Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Nacionalni natječaji: Vinska omotnica – Promidžba na tržištima trećih zemalja

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 07.  rujna 2017. godine Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2017. godini (NN 89/17) Prihvatljivi prijavitelji: proizvođači vina upisani u Vinogradarski registar i imaju godišnju proizvodnju […]

EU natječaji: Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. – 2018.)

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je dana 04.  rujna 2017. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. – 2018.). Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave koje su osnivači javnih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovnih škola), […]

PBIRO obavijesti: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, za rad na EU projektima – stručni suradnik/stručna suradnica za ekonomske analize

PBIRO želi proširiti svoj tim stručnjaka, te stoga otvara mjesto za 1 osobu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, za rad na EU projektima – stručnog suradnika/stručnu suradnicu za ekonomske analize. Stoga, ukoliko ste: završili ekonomski ili srodni fakultet (mag.oec.) bez radnog iskustva izvrsno se služite engleskim […]

EU natječaji: Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 16. kolovoza 2017. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu. Prihvatljivi prijavitelji: šumoposjednici, udruženja šumoposjednika ili šumovlasnika i trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske te jedinice lokalne samouprave […]

Nacionalni natječaji: Javni poziv temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini

Ministarstvo turizma objavilo je dana 07. kolovoza 2017. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini. Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije Jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine Prihvatljive aktivnosti: Plaže Uređenje plaža po izrađenom projektu koji […]

EU natječaji: Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 4. kolovoza 2017. Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala. Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu kod kojih je evidentirano uništenje poljoprivrednog potencijala prouzročeno elementarnom nepogodom od najmanje 30% Prihvatljivi troškovi: […]

EU natječaji: Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 01. kolovoza 2017. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku”. Prihvatljivi prijavitelji: poduzetničke potporne institucije (PPI), upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture: http://reg.mingo.hr/pi/public/ poduzetničke, gospodarske i obrtničke organizacije osnovane posebnim zakonima; udruge poduzetnika, interesne i […]

Nacionalni natječaji: Naukovanje za obrtnička zanimanja za 2017. godinu

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 01. kolovoza 2017. Otvoreni javni poziv za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2017. godinu. Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) koja izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za učenike koji se obrazuju u […]

EU natječaji: Mjera IV.4 Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 31. srpnja 2017. Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4 Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture. Prihvatljivi korisnici: Pravne ili fizičke osobe, subjekti u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koji je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva (ili isto mora […]

Najave natječaja: Podmjera 6.2. ”Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti”

Ministarstvo poljoprivrede putem portala e-savjetovanje, u javnu je raspravu pustilo Nacrt pravilnika o provedbi Mjere 6 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja”, podmjere 6.2. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. U e-savjetovanje se možete uključiti putem sljedeće poveznice. […]