Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Unapređenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja

NATJEĆAJ ZATVOREN!

Poziv OBUSTAVLJEN za grupe 1-Osijek, 4-Slavonski brod, 6-Zadar i 7-Zagreb do 31. srpnja 2021. godine.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je dana 31. srpnja 2020. godine Poziv „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb".

Prihvatljivi prijavitelji:

Pravna osoba sa sjedištem na prostoru jedne od odabranih UA/UP (Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb) za koje se podnosi projektni prijedlog:

 • Ustanova socijalne skrbi upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi:
  • dom socijalne skrbi;
  • centar za pružanje usluga u zajednici;
  • centar za pomoć u kući.
 • Pravna osoba upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge:
  • udruga;
  • vjerska zajednica;
  • pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj;
  • Jedinica lokalne samouprave s područja odabrane UA/UP.

Prihvatljivi partneri:

Partnerstvo je obavezno: (prijavitelj i minimalno 1 partner) sa jedinicom lokalne samouprave s područja odabrane UA/UP.

Partner može biti pravna osoba sa sjedištem na prostoru jedne od odabranih UA/UP za koje se podnosi projektni prijedlog:

 • Ustanova socijalne skrbi upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi:
  • dom socijalne skrbi;
  • centar za pružanje usluga u zajednici;
  • centar za pomoć u kući
 • Pravna osoba upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge:
  • udruga;
  • vjerska zajednica;
  • pravna osoba Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj;
 • Jedinica lokalne samouprave s područja odabrane UA/UP.

Prihvatljive aktivnosti:

Element 1: Upravljanje projektom i administracija:

 • angažiranje osoba koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom;
 • ostale aktivnosti povezane s provođenjem i upravljanjem projektnim aktivnostima;

Element 2: Aktivnosti identificiranja, planiranja i osvještavanja vezano uz provedbu izvaninstitucijskih socijalnih usluga:

 • izrada analiza potreba korisnika;
 • izrada analiza /podloga programa za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga;
 • povezivanje i koordinacija s drugim pružateljima socijalnih usluga;
 • organiziranje i provedba konferencija, okruglih stolova, javnih rasprava, edukativnih radionica s ciljem promocije procesa deinstitucionalizacije, socijalnih usluga, te prava pripadnika ciljanih skupina;

Element 3: Aktivnosti vezane uz smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga:

 • organiziranje i pružanje usluga odnosno programa:
  • savjetovanje i pomaganje;
  • psihosocijalna podrška;
  • rana intervencija; pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija);
  • boravak;
  • organizirano stanovanje;
  • pomoć u kući
  • uspostavljanje mobilnih timova pružanja pomoći
  • programa/savjetodavnih usluga koje se odnose na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose;
  • programa razvoja socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima;
  • programa rada u zajednici, volonterskog rada radi pružanja podrške roditeljima, obitelji, djeci, mladima, osobama s invaliditetom te ostalim ranjivim skupinama;
  • programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti;
 • adaptacija i opremanje prostora za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga,
 • nabava vozila potrebnih za kvalitetno pružanje usluga koje se razvijaju kroz projekt,
 • najam prostora za projektne aktivnosti.

Element 4: Aktivnosti vezane uz jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije:

 • aktivnosti jačanja kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina u svrhu razvoja/širenja/unaprjeđenja kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga, programa, mjera i aktivnosti (primjerice prekvalifikacije radnika za pružanje usluga u zajednici, edukacije za pružanje kvalitetnijih usluga, edukacije stručnjaka za provođenje programa, mjera i aktivnosti namijenjenih ranjivim skupinama, specijalistički programi i sl.);
 • edukacije drugih pružatelja socijalnih usluga.

Element 5: Promidžba i vidljivost:

 • organizacija promotivnih aktivnosti (konferencije, okrugli stolovi, tiskovne konferencije i sl.);
 • aktivnosti oglašavanja, odnosa s javnošću i sl.;
 • uspostava i održavanje internetskih stranica.

Financiranje:

 • Najniža vrijednost potpore: 400.000,00 HRK,
 • Najviša vrijednost potpore: 2.000.000,00 HRK.

UKUPNA bespovratna sredstva po UA/UP:

 • Urbana aglomeracija Osijek: 9.137.730,00 kn
 • Urbano područje Pula: 9.514.310,00 kn
 • Urbana aglomeracija Rijeka: 12.838.930,00 kn
 • Urbano područje Slav. Brod: 8.044.270,00 kn
 • Urbana aglomeracija Split: 19.504.180,00 kn
 • Urbano područje Zadar: 6.286.140,00 kn
 • Urbana aglomeracija Zagreb: 23.785.940,00 kn

Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje prijava: od 17. kolovoza 2020. godine od 9 sati ujutro do 31. srpnja 2021. ili do iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječajna dokumentacija:

II. Izmjena PDP-a

II. Izmjena - Natječajna dokumentacija

I. Izmjena PDP-a

I. Izmjena Natječajne dokumentacije

Natječajna dokumentacija