Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno: EU natječaji: Mjera 21 – Privremena potpora poljoprivrednicima pogođenim krizom uzrokovanom COVID-19

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 26. listopada 2020. godine Natječaj za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. – „Poljoprivrednici“ Prihvatljivi korisnici: Poljoprivrednici koji se bave biljnom i stočarskom […]

Aktualno: EU natječaji: Mjera 21 – Privremena potpora MSP-ovima pogođenim krizom uzrokovanom COVID-19

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 26. listopada 2020. godine Natječaj za provedbu mjere 21 – „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. – „MSP-ovi“.   Prihvatljivi korisnici: Mikro, mala i srednja poduzeća […]

Aktualno: EU natječaji: Energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja  objavilo je dana 15. listopada 2020. godine Natječaj za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“. Pozivom će se podupirati provedba mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do […]

Aktualno: EU natječaji: Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša (4.4.1.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 09. listopada 2020. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.4 „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“, provedba tipa operacije 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“. Prihvatljivi prijavitelji: Poljoprivredna gospodarstva upisana u […]

Aktualno: EU natječaji: Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je dana 09. listopada 2020. godine Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020. – 2021.)“. Prihvatljivi prijavitelji: Pravne osobe – javna tijela i to: jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave osnivači javnih […]

Aktualno: EU natječaji: Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena (I.20)

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 18. rujna 2020. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.20.  Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena. Prihvatljivi korisnici: vlasnici ribarskog plovila. Uvjeti prihvatljivosti: korisnik mora biti vlasnik važeće povlastice, ribarsko plovilo mora biti u funkciji, a što se dokazuje odgovarajućim važećim dokumentom ribarsko plovilo […]

Aktualno: EU natječaji: Zaštita zdravlja i sigurnost (I.8)

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 07. rujna 2020. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.8. Zaštita zdravlja i sigurnost. Prihvatljivi korisnici: vlasnici ribarskog plovila, ovlaštenici povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana. Uvjeti prihvatljivosti: korisnik mora biti vlasnik ili ovlaštenik važeće […]

Aktualno: EU natječaji: Business Development and Innovation Croatia

Program Business Development and Innovation Croatia financiran je u okviru Norveške darovnice i dio je financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma (EEA and Norway Grants) za razdoblje 2014. – 2021. Cilj Programa je povećanje stvaranja vrijednosti i održivog rasta hrvatskog poslovnog sektora uz poticanje bilateralne suradnje […]

Aktualno: EU natječaji: Unapređenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja

Poziv OBUSTAVLJEN za grupe 1-Osijek, 4-Slavonski brod, 6-Zadar i 7-Zagreb do 30. studenog 2020. godine. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je dana 31. srpnja 2020. godine Poziv „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar […]

Aktualno: EU natječaji: Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza 3

OBUSTAVLJA se Poziv ZA SKUPINU II. od 26.kolovoza do 30. studenog 2020. godine. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je dana 21. srpnja 2020. godine Otvoreni javni poziv za dostavu projektnih prijedloga “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III”. Prihvatljivi prijavitelji: SKUPINA 1 […]