Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

EU natječaji: Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. – 2018.)

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je dana 04.  rujna 2017. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. – 2018.). Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave koje su osnivači javnih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovnih škola), […]

EU natječaji: Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 16. kolovoza 2017. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu. Prihvatljivi prijavitelji: šumoposjednici, udruženja šumoposjednika ili šumovlasnika i trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske te jedinice lokalne samouprave […]

EU natječaji: Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 4. kolovoza 2017. Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala. Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu kod kojih je evidentirano uništenje poljoprivrednog potencijala prouzročeno elementarnom nepogodom od najmanje 30% Prihvatljivi troškovi: […]

EU natječaji: Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 01. kolovoza 2017. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku”. Prihvatljivi prijavitelji: poduzetničke potporne institucije (PPI), upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture: http://reg.mingo.hr/pi/public/ poduzetničke, gospodarske i obrtničke organizacije osnovane posebnim zakonima; udruge poduzetnika, interesne i […]

EU natječaji: Mjera IV.4 Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 31. srpnja 2017. Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4 Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture. Prihvatljivi korisnici: Pravne ili fizičke osobe, subjekti u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koji je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva (ili isto mora […]

EU natječaji: Podrška programima usmjerenim mladima

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je dana 05. srpnja 2017. godine Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Podrška programima usmjerenim mladima”. Prihvatljivi prijavitelji: prijavitelj mora biti pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom: udruga koja u svojem temeljnom aktu ima definirano da je ciljno i prema djelatnostima […]

EU natječaji: Zaželi – Program zapošljavanja žena

Poziv se obustavlja u periodu od dana 13. rujna 2017. godine u 16:00 sati do kraja dana 31. listopada 2017. godine. Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja […]

EU natječaji: Mjera I.1. ”Inovacije”

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 15. lipnja 2017. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. “Inovacije”. Prihvatljivi prijavitelji: Vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama, Pravna ili fizička osoba subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koja je korisnik odobrenog ili registriranog objekta […]

EU natječaji: Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je dana 08. lipnja 2017. godine Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada”. Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) na čijem se području nalaze odlagališta koja su predmet ovog Poziva, sukladno ZOGO-u, čl. 23., st. 4, u […]

EU natječaji: Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 03. lipnja 2017. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)”. Prihvatljivi prijavitelji: Poduzetnička potporna institucija u privatnom ili javnom vlasništvu koji su sukladno definiciji iz čl. 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne […]