Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Nacionalni natječaji: Razvoj turističkog sektora

Hrvatska turistička zajednica objavila je dana 04. siječnja 2018. godine  tri Javna poziva i to za: Potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima Potpore programima DMK Potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima   Javni poziv za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima […]

Najave natječaja: Plan objave natječaja OP Konkurentnost i kohezija 2018. za poduzetnike

Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. za 2018. godinu (stanje na dan 29.12.2017.)   SIJEČANJ   Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP  Indikativna vrijednost: 200.000.000,00 kuna Prihvatljivi korisnici: Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije […]

Najave natječaja: Plan objave natječaja OP Konkurentnost i kohezija 2018. za javna tijela

Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. za 2018. godinu (stanje na dan 29.12.2017.)     SIJEČANJ   Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije – Prvi poziv Indikativna vrijednost: 180.894.788,00 kn Prihvatljivi korisnici: Znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih […]

EU natječaji: Razvoj poduzetništva u gradu Benkovcu, Kninu, Petrinji i Belom Manastiru

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je dana 7. prosinca 2017. godine četiri Poziva i to: Razvoj poduzetništva u gradu Benkovcu Razvoj poduzetništva u gradu Belom Manastiru Razvoj poduzetništva u gradu Kninu Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji   Prihvatljivi prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo […]

EU natječaji: Internacionalizacija visokog obrazovanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 04. prosinca 2017. godine Otvoreni privremeni Poziv Internacionalizacija visokog obrazovanja. Prihvatljivi prijavitelji: Javna i privatna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, […]

EU natječaji: Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi

Ministarstvo kulture objavilo je dana 30. studenog 2017. godine Poziv Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi.   Prihvatljivi prijavitelji i partneri: Skupina aktivnosti A Prihvatljivi prijavitelji: organizacija civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga/savez udruga koji djeluje u području kulture i umjetnosti) ili jedinica lokalne samouprave. Prihvatljivi partneri: […]

EU natječaji: Energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je dana 10. listopada 2017. godine Poziv ”Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama”. Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti sukladno NKD […]

Najave natječaja: Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta putem portala e-savjetovanje, u javnu je raspravu pustilo Nacrt Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga ”Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a”. U e-savjetovanje se možete uključiti putem sljedeće poveznice. Rok za dostavu mišljenja, odnosno komentara je završno s 16. studenim 2017. godine. U nastavku […]

Najave natječaja: Modernizacija predindustrijske prerade drva (8.6.)

Sukladno Planu objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.g. za 2017. godinu dana 11. prosinca 2017 godine očekuje se objava Natječaja za provedbu tipa operacije 8.6.2. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva”.   Prihvatljivi prijavitelji: Obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana […]

Najave natječaja: Ulaganje u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti (6.2.)

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 30. studenog 2017. godine Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. U nastavku izlažemo neke od osnovnih uvjeta prihvatljivosti. Prihvatljivi korisnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik […]