Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno: EU natječaji: Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi Poziv

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 28. srpnja 2023. godine Drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga Dokazivanje inovativnog kocepta. Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala ili srednja poduzeća, Istraživačka organizacija koja zadovoljava definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja, sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije […]

Aktualno: EU natječaji: Ciljana znanstvena istraživanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 21. travnja 2023. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga Ciljana znanstvena istraživanja (referentni broj: NPOO.C3.2.R3-I1.04).   Svrha poziva: Povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja.   Prihvatljivi prijavitelji:  Mikro, malo ili srednje poduzeće ili veliko poduzeće, ili ˝istraživačka […]

Aktualno: EU natječaji: Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra

Ministarstvo kulture i medija objavilo je dana 01.03.2023. godine Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra”.   Prihvatljivi prijavitelji:  Ustanove u kulturi kojima je osnivač: RH i/ili JLP(R)S i/ili ustanova kojoj je osnivač RH i/ili JLP(R)S. u stopostotnom su javnom vlasništvu, prijavitelj obavlja kulturnu djelatnost […]

Aktualno: EU natječaji: ESIF zajmovi

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) dana 13. listopada 2022. raspisala je program ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva. Zaprimanje Zahtjeva za ESIF mikro zajam i ESIF mali zajam je obustavljeno zbog iskorištenja sredstava.

Aktualno: EU natječaji: Financijski instrumenti Programa ruralnog razvoja

Cilj Financijskih instrumenata je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala). Prihvatljivi korisnici: u okviru Mjere 4 sektor poljoprivrede – fizička/pravna osoba te skupine fuzičkih/pravnih osoba, uključujući i […]