Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

Natječaj zatvoren. Ministarstvo obrazovanja i sporta objavilo je dana 29. prosinca Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja”. Prihvatljivi prijavitelji: Osnovne i srednjoškolske ustanove sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/12; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; […]

Arhiva aktualnosti: Pristup ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Ministarstvo turizma objavilo je dana 01. ožujka 2017. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva”. Prihvatljivi prijavitelji:  Ustanova za obrazovanje odraslih koja ima registriranu djelatnost obrazovanja odraslih sukladno Zakonuo obrazovanju odraslih ili Udruga koja u svojem statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno […]

Arhiva aktualnosti: Poduzetništvo u kulturi

Natječaj zatvoren. Ministarstvo kulture objavilo je dana 25. travnja 2017. godine Javni poziv za predlaganje programa / projekata poduzetništva u kulturi za 2017. godinu. Prihvatljivi prijavitelji: subjekti malog gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi: trgovačka društva, obrtnici, zadruge, ustanove (osim ustanova kojima je osnivač tijelo javne vlasti), umjetničke organizacije, samostalni […]

Arhiva aktualnosti: Internacionalizacija poslovanja MSP-a

Natječaj objavljen: Internacionalizacija poslovanja MSP-a Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta najavilo je skoro raspisivanje natječaja ”Internacionalizacija poslovanja MSP-a”. Prihvatljivi prijavitelji: Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala ili srednja poduzeća; Prijavitelj mora biti registriran za gospodarsku djelatnosti minimalno 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporu. Prihvatljive aktivnosti: Sve aktivnosti […]

Arhiva aktualnosti: Mjera 9 – uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Natječaj zatvoren. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 24. siječnja 2017. godine Natječaj za provedbu podmjere 9.1. »Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru«, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“. Prihvatljivi prijavitelji: Proizvođačke organizacije priznate u razdoblju od 1. siječnja […]

Arhiva aktualnosti: Partnerstva organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova

Natječaj zatvoren. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je 23. prosinca 2016. godine Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja”. Prihvatljivi prijavitelji: Prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete: biti organizacija civilnoga društva pravna osoba sa sljedećim […]

Arhiva aktualnosti: Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti (I.10.)

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 05. listopada 2017. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. ”Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti”. Prihvatljivi prijavitelji: Javna ili privatna tijela te fizičke osobe vlasnici ribarskog plovila koji zadovoljavaju uvjete i kriterije propisane pravilnikom i natječajem.  Prihvatljive aktivnosti: Trajni prestanak ribolovne aktivnosti, […]

Arhiva aktualnosti: Lokalne usluge za ruralno stanovništvo (7.4.1.)

Natječaj zatvoren. Sukladno Indikativnom planu raspisivanja natječaja za 2017. godinu uskoro se očekuje objava natječaja za PODMJERU 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Podmjera 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih […]

Arhiva aktualnosti: Podrška obrazovanju odraslih

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 03. ožujka 2017. Otvoreni poziv Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti. Prihvatljivi prijavitelji:  Ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih koje posjeduju […]

Arhiva aktualnosti: Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Natječaj zatvoren. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je 22. studenog 2016. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja . Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, Javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja […]