Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno: EU natječaji: Energetska obnova zgrada javnog sektora

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je dana 17.03.2023. godine Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Energetska obnova zgrada javnog sektora”.   Prihvatljivi prijavitelji:  Tijela državne vlasti i državne uprave koja su: pretežiti vlasnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima prihvatljivi prijavitelji i/ili udruge obavljaju društvene djelatnosti, ili […]

Aktualno: PBIRO obavijesti: Indikativni plan objave natječaja za 2023. godinu – ZPP i Ruralni razvoj

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je indikativni plan objave natječaja intervencija Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. te preostale natječaje iz Programa ruralnog razvoja, a koji su u planu tijekom 2023. godine.  

Aktualno: EU natječaji: Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra

Ministarstvo kulture i medija objavilo je dana 01.03.2023. godine Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra”.   Prihvatljivi prijavitelji:  Ustanove u kulturi kojima je osnivač: RH i/ili JLP(R)S i/ili ustanova kojoj je osnivač RH i/ili JLP(R)S. u stopostotnom su javnom vlasništvu, prijavitelj obavlja kulturnu djelatnost […]

Aktualno: Najave natječaja: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja najavilo je objavu Poziva za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“. Cilj poziva je podupiranje ulaganja za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije u cilju ispunjavanja sljedećih obveza Republike Hrvatske do 2030. godine: smanjenja emisija stakleničkih plinova […]

Aktualno: Najave natječaja: Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Za I. kvartal 2023. godine planirana je objava Poziva Ministarstva kulture i medija “Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija”. Cilj poziva je jačanje kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i […]

Aktualno: PBIRO obavijesti: Indikativni plan objave natječaja za 2023. godinu – Program za ribarstvo i akvakulturu RH

Uprava ribarstva u svojstvu Upravljačkog tijela objavila je dana 19. siječnja 2023. godine indikativni godišnji plan objave natječaja za 2023. godinu u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine, s ciljem obavještavanja relevantnih dionika i šire javnosti o mogućnostima korištenja sredstava iz Europskog fonda […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Program gospodarske i društvene revitalizacije Gorskog kotara

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao nositelj politike regionalnog razvoja, u skladu s Prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030., i Programom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2024., pokreće 30.12.2022. Program gospodarske i društvene revitalizacije Gorskog kotara.   Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave s područja […]

PBIRO obavijesti: Plan objave Poziva Integrirani teritorijalni program za 2023. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu radi informiranja i pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Indikativni godišnji plan Poziva za 2023. godinu   UNAPRJEĐENJE POSLOVNE I JAVNE […]

Aktualno: EU natječaji: Izgradnja i opremanje centara za starije osobe – institucijske i izvaninstitucijske usluge

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je dana 22.12.2022. godine Poziv “Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)”.   Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonu o Gradu Zagrebu.   Prihvatljivi […]

Aktualno: PBIRO obavijesti: Plan objave Poziva Integrirani teritorijalni program za 2023. godinu – Poduzetništvo

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu radi informiranja i pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Indikativni godišnji plan Poziva za 2023. godinu   JAVNI POZIV ZA DODJELU […]