Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir – 4.1.1.

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 20. srpnja 2020. godine Sedmi Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“– provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika,
  • Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za proizvod relevantan za ovaj Natječaj.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Objekti za skladištenje i/ili dugoročno čuvanje krumpira: građenje/rekonstrukcija i opremanje:
  • Ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti građenje/rekonstrukcija objekata i opremanje:
  • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta: kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, opći troškovi, nematerijalni troškovi.

Financiranje:

  • Najniži iznos potpore: 5.000 EUR
  • Najviši iznos potpore: 100.000 - 500.000 - 1.000.000 EUR
  • Intenzitet potpore: do 50% uz moguće uvećanje za dodatnih 20%

Rok za podnošenje prijava: od 24. kolovoza 2020. godine od 12:00 sati do 31. prosinca 2020. godine do 12:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

Natjecajna dokumentacija

I. Izmjena Natjecaja

II. Izmjena Natječaja

Predlosci i upute

Pravilnik (NN 91/2019, 37/2020)