Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Vinska omotnica – Informiranje u državama članica

NATJEČAJ ZATVOREN. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 21. lipnja 2019. godine natječaj za mjeru Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. Prihvatljivi prijavitelji: stručne organizacije, organizacije proizvođača vina – udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja […]

Arhiva aktualnosti: Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama

NATJEČAJ ZATVOREN. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s Ministarstvom kulture, s ciljem jačanja malog i srednjeg poduzetništva u kulturi, objavilo je dana 07. lipnja 2019. godine Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2019. godinu. Prihvatljivi prijavitelji: Trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač […]

Arhiva aktualnosti: Razvoj zadružnog poduzetništva

NATJEČAJ ZATVOREN. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje dana 05. lipnja 2019. godine otvoreni Javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2019. godinu. Prihvatljivi prijavitelji: Subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge. Prihvatljive aktivnosti: Ulaganje u unaprjeđenje poslovanja, Ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje te ulaganja u ekološki prihvatljiviju i […]

Arhiva aktualnosti: LIFE – 2014.-2020. – “Tradicionalni projekti”

NATJEČAJ ZATVOREN! Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je dana 31. svibnja 2019. godine Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje „tradicionalnih“ projekata iz programa Life 2014.-2020. za Life natječaj 2019. godine. Prihvatljivi prijavitelji: Trgovačka društva i druge pravne osobe, Jedinice lokalne i regionalne samouprave, Tijela državne uprave, Ostali proračunski […]

Arhiva aktualnosti: Partnerstva između znanstvenika i ribara – mjera I.3.

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva objavilo je dana 30. svibnja 2019. godine Javni natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.3. „Partnerstva između znanstvenika i ribara“. Prihvatljivi prijavitelji: javnopravno tijelo, ribar, organizacija ribara, nevladina organizacija. Prihvatljivi partneri: jedan ili više znanstvenih tijela i ribara ili jedna ili više […]

Arhiva aktualnosti: Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga – druga faza

POZIV ZATVOREN! Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije objavilo je dana 24. svibnja 2019. godine Poziv „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“. Prihvatljivi prijavitelji: ustanova upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi: dom socijalne skrbi; centar za socijalnu skrb; centar za […]

Arhiva aktualnosti: Kupnja energetski učinkovitih vozila pravnim osobama

NATJEČAJ ZATVOREN. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je dana 22. svibnja 2019. godine Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnicu sustava Fonda 2019. Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; Tijela državne uprave; Ostali proračunski i izvanproračunski korisnici; Trgovačka […]

Arhiva aktualnosti: Poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 20. svibnja 2019. Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2019. godini.  Prihvatljivi prijavitelji:  Mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija […]

Arhiva aktualnosti: Vinska omotnica – Restrukturiranje i konverzija vinograda

Natječaj zatvoren. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavilo je dana 10. svibnja 2019. godine Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda u 2019. godini. Prihvatljivi prijavitelji: […]

Arhiva aktualnosti: Kupovina steonih junica

NATJEČAJ ZATVOREN. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 09. svibnja 2019. godine Javni poziv za provedbu mjere Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda iz programa Potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Prihvatljivi prijavitelji: Poljoprivrednici Prihvatljive aktivnosti: […]