Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno: EU natječaji: Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima – 6.4.1.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 14. lipnja 2018. godine prvi Natječaj za tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Prihvatljivi korisnici: Poljoprivredna gospodarstva: upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu a koja pokreću […]

EU natječaji: Lokalne usluge za ruralno stanovništvo (7.4.1.)

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 12. lipnja 2018. godine Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave, Trgovačka društva […]

EU natječaji: Vinska omotnica – Ulaganja u vinarije i marketing vina

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 11. lipnja 2018. godine Natječaj za mjeru „Ulaganja u vinarije i marketing vina“, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Prihvatljivi prijavitelji: Vinarije – poduzeća u sektoru vina (pravne ili fizičke osobe upisane u Vinogradarski registar) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda […]

EU natječaji: Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dana 08. lipnja 2018. godine objavilo je otvoreni Poziv „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“.   Prihvatljivi prijavitelji: organizacija civilnog društva upisana u registar udruga […]

EU natječaji: Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a

Kako je dana 07. lipnja 2018. godine iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegao 200% raspoložive alokacije Poziva, Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“ (KK.03.2.1.15.) se obustavlja od 07. lipnja 2018. godine u 14:00 sati do 22. rujna 2018. godine u 14:00 sati.   […]

EU natječaji: Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (4.2.1.) – uljare i mini mljekare

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 28. svibnja 2018. godine Natječaj za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – objekti za proizvodnju ulja i Natječaj  za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka.   Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća […]

EU natječaji: Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura (8.5.1.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 25. svibnja 2018. godine Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“. (NN 31/18) Prihvatljivi prijavitelji: Šumoposjednici, udruge šumoposjednika […]

EU natječaji: Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza 2

Otvoreni javni poziv za dostavu projektnih prijedloga ''Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom'' Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je 24. svibnja 2018. godine Otvoreni javni poziv za dostavu projektnih prijedloga Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II. Prihvatljivi prijavitelji: SKUPINA […]

EU natječaji: Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, dana 22. svibnja 2018. godine, objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima.   Prihvatljivi prijavitelji: Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnika sukladno definiciji poduzeća na način utvrđen u Prilogu I., […]

EU natječaji: Financijski instrumenti Programa ruralnog razvoja

Dana 4. travnja 2018. godine, ministar poljoprivrede donio je Odluku o povjeravanju zadataka provedbe financijskih instrumenata Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, a 18. travnja potpisani su sporazumi o financiranju provedbe financijskih instrumenata. Riječ je o novom obliku financijske podrške kroz koju će biti ponuđeni ne samo povoljniji […]