Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno: EU natječaji: Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (7.2.1.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 11. srpnja 2018. godine novi Natječaj za provedbu tipa operacije 7.2.1 „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Prihvatljivi prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su […]

Aktualno: EU natječaji: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 09. srpnja 2018. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“. Prihvatljivi prijavitelji: Pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen […]

Aktualno: EU natječaji: WWW vaučeri za MSP-ove

Poziv se obustavlja u periodu od 13. kolovoza 2018. od 14:00 sati, pa sve do 26. studenog 2018. u 14:00 sati. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 06. srpnja 2018. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „WWW vaučeri za MSP-ove“.   Prihvatljivi prijavitelji: Pravna ili fizička osoba koja […]

PBIRO obavijesti: Strukturna analiza uspješnosti malog i srednjeg poduzetništva (MSP) Primorsko-goranske županije 2013. – 2017.

Objavljena je Strukturna analiza uspješnosti malog i srednjeg poduzetništva (MSP) Primorsko-goranske županije 2013. – 2017. Analizu je izradio naš ured s ciljem pružanja doprinosa sustavu upravljanja razvojem Primorsko-goranske županije kroz praćenje i evaluaciju rezultata poslovanja poduzetnika na razini Županije. Analiza se sastoji od više radnih cjelina. Ista počinje prikazom stanja […]

EU natječaji: Ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda (8.6.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 29. lipnja 2018. godine dva natječaja u okviru Mjere 8, Podmjere 8.6 -Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.  Raspisani natječaji odnosno se na dvije operacije: Tip operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, […]

Aktualno: EU natječaji: Potpore malim poljoprivrednicima (6.3.1.)

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 27. lipnja 2018. godine Natječaj za provedbu podmjere 6.3. ”Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” provedba tipa operacije 6.3.1. ”Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”. Prihvatljivi prijavitelji: Mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ekonomske veličine između 2.000 i […]

EU natječaji: Vinska omotnica – Informiranje u državama članica

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 21. lipnja 2018. godine Natječaj za mjeru „Informiranje u državama članicama“, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.   Prihvatljivi prijavitelji: stručne organizacije, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije uključene u sektor […]

EU natječaji: Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala (5.2.1.)

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 19. lipnja 2018. godine. Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.   Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu kod kojih je evidentirano uništenje poljoprivrednog potencijala prouzročeno elementarnom nepogodom od najmanje 30% […]

Nacionalni natječaji: Primorsko-goranska županija: Potpora poduzetnicima

Primorsko-goranska županija objavila je dana 18. lipnja 2018. godine Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2018. godini. PREDMET Javnog poziva su sljedeće mjere ruralnog razvoja: Mjera 1.2.1. Nabava opreme za […]

Aktualno: EU natječaji: Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima – 6.4.1.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 14. lipnja 2018. godine prvi Natječaj za tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Prihvatljivi korisnici: Poljoprivredna gospodarstva: upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu a koja pokreću […]