Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

PBIRO obavijesti: Strukturna analiza uspješnosti malog i srednjeg poduzetništva (MSP) Primorsko-goranske županije 2013. – 2017.

Objavljena je Strukturna analiza uspješnosti malog i srednjeg poduzetništva (MSP) Primorsko-goranske županije 2013. – 2017.

Analizu je izradio naš ured s ciljem pružanja doprinosa sustavu upravljanja razvojem Primorsko-goranske županije kroz praćenje i evaluaciju rezultata poslovanja poduzetnika na razini Županije.

Analiza se sastoji od više radnih cjelina. Ista počinje prikazom stanja poduzetništva u Republici Hrvatskoj i Primorsko-goranskoj županiji. Nastavno na stanje poduzetništva, iskazani su pokazatelji privlačnosti poduzetništva i pokazatelji sposobnosti poduzetništva te je dana usporedba malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj i Primorsko-goranskoj županiji. U završnom dijelu izložene su razvojne smjernice jačanja konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva Primorsko-goranske županije te zaključna razmatranja prezentiranih cjelina.

U slučaju korištenja podataka i rezultata Analize, molimo Vas da navedete naš ured kao izvor.