Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno: EU natječaji: Programa dodjele potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je na temelju Programa dodjele potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta objavilo 25. svibnja 2023. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti. Potpore se na temelju ovog Javnog poziva dodjeljuju za obračunsko razdoblje od 1. siječnja […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnost prerade drva i proizvodnje namještaja na području RH 2023.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 22.05.2023. godine Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.   Prihvatljivi prijavitelji:  mikro, mali, srednji i veliki (trgovačka društva i obrti) poduzetnici, prema NKD 2007. registrirani te […]

Aktualno: EU natječaji: Ciljana znanstvena istraživanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 21. travnja 2023. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga Ciljana znanstvena istraživanja (referentni broj: NPOO.C3.2.R3-I1.04).   Svrha poziva: Povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja.   Prihvatljivi prijavitelji:  Mikro, malo ili srednje poduzeće ili veliko poduzeće, ili ˝istraživačka […]

Aktualno: Najave natječaja: Plan objave PDP-ova sufinanciranih iz programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., objavljuje Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga, s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga sadrži indikativni popis poziva i rokova poznatih u trenutku […]

Arhiva aktualnosti: PBIRO obavijesti: Intervencija 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR-a SO do 10.000 EUR-a SO ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 EUR-a SO za ulaganja u ostalim sektorima. Prihvatljiva ulaganja su restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednih gospodarstava te […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Program mjera za razvoj poduzetništva PGŽ za razdoblje 2022.-2025. u 2023. godini

Primorsko-goranska županija objavila je Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz “Programa mjera za razvoj poduzetništva Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2025.”.   Prihvatljivi prijavitelji: poduzetnici registrirani u RH odnosno mikro i mali subjekti malog gospodarstva: d.o.o., j.d.o.o., obrti i zadruge u 100% privatnom vlasništvu koji imaju […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Program gospodarske i društvene revitalizacije Like

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao nositelj politike regionalnog razvoja, u skladu s Prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030., i Programom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2024., pokreće 30.03.2023. Program gospodarske i društvene revitalizacije Like.   Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave: Grad Gospić, Grad […]

Aktualno: EU natječaji: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je dana 17. travnja 2023. godinu Poziva za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“. Očekivani učinci Poziva su: smanjenje emisija stakleničkih plinova za 60 000 t CO2/god, instalirana električna snaga iz obnovljivih izvora 80 MW, ušteda energije […]

Aktualno: EU natječaji: Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša (4.4.1.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 07. travnja 2023. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.4 „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“, provedba tipa operacije 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“.   Prihvatljivi prijavitelji: Poljoprivredna gospodarstva upisana […]

Aktualno: EU natječaji: Energetska obnova zgrada javnog sektora

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je dana 17.03.2023. godine Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Energetska obnova zgrada javnog sektora”.   Prihvatljivi prijavitelji:  Tijela državne vlasti i državne uprave koja su: pretežiti vlasnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima prihvatljivi prijavitelji i/ili udruge obavljaju društvene djelatnosti na […]