Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, Najave natječaja: Plan objave Poziva Program Konkurentnost i kohezija 2024. za MSP-ove

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2024. godinu radi informiranja i pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

 

Indikativni godišnji plan Poziva za 2024. godinu

Indikativni godišnji plan Poziva za 2023. godinu

 

I) INOVACIJSKI VAUČER:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 4.874.214 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: MSP-ovi
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO); DIH-ova i drugih prethodno odobrenih pružatelja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.3.2024.-n/p

 

II) POTPORA MSP-OVIMA POVEZANA S INTERNACIONALIZACIJOM I ŠIRENJEM TRŽIŠTA I INFORMATIVNIH DOGAĐANJA NA TEMU INTERNACIONALIZACIJE:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 29.779.050 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: MSP-ovi
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Sudjelovanje poduzetnika na sajmovima /B2B sastancima.
 • Indikativni intenzitet potpore: 62%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.5.2024. - n/p

 

III) POTPORA PODUZEĆIMA ZA ISPUNJAVANJE PRIMJENJIVIH ZAHTJEVA STANDARDA, OCJENE SUKLADNOSTI I CERTIFIKACIJE PROIZVODA/USLUGA/PROCESA:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava:  19.978.350 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: MSP-ovi
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Uvođenje normi i standarda u poduzeća, Certificiranje proizvoda.
 • Indikativni intenzitet potpore: 58%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.7.2024. - n/p

 

IV) INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP-OVA:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 14.622.642 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​MSP-ovi
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Podrška za spremnost za investicije poduzećima do 5 godina starosti, TRL 5-8. To uključuje nadogradnju, osmišljavanje, provjeru izvedbe, validaciju tržišta, ispitivanje, razvoj pilot-linija, zaštitu intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvod, postupak, usluga itd.), kao i osposobljavanje za ublažavanje i procjenu rizika potreba financiranja.
 • Indikativni intenzitet potpore: 72%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 30.9.2024.- n/p

 

V) PODRŠKA UKLJUČIVANJU MSP-OVA U LANCE VRIJEDNOSTI KAKO BI INOVACIJAMA PROCESA I/ILI POSLOVANJA USPOSTAVILI DUGOROČNE DOBAVLJAČKE ODNOSE/LANCE VRIJEDNOSTI SA DRUGIM PODUZEĆIMA U CILJANOM STRATEŠKOM SEGMENTU:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 7.448.360 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: MSP-ovi
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti potpore stvaranju sinergijskog učinka kroz komplementarno i kumulativno financiranje s programima Unije.
 • Indikativni intenzitet potpore: 44%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.11.2024. - n/p

 

VI) CILJANA ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 24.371.069 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Istraživačke organizacije, MSP-ovi (konzorciji sastavljeni od istraživačkih organizacija i poduzeća). Veliki poduzetnici kao partneri na projektu uz uvjet da je u konzorciju jedan MSP.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Provođenje istraživanja, transfer znanja i tehnologije, provjera i zaštita intelektualnog vlasništva, diseminacija rezultata projekta i vidljivost, upravljanje projektom i ostale potrebne aktivnosti za provedbu projekta.
 • Indikativni intenzitet potpore: 70%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.12.2024. - 31.3.2025.