Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

PBIRO obavijesti: POZIVNICA za besplatne konzultantske usluge

  Projekt je sufinanciran u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj    POZIVNICA za besplatne visokokvalitetne usluge za rast i razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika   Poslovni biro PBIRO d.o.o. Rijeka poziva zainteresirane za besplatne visokokvalitetne usluge za rast i razvoj mikro, malih […]

Aktualno: EU natječaji: Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture (IV.3.)

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 14. rujna 2018. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture”.   Prihvatljivi prijavitelji:  Subjekti u ribarstvu ili zajednički korisnik (organizacija/udruženje subjekata u ribarstvu priznati sukladnoposebnim propisima) ili  javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju subjekte u ribarstvu   […]

EU natječaji: Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 24. kolovoza 2018. godine Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2”.   Prihvatljivi prijavitelji:  Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija […]

EU natječaji: Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru, Općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru

Poziv „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“ (UP.02.1.2.01) na određeno vrijeme se obustavlja slijedom velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga za Grupu 1 – Knin. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je dana 03. kolovoza […]

Nacionalni natječaji: Razvoj zadružnog poduzetništva

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 01. kolovoza 2018. godine Otvoreni javni Poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2018. godinu.   Prihvatljivi prijavitelji: Subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge.   Prihvatljive aktivnosti: Ulaganje u unaprjeđenje poslovanja, Ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje te ulaganja u ekološki prihvatljiviju […]

Nacionalni natječaji: Sufinanciranje EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini 2018. godine

Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo je 31. srpnja 2018. godine Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu. Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne […]

EU natječaji: Novo sudjelovanje u sustavima kvalitete (3.1.1.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 20. srpnja 2018. godine Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. ”Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete” – provedba tipa operacije 3.1.1. ”Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne […]

EU natječaji: Korištenje obnovljivih izvora energije (4.1.3.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 20. srpnja 2018. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije“.   Prihvatljivi korisnici: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana […]

EU natječaji: Potpore poljoprivrednicima – sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva (4.1.1.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 20. srpnja 2018. godine Natječaj  za provedbu Podmjere 4.1. ”Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba tipa operacije 4.1.1. ”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva. Prihvatljivi korisnici:  […]

EU natječaji: Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva (4.1.2.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 20. srpnja 2018. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. ”Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba tipa operacije 4.1.2. ”Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”.   Prihvatljivi korisnici:  fizičke i […]