Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, Nacionalni natječaji: Potpore za istraživačko – razvojne projekte

S ciljem jačanja RH kao investicijske destinacije, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je zakonodavni okvir za poticanje ulaganja u Hrvatskoj i za državne potpore za istraživačko-razvojne projekte.

Potpore za istraživačko-razvojne projekte su uređene Zakonom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 64/18) i odnosi se na istraživačko-razvojne projekte koji:

 • uključuju aktivnosti koje se protežu na jednu ili više kategorija istraživanja i razvoja, čiji je cilj precizne gospodarske, znanstvene ili tehničke prirode
 • su jasno unaprijed definirani.

Istraživačko - razvojni projekt obuhvaća jednu ili više kategorija istraživanja:

 • temeljno istraživanje (do 300.000,00 eura po poduzetniku po projektu),
 • industrijsko istraživanje (do 200.000,00 eura po poduzetniku po projektu),
 • eksperimentalni razvoj (do 100.000,00 eura po poduzetniku po projektu),
 • studiju izvedivosti (do 50.000,00 eura po studiji).

Prihvatljivi korisnici:

 • Pravne(mala, srednja i velika poduzeća ) i fizičke osobe, obveznici poreza na dobit i poreza na dohodak

Potpora uključuje:

 1. poreznu olakšicu za istraživačko -razvojne projekte i studije izvedivosti (umanjenje porezne osnovice)

Maksimalni intenziteti potpore:

Korisnik može ostvariti pravo:

 1. 100% iznosa prihvatljivih troškova projekta za temeljna istraživanja (najviši ukupni zbirni iznos potpore do 40 milijuna eura po poduzetniku po projektu)
 2. 50% iznosa prihvatljivih troškova projekta za industrijska istraživanja (najviši ukupni zbirni iznos potpore do 20 milijuna eura po poduzetniku po projektu)*,
 3. 25% iznosa prihvatljivih troškova projekta za eksperimentalni razvoj (najviši ukupni zbirni iznos potpore do 15 milijuna eura po poduzetniku po projektu)*,
 4. 50% prihvatljivih troškova za studije izvedivosti (najviši ukupni zbirni iznos potpore do 7,5 milijuna eura po poduzetniku po projektu)**.
  *Intenziteti potpore za industrijska istraživanja i eksperimentalni razvoj mogu se u pojedinim slučajevima uvećati do maksimalnog intenziteta potpore od 80% prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje i za eksperimentalni razvoj.
  **Intenziteti potpora za studije izvedivosti mogu se uvećati za 10-postotnih bodova za srednje poduzetnike i 20-postotnih bodova za male poduzetnike

Korisnik ostvaruje potporu dodatnim umanjenjem porezne osnovice (UPO) za prihvatljive troškove istraživačko-razvojnih projekata odnosno za studije izvedivosti, sukladno propisima o porezu na dobit odnosno porezu na dohodak, u sljedećim ukupnim postocima:

 1. 200% prihvatljivih troškova projekta za temeljna istraživanja,
 2. 150% prihvatljivih troškova projekta za industrijska istraživanja,
 3. 125% prihvatljivih troškova projekta za eksperimentalni razvoj,
 4. 150% prihvatljivih troškova za studiju izvedivosti.

Postupak prijave:

Poduzetnici moraju podnijeti prijavu za dodjelu državne potpore prije početka aktivnosti na projektu Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao davatelju potpore, neposredno ili poštom.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite s vašim prijedlogom!