Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno: PBIRO obavijesti: Obrtna sredstva Mjera COVID-19

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) objavila je privremenu Mjeru Obrtna sredstva COVID-19, a primjenjuje se na zahtjeve zaprimljene u HBOR-u do 31.12.2020. ili do iskorištenja raspoloživih sredstava subvencija. Prihvatljivi korisnici: Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), […]

Aktualno: EU natječaji: Unapređenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja

Poziv OBUSTAVLJEN za grupe 1-Osijek, 4-Slavonski brod, 6-Zadar i 7-Zagreb do 30. studenog 2020. godine. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je dana 31. srpnja 2020. godine Poziv „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar […]

Aktualno: EU natječaji: Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza 3

OBUSTAVLJA se Poziv ZA SKUPINU II. od 26.kolovoza do 30. studenog 2020. godine. Otvoreni javni poziv za dostavu projektnih prijedloga ''Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom'' Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je dana 21. srpnja 2020. godine Otvoreni javni poziv za dostavu projektnih prijedloga […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Potpore za istraživačko – razvojne projekte

S ciljem jačanja RH kao investicijske destinacije, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je zakonodavni okvir za poticanje ulaganja u Hrvatskoj i za državne potpore za istraživačko-razvojne projekte. Potpore za istraživačko-razvojne projekte su uređene Zakonom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 64/18) i odnosi se na istraživačko-razvojne projekte koji: […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Poticaji za investicijske projekte

S ciljem jačanja RH kao investicijske destinacije, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je zakonodavni okvir za poticanje ulaganja u Hrvatskoj i za državne potpore za istraživačko-razvojne projekte. Poticajne mjere za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj uređene su Zakonom o poticanju ulaganja (NN, br. 102/15, 25/18, 114/18 i 32/20) i […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Kupnja energetski učinkovitih vozila pravnim osobama i gradanima

POZIV ZATVOREN ZA PRAVNE OSOBE! POZIV PRIVREMENO OBUSTAVLJEN za građane!   Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je dana 30. lipnja 2020. godine Javni poziv za sufinanciranje kupnje električnih vozila pravnim osobama, a 02. srpnja 2020. godine za građane, fizičke osobe. Prihvatljivi prijavitelji: Pravne osobe: Jedinice lokalne i […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dana 30. lipnja 2020. godine Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje punionica vozila na električnu energiju i vodik 2020. Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, Trgovačka društva, Fizičke osobe (obrtnici i […]

Nacionalni natječaji: Energetska obnova obiteljskih kuća

POZIV PRIVREMENO ZATVOREN! Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavili su dana 25. lipnja 2020. godine javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Prihvatljivi prijavitelji: Fizičke osobe – građani – (su)vlasnici postojećih obiteljskih kuća energetskog razreda (prema Q H,nd); Kontinentalna Hrvatska: D […]

Aktualno: EU natječaji: 16.1.1. – Potpora za osnivanje operativnih skupina

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 10. lipnja 2020. godine drugi Natječaj za provedbu Podmjere 16.1. “Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Eurpskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost” – provedba tipa operacije 16.1.1. “Potpora za osnivanje operativnih skupina”. Prihvatljivi prijavitelji: […]

Najave natječaja: Energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja objavilo je nacrt Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“. Objava Poziva planirana je tijekom lipnja. Pozivom će se podupirati provedba mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje […]