Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno: EU natječaji: Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša (4.4.1.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 25. lipnja 2020. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.4 „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“, provedba tipa operacije 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“. Prihvatljivi prijavitelji: Poljoprivredna gospodarstva upisana u […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Kupnja energetski učinkovitih vozila pravnim osobama i gradanima

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je dana 30. lipnja 2020. godine Javni poziv za sufinanciranje kupnje električnih vozila pravnim osobama, a 02. srpnja 2020. godine za građane, fizičke osobe. Prihvatljivi prijavitelji: Pravne osobe: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; Tijela državne uprave; Ostali proračunski i izvanproračunski korisnici; […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dana 30. lipnja 2020. godine Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje punionica vozila na električnu energiju i vodik 2020. Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, Trgovačka društva, Fizičke osobe (obrtnici i […]

Nacionalni natječaji: Energetska obnova obiteljskih kuća

Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavili su dana 25. lipnja 2020. godine javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Prihvatljivi prijavitelji: Fizičke osobe – građani – (su)vlasnici postojećih obiteljskih kuća energetskog razreda (prema Q H,nd); Kontinentalna Hrvatska: D ili lošijeg razreda, […]

Aktualno: EU natječaji: 16.1.1. – Potpora za osnivanje operativnih skupina

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 10. lipnja 2020. godine drugi Natječaj za provedbu Podmjere 16.1. “Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Eurpskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost” – provedba tipa operacije 16.1.1. “Potpora za osnivanje operativnih skupina”. Prihvatljivi prijavitelji: […]

Najave natječaja: Energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja objavilo je nacrt Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“. Objava Poziva planirana je tijekom lipnja. Pozivom će se podupirati provedba mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje […]

Aktualno: EU natječaji: Osiguranje usjeva, životinja i biljaka – 17.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 25. svibnja 2020. godine III. Natječaj za provedbu podmjere 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i koje odgovaraju […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području PGŽ-a u 2020.

POZIV OBUSTAVLJEN DO DALJNJEG! Primorsko – goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj objavilo je dana 11. svibnja 2020. godine Javni Poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za provedbu mjera radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Primorsko – goranske županije u 2020. […]

Aktualno: PBIRO obavijesti: Obrtna sredstva COVID-19 mjera

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) u suradnji s poslovnim bankama 30. ožujka 2020. objavila je mjeru COVID-19 za obrtna sredstva. Prihvatljivi korisnici: Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove; Poslovni subjekti javnog sektora – […]

Aktualno: EU natječaji: Ulaganje u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima (TO 6.2.1.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavilo je dana 04. svibnja 2020. godine Natječaj za tip operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik […]