Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno: EU natječaji: Programa dodjele potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je na temelju Programa dodjele potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta objavilo 25. svibnja 2023. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti. Potpore se na temelju ovog Javnog poziva dodjeljuju za obračunsko razdoblje od 1. siječnja […]

Aktualno: EU natječaji: Ciljana znanstvena istraživanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 21. travnja 2023. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga Ciljana znanstvena istraživanja (referentni broj: NPOO.C3.2.R3-I1.04).   Svrha poziva: Povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja.   Prihvatljivi prijavitelji:  Mikro, malo ili srednje poduzeće ili veliko poduzeće, ili ˝istraživačka […]

Aktualno: EU natječaji: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je dana 17. travnja 2023. godinu Poziva za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“. Očekivani učinci Poziva su: smanjenje emisija stakleničkih plinova za 60 000 t CO2/god, instalirana električna snaga iz obnovljivih izvora 80 MW, ušteda energije […]

Aktualno: EU natječaji: Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša (4.4.1.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 07. travnja 2023. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.4 „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“, provedba tipa operacije 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“.   Prihvatljivi prijavitelji: Poljoprivredna gospodarstva upisana […]

Aktualno: EU natječaji: Energetska obnova zgrada javnog sektora

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je dana 17.03.2023. godine Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Energetska obnova zgrada javnog sektora”.   Prihvatljivi prijavitelji:  Tijela državne vlasti i državne uprave koja su: pretežiti vlasnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima prihvatljivi prijavitelji i/ili udruge obavljaju društvene djelatnosti na […]

Aktualno: EU natječaji: Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra

Ministarstvo kulture i medija objavilo je dana 01.03.2023. godine Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra”.   Prihvatljivi prijavitelji:  Ustanove u kulturi kojima je osnivač: RH i/ili JLP(R)S i/ili ustanova kojoj je osnivač RH i/ili JLP(R)S. u stopostotnom su javnom vlasništvu, prijavitelj obavlja kulturnu djelatnost […]

Aktualno: EU natječaji: ESIF zajmovi

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) dana 13. listopada 2022. raspisala je program ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva. Zaprimanje Zahtjeva za ESIF mikro zajam i ESIF mali zajam je obustavljeno zbog iskorištenja sredstava.

Aktualno: EU natječaji: Investicijski zajam iz NPOO

Zahtjevi za Investicijske zajmove iz NPOO-a zaprimaju se zaključno s petkom, 24. ožujka 2023. godine, te će se pristigli zahtjevi obrađivati i isplaćivati po redoslijedu zaprimanja do iskorištenja sredstava. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, objavljuje […]

Aktualno: EU natječaji: Financijski instrumenti Programa ruralnog razvoja

Cilj Financijskih instrumenata je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala). Prihvatljivi korisnici: u okviru Mjere 4 sektor poljoprivrede – fizička/pravna osoba te skupine fuzičkih/pravnih osoba, uključujući i […]

Aktualno: EU natječaji: ESIF Krediti za rast i razvoj

 „ESIF Krediti za rast i razvoj“ je financijski instrument između HBOR-a i financijskih posrednika tj. komercijalnih banaka čime se malim i srednjim poduzetnicima na raspolaganje stavlja oko 200 milijuna eura  po kamatnoj stopi između jedan i dva posto. Investicijski krediti s niskim kamatnim stopama i bez naknada odobravaju se putem […]