Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Nacionalni natječaji: Konkurentnost turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma objavilo je dana 28. siječnja 2019. godine Javni poziv za kandidiranje projekta ”Konkurentnost turističkog gospodarstva”. Prihvatljivi korisnici: Subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge. Mjere programa: Mjera A – Povećanje standarda, kvalitete i dodatne […]

Nacionalni natječaji: Iskaz interesa za odabir prijavitelja za komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije objavila je 07. siječnja 2019. godine Poziv na iskazivanje interesa za odabir prijavitelja za komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga u sklopu Programa poticanja poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama iz potprograma RAZUM, TEHCRO, IRCRO, KONCRO i VENCRO. Prihvatljivi prijavitelji/aktivnosti: Zainteresirani prijavitelji za komercijalizaciju slijedećih […]

Najave natječaja: Plan objave natječaja OP Konkurentnost i kohezija 2018. za javna tijela

Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. za 2019. godinu (stanje na dan 20.12.2018.)   SIJEČANJ   IZGRADNJA I OPREMANJE POSTROJENJA ZA BIOLOŠKU OBRADU ODVOJENO PRIKUPLJENOG BIOOTPADA Indikativna vrijednost: 250.000.000,00 kn Indikativni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 – 35.000.000,00 kn Prihvatljivi […]

Najave natječaja: Plan objave natječaja OP Konkurentnost i kohezija 2019. za poduzetnike

Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. za 2019. godinu (stanje na dan 20.12.2018.)   OŽUJAK   INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA Indikativna vrijednost: 634.000.000,00 kn Prihvatljivi korisnici: ​Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. […]

EU natječaji: Inovacije novoosnovanih MSP-a – II faza

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 14. prosinca 2018. Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza“. Prihvatljivi prijavitelji:  Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik osnovani najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektnog prijedloga Prihvatljive aktivnosti: Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta […]

EU natječaji: Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija (9.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 07. prosinca 2018. godine III. Natječaj za provedbu podmjere 9.1 „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“ – provedba tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“. Prihvatljivi prijavitelji: Proizvođačke organizacije priznate u razdoblju od 1. […]

EU natječaji: Ulaganje u šumsku infrastrukturu (4.3.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  objavila je 29. studenoga 2018. godine Natječaj za podmjeru 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – […]

EU natječaji: Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je 27. studenoga 2018. godine Ograničeni poziv ”Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”.  Prihvatljivi prijavitelji: Škole Prihvatljivi partneri: Prijavitelj mora prijaviti i provoditi projekt u partnerstvu s jednim ili više partnera. Kako […]

EU natječaji: Priprema IRI infrastrukturnih projekata

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 23. studenoga 2018. godine ograničeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“. Prihvatljivi prijavitelji: Znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija čiji su projekti odabrani putem Javnog poziva i koji su uključeni u Listu unaprijed određenih prijavitelja i projekata Prihvatljive aktivnosti: Izrada […]

PBIRO obavijesti: Mreža poduzetničkih potpornih institucija – BOND

Mrežom poduzetničkih potpornih institucija do rasta poduzetništva u cijeloj Hrvatskoj   ZAGREB, 30. listopada 2018. – Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) održala je svečanu konferenciju povodom otvorenja pilot projekta „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (eng. BOND – Business Organistions Network Development)“ vrijednog 7.012.151,60 kuna, cjelokupno financiranog […]