Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno: EU natječaji: Bespovratne potpore za novoosnovane MSP-ove

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021 – 2026. objavilo je dana 12. srpnja 2022. godine Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“.   Prihvatljivi prijavitelji: inovativni novoosnovani MSP-ovi za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu […]

Aktualno: EU natječaji: Investicijski zajam iz NPOO

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, objavljuje da su 30. lipnja 2022. godine usvojeni programi kojima će HAMAG-BICRO iz sredstava NPOO-a odobravati zajmove i subvencionirati kamate po kreditima banaka namijenjene investicijama u zeleno, digitalno gospodarstvo […]

Aktualno: EU natječaji: Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je dana 01. srpnja 2022. godine Poziv iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo.   Prihvatljivi prijavitelji: mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana privatna poduzeća iz energetski intenzivnih industrija (razredi iz sektora C prema […]

Aktualno: EU natječaji: Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (4.2.1.)-male klaonice

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 01. srpnja 2022. Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« – male klaonice.   Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe, mikro, […]

Aktualno: EU natječaji: Bespovratne potpore za digitalizaciju

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je dana 24. lipnja 2022. godine Poziv iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Bespovratne potpore za digitalizaciju. Prihvatljivi prijavitelji: pravna ili fizička osoba, mikro, malo ili srednje poduzeće: u prethodnoj godini ima najmanje tri (3) zaposlena na puno radno vrijeme (temeljem sati rada), obveznici […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2022. godini

Ministarstvo kulture i medija objavilo je dana 10. lipnja 2022. godine Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2022. godini. Prihvatljivi prijavitelji: gospodarski subjekti koji djeluju u sljedećim područjima: Izvedbene umjetnosti, Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost, Vizualne umjetnosti, Audiovizualne djelatnosti (sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima. trgovačko društvo […]

Aktualno: EU natječaji: Ulaganje u šumsku infrastukturu – 4.3.3

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 15. lipnja 2022. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ – provedba tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“. Prihvatljivi prijavitelji: šumoposjednici u skladu s […]

Aktualno: Najave natječaja: Jačanje konkurentnosti poduzetnika te poticanje zelene i digitalne tranzicije sektora turizma

Ministarstvo turizma i sporta započelo je proces e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću vezano za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava – C1.6. R1-I2 – Jačanje konkurentnosti poduzetnika te poticanje zelene i digitalne tranzicije sektora turizma. Pozivom se potiču ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika, koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te […]

Aktualno: EU natječaji: Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala (5.2.1.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 17. lipnja 2022. godine petnaesti Natječaj za provedbu podmjere 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala. Prihvatljivi […]

Aktualno: EU natječaji: Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III.

Poziv je obustavljen od 26. svibnja 2022. u 16:00 sati te će biti na snazi do kraja dana 31. srpnja 2022. godine. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je dana 11.05.2022. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III. Prihvatljivi […]