Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Poslovna edukacija i stručna usavršavanja

Poslovna edukacija i stručna usavršavanja

Već dugi niz godina uspješno provodimo poslovnu edukaciju i stručna usavršavanja.

Ponuda edukacijskih seminara i programa osmišljena je i usklađena prema potrebama naših korisnika, a na temelju dugogodišnjih praktičnih iskustava, te se kreće u rasponu od temeljnih poslovnih znanja do vrlo specijaliziranih poslovnih znanja i vještina.

 Poslovna edukacija i stručno usavršavanje oblik je ulaganja u vlastiti razvoj i unapređenje poslovanja.

 

Tematske cjeline edukacije čine:

Programi su u trajanju od 14 do 32 sata.

Edukacija se odvija u malim grupama uz individualan pristup svakom polazniku. Pružamo mogućnost organizacije edukacije i u vašim prostorima.

Poslovna edukacija i stručno usavršavanje je verificirana od strane Ministarstva poduzetništva i obrta te se provodi prema programu Ministarstva, a podržana je od strane mnogih: Primorsko-goranske županije, Grada Rijeke, Zagrebačke banke, Erste & Steiermärkische banke, Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Rijeka, Hrvatske obrtničke komore Obrtničke komore Primorsko-goranske županije, Hrvatske udruge poslodavaca, mnogobrojnih gradova i općina...

U svom djelovanju, u području poslovne edukacije i stručnog usavršavanja, u proteklih 18 godina možemo se pohvaliti nizom uspješno osmišljenih i efikasno odrađenih projekata, a sve u funkciji razvoja poduzetničke aktivnosti i poduzetništva općenito. Do sada je održano više od 100 edukacijskih ciklusa seminara koje je sa uspjehom odslušalo preko 1400 polaznika. Svim polaznicima omogućena je besplatna edukacija zahvaljujući društveno odgovornom partnerstvu i doprinosu drugih javnih i privatnih institucija.