Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, PBIRO obavijesti: Poziv poduzetnicima i potencijalnim poduzetnicima PGŽ za pružanje besplatnog savjetovanja

Poziv poduzetnicima i potencijalnim poduzetnicima za dobivanje besplatnog savjetovanja temeljem projekta

"Razvoj malog gospodarstva PGŽ u 2019. godini"

  I.

 

Primorsko – goranska županija, u suradnji s poduzetničkim centrom Poslovni biro PBIRO d.o.o. Rijeka provodi projekt "Razvoj malog gospodarstva PGŽ u 2019. godini". Projekt je financiran sredstvima Primorsko-goranske županije.

Temeljni je cilj projekta olakšati razvoj poduzetničkih ideja razvojem kapaciteta poduzetnika, kao i povećanje aktivnog uključivanja potencijalnih poduzetnika u praktični svijet poslovanja.

Pozivaju se zainteresirani poduzetnici, osobe u fazi realizacije poduzetničkog pothvata i potencijalni poduzetnici da se prijave:

II.

 Ovaj poziv namijenjen je:

 • nezaposlenim osobama evidentiranim u HZZ-Područni ured Rijeka,
 • studentima,
 • potencijalnim poduzetnicima i/ili koji su podnijeli zahtjev za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja HZZ-u,
 • poduzetnici malog gospodarstva registrirani u RH sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva.

koji imaju sjedište/prebivalište na području Primorsko-goranske županije.

III.

Projektom su predviđene aktivnosti savjetovanja iz sljedećih područja:

Grupa I - Savjeti za pokretanje i vođenje poslovanja

 • Upoznavanje poduzetničke okoline - Osnove poduzetničkih znanja i vještina
 • Specifična znanja i vještine u poduzetništvu
 • Poslovanje kroz obrt ili trgovačko društvo - poduzetnička dilema
 • Postupak osnivanja poduzeća/obrta
 • Obveze poduzeća i obrta
 • Financijsko ekonomsko poslovanje u obrtu
 • Specifičnosti vođenja poslovnih knjiga u obrtu, upravljanje troškovima i optimalizacija cijena, platni promet i osiguranje naplate, aktualne odrednice poreznog sustava
 • Postupak i aktivnosti kod zapošljavanja i obveze po zapošljavanju
 • Organizacija poduzeća i nagrađivanje
 • Poslovno planiranje i poslovni plan
 • Definiranje pravca razvoja poduzetnika
 • Poslovna psihologija i psihologija komunikacije u poduzetništvu
 • Upravljanje konfliktima u poduzetništvu
 • Društvene mreže kao marketinški i konkurentski potencijal

Grupa II - Savjeti za provedbu aktivnosti razvoja

 • Komercijalni ugovori (zastupanja, distribucije…)
 • Povezivanje s dobavljačima
 • Stvaranje novih proizvoda
 • Unapređivanje postojećih proizvoda
 • Inovacija poslovnih modela
 • Izrada strategija komercijalizacije inovacija, podrška kod provedbe
 • Strateško planiranje poslovanja
 • Patentne zaštite
 • Novi poduzetnički poduhvat
 • Projektni menadžment i upravljanje projektima
 • Investicijski elaborat kao razvojni poduzetnički alat

Grupa III – Savjeti za pristup izvorima financiranja

 • Komercijalni izvori financiranja i što treba imati pripremljeno (banke, poslovni anđeli, zajednička ulaganja- „joint venture“ ulagači)
 • Potpore za inovacije/izvoz/razvoj (Zaklada FIPRO, EEN, HAMAG-BICRO, MINGO i dr.)
 • Potpore za poduzetnike u poljoprivredi kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. (Mjere 4 i 6)
 • EU fondovi i potpore – savjetovanje za pisanje i pripremu EU projekata
 • Nacionalne potpore – savjetovanje za pisanje i pripremu projekata za ostvarivanje bespovratnih sredstava iz domaćih izvora (PGŽ, MINGO, MINT i dr.)
 • EU strukturni i kohezijski fondovi kao nove razvojne mogućnosti poduzetnika
 • Provedba EU projekata
 • Poduzetničko umrežavanje, klasterizacija i okrupnjavanje

IV.

 Prijava mora sadržavati najmanje:

 • Ime i prezime podnositelja prijave,
 • Adresa prebivališta (ulica, grad),
 • OIB podnositelja prijave,
 • Naziv tvrtke ukoliko je registrirana,
 • Adresa sjedišta tvrtke ukoliko je registrirana,
 • OIB tvrtke ukoliko je registrirana,
 • Broj kontakt telefona/mobitela,
 • Adresa elektroničke pošte.

 V.

Besplatno savjetovanje odvija se na području Primorsko-goranske županije (Gorski kotar, otoci Krk, Cres-Lošinj, Rab, Istočno i Zapadno priobalje, Rijeka), a biti će obuhvaćeno 20 korisnika koji će dobiti do 10 sati pojedinačnog savjetovanja iz gore navedenih grupa.

VI.

 Za dodatne informacije možete se obratiti telefonom na 051/452-600 ili e-poštom na edukacija@pbiro.hr .

Ovaj Poziv otvoren je do popunjenja maksimalnog broja korisnika.

Rok za provedbu aktivnosti savjetovanja je 01. prosinca 2019. godine.