Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene

POZIV ZATVOREN!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dana 02. srpnja 2020. godine Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • tijela državne uprave,
 • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave,
 • javne ustanove,
 • trgovačka društva u javnom sektoru,
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izrada glavnog projekta:
 • Nabava i ugradnja jednog ili više novih sustava:
  • s kotlom na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkim kotlom na drva za grijanje.
  • s dizalicom topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora,
  • sa sunčanim toplinskim pretvaračima za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i prostora,
  • s fotonaponskim pretvaračima za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe u samostalnom ili mrežnom radu.
 • Stručni nadzor.

Financiranje:

 • Najviši iznos potpore: do 500.000,00 HRK
 • Intenzitet potpore: 40- 80%

Rok za podnošenje prijava: Prijave se mogu spremati od 31. kolovoza 2020. godine,a podnose se od 21. rujna 2020. u 09:00 sati do 31. prosinca 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

Natječajna dokumentacija