Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno: EU natječaji: Mjera 21 – Privremena potpora poljoprivrednicima pogođenim krizom uzrokovanom COVID-19

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 29. ožujka 2021. godine Natječaj za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. – „Poljoprivrednici“ Prihvatljivi korisnici: Poljoprivrednici koji se bave biljnom i stočarskom […]

Aktualno: EU natječaji: Mjera 21 – Privremena potpora MSP-ovima pogođenim krizom uzrokovanom COVID-19

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 29. ožujka 2021. godine Natječaj za provedbu mjere 21 – „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. – „MSP-ovi“.   Prihvatljivi korisnici: Mikro, mala i srednja poduzeća […]

Aktualno: EU natječaji: Pristup ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Ministarstvo turizma objavilo je dana 19. ožujka 2021. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II”. Prihvatljivi prijavitelji:  Ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih, Strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu. Partnerstvo na projektu je obavezno. Prihvatljivi partneri: Strukovne udruge u […]

Aktualno: EU natječaji: Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture (IV.4.)

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva objavilo je 26. veljače 2021. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture«. Prihvatljivi korisnici: Pravne ili fizičke osobe, mala i srednja poduzeća korisnici odobrenog ili registriranog objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i/ili proizvode […]

Aktualno: EU natječaji: Novo sudjelovanje u sustavima kvalitete (3.1.1.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 27. siječnja 2021. godine Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. ”Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete” – provedba tipa operacije 3.1.1. ”Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode”. Prihvatljivi prijavitelji: Aktivni poljoprivrednici kategorije […]

Aktualno: EU natječaji: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 31. prosinca 2020. godine Natječaj za tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku.   Prihvatljivi prijavitelji: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske […]

Aktualno: EU natječaji: Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je dana 23. prosinca 2020. godine Otvoreni javni poziv za „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“. Prihvatljivi prijavitelji: Dječji vrtić sukladno popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, Jedinice lokalne samouprave (Ukoliko je prijavitelj jedinica lokalne […]

Aktualno: EU natječaji: COVID – 19 Zajam za obrtna sredstva

HAMAG-BICRO je ponovno objavio financijski instrument COVID-19 zajam za obrtna sredstva. Cilj Financijskog instrumenta je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja. Program je usmjeren na mikro, mala i srednja poduzeća koja su aktivno poslovala najmanje 3 mjeseca u 2019. […]

Aktualno: EU natječaji: Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja (4.1.2.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 23. studenog 2020. godine Natječaj za tip operacije 4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“. Prihvatljivi prijavitelji: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima […]

Aktualno: EU natječaji: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava-sektor svinjogojstva-4.1.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 23. studenog 2020. godine Natječaj za tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava-ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Prihvatljivi prijavitelji: Fizičke i pravne osobe upisane u […]