Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Najave natječaja: Ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda (8.6.)

Ministarstvo poljoprivrede putem portala e-savjetovanje, u javnu je raspravu pustilo Pravilnik o provedbi mjere 8 Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjere 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda. U nastavku izlažemo neke od osnovnih uvjeta prihvatljivosti te napominjemo […]

Najave natječaja: Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima – 6.4.1.

Ministarstvo poljoprivrede putem portala e-savjetovanje, u javnu je raspravu pustilo Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. U nastavku izlažemo neke od osnovnih uvjeta prihvatljivosti te napominjemo kako se radi o uvjetima prema Nacrtu Pravilnika o provedbi tipa operacije 6.4.1. […]

Najave natječaja: Energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike putem portala e-savjetovanje, u javnu je raspravu pustilo Nacrt Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga ”Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)”. U nastavku izlažemo neke od osnovnih uvjeta prihvatljivosti te napominjemo kako se radi o uvjetima […]

Najave natječaja: Plan objave natječaja Program ruralnog razvoja 2018.

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izradilo je plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.g. za 2018. godinu: SIJEČANJ   Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti   VELJAČA […]

Najave natječaja: Plan objave natječaja OP Konkurentnost i kohezija 2018. za poduzetnike

Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. za 2018. godinu (stanje na dan 29.12.2017.)   SIJEČANJ   Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP  Indikativna vrijednost: 200.000.000,00 kuna Prihvatljivi korisnici: Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije […]

Najave natječaja: Plan objave natječaja OP Konkurentnost i kohezija 2018. za javna tijela

Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. za 2018. godinu (stanje na dan 29.12.2017.)     SIJEČANJ   Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije – Prvi poziv Indikativna vrijednost: 180.894.788,00 kn Prihvatljivi korisnici: Znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih […]