Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Konkurentnost turističkog gospodarstva

Natječaj zatvoren. Ministarstvo turizma objavilo je dana 28. siječnja 2019. godine Javni poziv za kandidiranje projekta ”Konkurentnost turističkog gospodarstva”. Prihvatljivi korisnici: Subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge. Mjere programa: Mjera A – Povećanje standarda, kvalitete […]

Arhiva aktualnosti: Iskaz interesa za odabir prijavitelja za komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga

Natječaj zatvoren. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije objavila je 07. siječnja 2019. godine Poziv na iskazivanje interesa za odabir prijavitelja za komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga u sklopu Programa poticanja poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama iz potprograma RAZUM, TEHCRO, IRCRO, KONCRO i VENCRO. Prihvatljivi prijavitelji/aktivnosti: Zainteresirani prijavitelji za […]

Arhiva aktualnosti: Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša (4.4.1.)

Natječaj poništen. Kako bi se korisnicima omogućilo da u sklopu jednog zahtjeva za potporu prijave niz različitih prihvatljivih materijalnih troškova, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će u veljači 2019. godine objaviti novi Natječaj.   Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana […]

Arhiva aktualnosti: Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija (9.)

Natječaj zatvoren. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 07. prosinca 2018. godine III. Natječaj za provedbu podmjere 9.1 „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“ – provedba tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“. Prihvatljivi prijavitelji: Proizvođačke organizacije priznate u razdoblju […]

Arhiva aktualnosti: Priprema IRI infrastrukturnih projekata

Natječaj zatvoren. Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 23. studenoga 2018. godine ograničeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“. Prihvatljivi prijavitelji: Znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija čiji su projekti odabrani putem Javnog poziva i koji su uključeni u Listu unaprijed određenih prijavitelja i projekata Prihvatljive […]

Arhiva aktualnosti: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

Natječaj zatvoren. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 15. studenoga 2018. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ – 2. Prihvatljivi prijavitelji: Pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih […]

Arhiva aktualnosti: Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja (3.2.1.)

Natječaj zatvoren. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 06. studenog 2018. godine Natječaj za provedbu podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“ – provedba tipa operacije 3.2.1 „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“. Prihvatljivi prijavitelji: skupine proizvođača, […]

Arhiva aktualnosti: Produktivna ulaganja u akvakulturu

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 24. listopada 2018. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere ”Produktivna ulaganja u akvakulturu”. Prihvatljivi prijavitelji: korisnik mora biti ovlaštenik povlastice/a ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu, korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske, […]

Arhiva aktualnosti: Inovacije za akvakulturu (II.1.)

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 24. listopada 2018. Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.1. »Inovacije«. Prihvatljivi prijavitelji: ovlaštenik povlastice/nositelj dozvole za akvakulturu; znanstveno tijelo. Prihvatljive aktivnosti: Prihvatljive su aktivnosti koje provodi ili čije rezultate potvrđuje znanstveno tijelo. Prihvatljivi su troškovi nastali u okviru aktivnosti koje se provode […]

Arhiva aktualnosti: Inovacije za ribarstvo (I.1.)

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 24. listopada 2018. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. “Inovacije”. Prihvatljivi prijavitelji: Vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama, Pravna ili fizička osoba subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koja je korisnik odobrenog ili […]