Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

EU natječaji: Potpore mladim poljoprivrednicima (6.1.1.)

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 11. travnja 2017. godine Natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1. ”Potpora mladim poljoprivrednicima”.   Prihvatljivi prijavitelji: Mladi poljoprivrednici (osobe starije od 18 i mlađe od 41 godine) koji: su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog […]

EU natječaji: Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je dana 8. ožujka 2018. godine Otvoreni javni poziv za „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“. Prihvatljivi prijavitelji: Vrtići, Jedinice lokalne samouprave (Ukoliko je prijavitelj jedinica lokalne  samouprave, obvezno je partnerstvo s najmanje jednim dječjim […]

EU natječaji: Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 02. veljače 2018. godine Poziv ”Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a”. Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća koja do trenutka predaje projektnog prijedloga moraju biti registrirana za obavljanje djelatnosti iz sljedećih skupina: C Prerađivačka industrija (izuzev skupina koje su isključene u […]

EU natječaji: Ulaganje u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti (6.2.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavilo je dana 31. siječnja 2018. godine Natječaj za tip operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.   Prihvatljivi korisnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih […]

EU natječaji: Razvoj poduzetništva u gradu Benkovcu, Kninu, Petrinji i Belom Manastiru

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je dana 7. prosinca 2017. godine četiri Poziva i to: Razvoj poduzetništva u gradu Benkovcu Razvoj poduzetništva u gradu Belom Manastiru Razvoj poduzetništva u gradu Kninu Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji   Prihvatljivi prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo […]

EU natječaji: ESIF Krediti za rast i razvoj

 „ESIF Krediti za rast i razvoj“ je financijski instrument između HBOR-a i financijskih posrednika tj. komercijalnih banaka čime se malim i srednjim poduzetnicima na raspolaganje stavlja oko 200 milijuna eura  po kamatnoj stopi između jedan i dva posto. Investicijski krediti s niskim kamatnim stopama i bez naknada odobravaju se putem […]

EU natječaji: ESIF zajmovi

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) raspisao je 03. listopada 2016. Program Mikro i Malih zajmova namijenjen mikro i malim poduzetnicima. Cilj Programa je financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu: osnivanja obrta i trgovačkih društava, modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja, samozapošljavanja, zadržavanja postojećih […]

EU natječaji: Unaprjeđenje lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je dana 31. listopada 2017. godine Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa. Prihvatljivi prijavitelji: Luke otvorene za javni promet od županijskog i lokalnog značaja, tj. ukupno 28 projekata koji su definirani sukladno prethodnoj analizi i Investicijskom planu razvoja […]

EU natječaji: Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

 S danom 05. veljače 2018. u 23.59 sati Poziv Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (KK.04.2.1.04) obustavlja se na određeno vrijeme do 07. svibnja 2018. godine. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je dana 16. studenog 2017. godine Poziv Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora […]

EU natječaji: Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je dana 07. studenog 2017. godine Poziv Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza II.   Prihvatljivi prijavitelji i partneri: Neprofitne pravne osobe kojima je nadležni ured izdao rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje […]