Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, Najave natječaja: Plan objave Poziva Integrirani teritorijalni program za 2023. godinu – Poduzetništvo

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu radi informiranja i pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Indikativni godišnji plan Poziva za 2023. godinu

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA JAČANJE STRATEŠKIH PARTNERSTVA ZA INOVACIJE U PROCESU INDUSTRIJSKE TRANZICIJE:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 128.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​Poduzetnici (nositelj konzorcija - velika tvrtka ili MSP koja ima sjedište ili podružnicu u NUTS 2 regiji u industrijskoj tranziciji)
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Prihvatljivi troškovi projekata istraživanja i razvoja:
   • troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom projektu;
   • troškovi instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt. Ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta;
   • troškovi zgrada i zemljišta, u mjeri i za razdoblje u kojem se upotrebljavaju za projekt. Za zgrade se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su troškovi ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi;
   • troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt;
   • dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta.
   • troškovi studije izvedivosti.
  • Prihvatljivi troškovi za istraživačku i tehnološku infrastrukturu:
   • troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu.
 • Indikativni intenzitet potpore: 25-80% (ovisno o kategoriji poduzetnika i kategoriji istraživanja i razvoja)
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 30.06.2023.-30.09.2024.

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA INOVACIJSKE KLASTERE U PROCESU INDUSTRIJSKE TRANZICIJE

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 4.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​Pravni subjekti koji vode inovacijske klastere (organizacije klastera)
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Operativne potpore za inovacijske klastere, ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu.
 • Indikativni intenzitet potpore: 50-65% (za potpore sukladno GBER-u), 85% (de minimis)
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 30.06.2023.-30.09.2025.

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA PRUŽANJE USLUGA DIGITALIZACIJE I NAPREDNIH USLUGA PODRŠKE MSP-OVIMA

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: n/p
 • Prihvatljivi korisnici: ​Pravni subjekti koji mogu pružiti usluge digitalizacije i napredne usluge MSP-ovima
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: n/p s obzirom da se radi o mapiranju pružatelja usluga MSP-ovima
 • Indikativni intenzitet potpore: n/p
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 30.06.2023.-29.09.2023.

 

DE MINIMIS JAVNI POZIV ZA PODRŠKU START-UP TVRTKAMA I MSP-OVIMA U PROCESU INDUSTRIJSKE TRANZICIJE

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​Poduzetnici početnici (Startup tvrtke) i mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP-ovi)
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti istraživanja i razvoja (eksperimentalni razvoj), inovacijski procesi u MSP-ovima, razvoj i internacionalizacija poslovanja MSP-ova, napredne usluge potpore za MSP-ove i skupine MSP-ova, digitalizacija MSP-ova.
 • Indikativni intenzitet potpore: 90%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 29.12.2023.-29.03.2024.

 

ESIF MALI ZAJMOVI ZA INDUSTRIJSKU TRANZICIJU (HAMAG-BICRO)

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​Mikro, mala i srednja poduzeća
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu
 • Indikativni intenzitet potpore: -
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: TBD

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA PRUŽANJE USLUGA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA MSP-OVA

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: n/p
 • Prihvatljivi korisnici: ​Pravni subjekti koji mogu pružiti usluge obrazovanja i osposobljavanja MSP-ovima
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: n/p s obzirom da se radi o mapiranju pružatelja usluga MSP-ovima
 • Indikativni intenzitet potpore: n/p
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 30.06.2023.-29.09.2023.

 

PROGRAM ULAGANJA U PROIZVODNE I POSLOVNE INOVACIJE S CILJEM PRUŽANJA PODRŠKE ENERGETSKOG TRANZICIJI, DIGITALIZACIJI POSLOVNOG SEKTORA I PROMOCIJE ODRŽIVOG POSLOVANJA BEZ NEGATIVNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ I ZDRAVLJE LJUDI

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 9.500.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​MSP-ovi s prihvatljivog područja i s prihvatljivim aktivnostima
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:Ulaganja u proizvodne inovacije MSP-ova s ciljem poboljšanja efikasnosti proizvodnih i poslovnih procesa na inovativan način
  ulaganja u inovacije vezane uz zelenu i digitalnu tranziciju, razvoj novih proizvoda i poboljšanje proizvodnih procesa, razvoj patenata, digitalizacija poslovanja, razvoj i ulaganje u OIE i dr.
 • Indikativni intenzitet potpore: TBD
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 12.12.2023.-12.12.2025.