Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Javni poziv poduzetnicima početnicima i potencijalnim poduzetnicima za dobivanje besplatnog savjetovanja

Javni poziv je zatvoren.

 

Javni poziv poduzetnicima početnicima i potencijalnim poduzetnicima za dobivanje besplatnog savjetovanja temeljem projekta Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala poduzetnika početnika na području Primorsko – goranske županije“

  I.

Primorsko – goranska županija, u suradnji s poduzetničkim centrom Poslovni biro PBIRO d.o.o. Rijeka provodi projekt „Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala poduzetnika početnika na području Primorsko – goranske županije“.

Temeljni je cilj projekta potaknuti rast i ubrzati razvoj sektora malih i srednjih poduzeća, posebno u ruralnim područjima, a kroz unapređenja iskorištenja te osnaživanje poduzetničkog potencijala poduzetnika početnika i potencijalnih poduzetnika koji su započeli i/ili planiraju započeti vlastite poduzetničke poduhvate kroz trgovačka društva, obrte i sve druge ustrojbene oblike poduzetničkih aktivnosti, a kako bi se povećao broj novih poduzeća, povisila stopa preživljavanja poduzeća, povećao udio mladih poduzetnika te udio poduzetnika u djelatnostima sa višom razinom dodane vrijednosti.

Pozivaju se zainteresirani poduzetnici početnici, osobe u fazi realizacije poduzetničkog pothvata i potencijalni poduzetnici da se prijave:

 • telefon na broj: 051/452-600 , Poslovni biro PBIRO d.o.o. Rijeka, ili
 • on-line prijavom

II.

 Ovaj Javni poziv namijenjen je:

 • poduzetnicima početnicima (trgovačka društva, obrti, OPG-i i drugi ustrojbeni oblici poduzetničkog djelovanja do dvije godine starosti)
 • nezaposlenim osobama s poslovnom idejom
 • mladim potencijalnim poduzetnicima
 • osobama koje su podnijele zahtjev za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje,

koji imaju sjedište/prebivalište na području Primorsko-goranske županije.

Poduzetnicima početnicima smatraju se pravne i fizičke osobe koje samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dohotka, odnosno dobiti na tržištu i koje su upisane u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od dvije godine od dana podnošenja prijave na ovaj Javni poziv.

III.

 Projektom su predviđene aktivnosti savjetovanja poduzetnika početnika subjekata malog gospodarstva i potencijalnih poduzetnika iz sljedećih područja:

Grupa I - Savjeti za pokretanje i vođenje poslovanja

 • Upoznavanje poduzetničke okoline - Osnove poduzetničkih znanja i vještina
 • Specifična znanja i vještine u poduzetništvu
 • Poslovanje kroz obrt ili trgovačko društvo - poduzetnička dilema
 • Postupak osnivanja poduzeća/obrta
 • Obveze poduzeća i obrta
 • Financijsko ekonomsko poslovanje u obrtu
 • Specifičnosti vođenja poslovnih knjiga u obrtu, upravljanje troškovima i optimalizacija cijena, platni promet i osiguranje naplate, aktualne odrednice poreznog sustava
 • Postupak i aktivnosti kod zapošljavanja i obveze po zapošljavanju
 • Organizacija poduzeća i nagrađivanje
 • Poslovno planiranje i poslovni plan
 • Definiranje pravca razvoja poduzetnika
 • Poslovna psihologija i psihologija komunikacije u poduzetništvu
 • Upravljanje konfliktima u poduzetništvu
 • Društvene mreže kao marketinški i konkurentski potencijal

Grupa II - Savjeti za provedbu aktivnosti razvoja

 • Komercijalni ugovori (zastupanja, distribucije…)
 • Povezivanje s dobavljačima
 • Stvaranje novih proizvoda
 • Unapređivanje postojećih proizvoda
 • Inovacija poslovnih modela
 • Izrada strategija komercijalizacije inovacija, podrška kod provedbe
 • Strateško planiranje poslovanja
 • Patentne zaštite
 • Novi poduzetnički poduhvat
 • Projektni menadžment i upravljanje projektima
 • Investicijski elaborat kao razvojni poduzetnički alat

Grupa III – Savjeti za pristup izvorima financiranja

 • Komercijalni izvori financiranja i što treba imati pripremljeno (banke, angel investori, venture ulagači)
 • Potpore za inovacije/izvoz/razvoj (EEN, HAMAG-Bicro, MINPO i dr.)
 • Potpore za poduzetnike u poljoprivredi kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. (Mjere 4 i 6)
 • EU fondovi i potpore – savjetovanje za pisanje i pripremu EU projekata
 • Nacionalne potpore – savjetovanje za pisanje i pripremu projekata za ostvarivanje bespovratnih sredstava iz domaćih izvora (PGŽ, MINPO – Poduzetnički impuls, MINGO, MINT i dr.)
 • EU strukturni i kohezijski fondovi kao nove razvojne mogućnosti poduzetnika
 • Provedba EU projekata
 • Poduzetničko umrežavanje, klasterizacija i okrupnjavanje

IV.

 Prijava mora sadržavati najmanje:

 • Ime i prezime podnositelja prijave,
 • Adresa prebivališta (ulica, grad),
 • OIB podnositelja prijave,
 • Naziv tvrtke ukoliko je registrirana,
 • Adresa sjedišta tvrtke ukoliko je registrirana,
 • OIB tvrtke ukoliko je registrirana,
 • Broj kontakt telefona/mobitela,
 • Adresa elektroničke pošte.

 V.

 Besplatno savjetovanje odvija se na području Primorsko-goranske županije stavljajući prioritet na ruralna područja Županije, a biti će obuhvaćeno 25 korisnika koji će dobiti 8 sati pojedinačnog savjetovanja iz gore navedenih grupa.

VI.

 Za dodatne informacije možete se obratiti telefonom na 051/452-600 ili e-poštom na edukacija@pbiro.hr .

Ovaj Javni poziv otvoren je 15 kalendarskih dana od dana njegove objave ili do popunjenja maksimalnog broja korisnika .

Rok za provedbu aktivnosti savjetovanja nezaposlenih osoba i poduzetnika početnika je 30. rujna 2017.