: Podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara – 4.1.1

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 2. lipnja 2021. godine, dvanaesti natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara iz […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je dana 02. lipnja 2021. godine Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. Prihvatljivi prijavitelji: Punoljetne fizičke osobe – građani, Fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga Prihvatljive […]

Aktualno: EU natječaji: Operativne skupine – 16.1.2.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je  dana 21. svibnja 2021. godine drugi Natječaj za provedbu Podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ – provedba tipa operacije 16.1.2 „Operativne skupine“. Prihvatljivi prijavitelji: Operativne skupine koje […]

Aktualno: EU natječaji: Ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica u sektoru peradarstva – 4.1.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 07. svibnja 2021. godine natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica u sektoru peradarstva […]

Aktualno: EU natječaji: Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je dana 30. travnja 2021. godine Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021.-2022.). Prihvatljivi prijavitelji: Pravne osobe – javna tijela i to: jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave osnivači […]

Aktualno: EU natječaji: Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala (5.2.1.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 16. travnja 2021. godine jedanaesti Natječaj za provedbu podmjere 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala. Prihvatljivi […]

Aktualno: EU natječaji: Inovacije za ribarstvo (I.1.)

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 02. travnja 2021. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. “Inovacije”. Prihvatljivi prijavitelji: Vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama, Pravna ili fizička osoba subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koja je korisnik odobrenog ili registriranog objekta […]