Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

EU natječaji: Potpore mladim poljoprivrednicima (6.1.1.)

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 11. travnja 2017. godine Natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1. ”Potpora mladim poljoprivrednicima”.   Prihvatljivi prijavitelji: Mladi poljoprivrednici (osobe starije od 18 i mlađe od 41 godine) koji: su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog […]

Najave natječaja: Ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda (8.6.)

Ministarstvo poljoprivrede putem portala e-savjetovanje, u javnu je raspravu pustilo Pravilnik o provedbi mjere 8 Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjere 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda. U nastavku izlažemo neke od osnovnih uvjeta prihvatljivosti te napominjemo […]

Najave natječaja: Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima – 6.4.1.

Ministarstvo poljoprivrede putem portala e-savjetovanje, u javnu je raspravu pustilo Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. U nastavku izlažemo neke od osnovnih uvjeta prihvatljivosti te napominjemo kako se radi o uvjetima prema Nacrtu Pravilnika o provedbi tipa operacije 6.4.1. […]

EU natječaji: Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je dana 8. ožujka 2018. godine Otvoreni javni poziv za „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“. Prihvatljivi prijavitelji: Vrtići, Jedinice lokalne samouprave (Ukoliko je prijavitelj jedinica lokalne  samouprave, obvezno je partnerstvo s najmanje jednim dječjim […]

Nacionalni natječaji: Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 1. ožujka 2018. godine Otvoreni javni poziv ”Cjeloživotno obrazovanje obrtništva”.    Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičke osobe   Prihvatljive aktivnosti:  Obrazovanje u 2016. i 2017. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita […]

Nacionalni natječaji: Program razvoja cikloturizma na kontinentu

Ministarstvo turizma objavilo je dana 26. veljače 2018. godine Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u  2018. godini.   Prihvatljivi prijavitelji:  Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska,  Vukovarsko-srijemska i […]

Nacionalni natječaji: Sufinanciranje izrade prostornih planova

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je dana 16.02.2018. godine Javni  poziv za  sufinanciranje izrade prostornih  planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini.   Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave   Prihvatljive aktivnosti: Izrada sljedećih prostornih planova ili njihova izmjena i dopuna: Prostorni plan županije/Grada […]

PBIRO obavijesti: PO KRITERIJU IZVRSNOSTI NA RAZINI RH, PBIRO NA 2. MJESTU

PBIRO je i poduzetnički centar specijaliziran u područjima poslovnog i investicijskog savjetovanja, edukacije poduzetnika, te pripreme i provedbe projekata za financiranje iz Fondova EU i ostalih izvora. Kao poduzetnički centar (poduzetnička potporna institucija) upisani smo u nacionalni Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture  od 2014. godine. Pored toga, krajem 2017. godine postali […]

PBIRO obavijesti: Otvoreno predavanje u okviru Rijeke psihologije 2018.

Radionica: Iskustveno učenje i „meke“ vještine Vrijeme održavanja: 19. veljače 2018. s početkom u 10 sati Mjesto održavanja: 3. Maj – Brodograđevna industrija 3. Maj d.d., Rijeka, Liburnijska 3 Predavač: Tijana Debelić U razdoblju karakteriziranom stalnim i naglim promjenama, kako bi ostala konkurentna, poduzeća moraju konstantno ulagati u vještine svojih zaposlenika. […]

Najave natječaja: Energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike putem portala e-savjetovanje, u javnu je raspravu pustilo Nacrt Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga ”Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)”. U nastavku izlažemo neke od osnovnih uvjeta prihvatljivosti te napominjemo kako se radi o uvjetima […]