Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, EU natječaji: Intervencija 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 26.04.2024. godine natječaj za provedbu intervencije 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima.

 

Prihvatljivi korisnici:

 • fizičke i pravne osobe (izuzev zadruga):
  • upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana,
  • ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR-a SO do 10.000 EUR-a SO ako ulažu u sektor prerade/proizvodnje voća (uključujući masline i vinovu lozu), povrća (uključujući krumpir i gljive) i cvijeća,
  • ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR-a SO do 15.000 EUR-a SO za ulaganja u ostalim sektorima prerade/proizvodnje,
  • koji ima podmirene financijske obveze prema državnom proračunu, nije u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu, koji nije u teškoćama
  • koji on ili njegova partnerska i/ili povezana poduzeća nisu podnijela zahtjev za potporu u sklopu intervencije 73.10. i/ili 73.11.

Prihvatljiva ulaganja su restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednih gospodarstava te prerada poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU pri čemu je rezultat preradbenog procesa također proizvod iz Priloga I. Ugovora o EU.

 

Prihvatljivi troškovi:

Materijalni troškovi:

 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika,
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje i hlađenje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje,
 • izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU,
 • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva),
 • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino,
 • sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena,
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova),
 • stjecanje poljoprivredne mehanizacije, strojeva, opreme i gospodarskih vozila kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine,

Nematerijalni troškovi:

 • kupnja ili razvoj računalnih programa,
 • kupnja prava na patente i licence,
 • autorska prava,
 • robni žigovi i
 • ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

Opći troškovi:

 • do 10% ukupno prihvatljivih troškova:
  • troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR,
  • troškovi pripreme dokumentacije i/ili provedbe projekta, uključujući i provedbu postupaka nabave, prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR,
  • troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga članka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Kupnja rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva, opreme i gospodarskih vozila nije prihvatljiv trošak.

 

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 5.000 EUR
 • Najviši iznos potpore: 30.000 EUR
 • Intenzitet potpore: do 85 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

 

Rok za podnošenje prijava: od 01.07.2024. od 12:00 sati do 31.07.2024. godine do 12:00 sati

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite s vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

73.12. Natjecajna dokumentacija