Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno: EU natječaji: Izgradnja i opremanje centara za starije osobe – institucijske i izvaninstitucijske usluge

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je dana 22.12.2022. godine Poziv “Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)”.   Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonu o Gradu Zagrebu.   Prihvatljivi […]

Aktualno: EU natječaji: Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala (5.2.1.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 22. prosinca 2022. godine sedamnaesti Natječaj za provedbu podmjere 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala. Prihvatljivi […]

Aktualno: EU natječaji: Korištenje obnovljivih izvora energije – 4.2.2

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 22. prosinca 2022. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedba tipa operacije 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – […]

Aktualno: EU natječaji: Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – 4.2.1.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 22. prosinca 2022. godine Natječaj za provedbu mjere 4 ”Ulaganja u fizičku imovinu”, podmjere 4.2. ”Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda”, operacije 4.2.1. ”Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”.   Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz […]

Aktualno: EU natječaji: Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je dana 05. listopada 2022. godine Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava, Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti. Prihvatljive aktivnosti: 1) Obvezne aktivnosti: Projekt mora sadržavati najmanje jednu obaveznu aktivnost: građenje infrastrukture, opremanje infrastrukture. Iznimno u grupi […]

Aktualno: EU natječaji: ESIF zajmovi

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) dana 13. listopada 2022. raspisala je program ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva. Zaprimanje Zahtjeva za ESIF mikro zajam i ESIF mali zajam je obustavljeno zbog iskorištenja sredstava.

Aktualno: EU natječaji: Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je dana 05. listopada 2022. godine Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava – C1.6. R1-I2 – Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektora turizma. Pozivom se potiču ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika, koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te poticanje oporavka […]

Aktualno: EU natječaji: Dokaz inovativnog koncepta

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 23. kolovoza 2022. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“. Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala ili srednja poduzeća, Istraživačka organizacija koja zadovoljava definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja, sukladno Uredbi 651/2014, članku 2., točki 83. Prihvatljivi partneri: Prijavitelji koji su poduzeća […]

Aktualno: EU natječaji: Investicijski zajam iz NPOO

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, objavljuje da su 30. lipnja 2022. godine usvojeni programi kojima će HAMAG-BICRO iz sredstava NPOO-a odobravati zajmove i subvencionirati kamate po kreditima banaka namijenjene investicijama u zeleno, digitalno gospodarstvo […]

Aktualno: EU natječaji: Financijski instrumenti Programa ruralnog razvoja

Cilj Financijskih instrumenata je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala). Prihvatljivi korisnici: u okviru Mjere 4 sektor poljoprivrede – fizička/pravna osoba te skupine fuzičkih/pravnih osoba, uključujući i […]