Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima

POZIV ZATVOREN!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 26. lipnja 2019. godine Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Fizičke osobe građani

Prihvatljive aktivnosti:

  • Izrada glavnog projekta,
  • Stručni nadzor,
  • Nabava i ugradnja jednog ili više sustava.

Financiranje:

  • Najviši iznos potpore: do 75.000,00 HRK
  • Intenzitet potpore: do 80%

Rok za podnošenje prijave: od 26. lipnja 2019. godine do kraja 2019. godine, odnosno do utroška sredstava

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija: