Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, EU natječaji: Program dodjele potpora male vrijednosti otočnim subjektima za troškove prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je na temelju Programa dodjele potpora male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima za troškove prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom objavilo 29. ožujka 2024. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti. Potpore se na temelju ovog Javnog poziva dodjeljuju za obračunsko razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine.

 

Prihvatljivi prijavitelji: 

  • otočni subjekti, odnosno fizičke i pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost u otočnom naselju ili dijelu otočnog naselja koje nije priključeno na sustav javne vodoopskrbe, neovisno o njihovom sjedištu.

 

Prihvatljivi troškovi:

Potpore se na temelju ovog Javnog poziva dodjeljuju za obračunsko razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine.

  • dodjela potpora male vrijednosti do 50% troškova prijevoza vode za ljudsku potrošnju,
  • trošak se dokazuje valjanim računima za troškove prijevoza kupljene i isporučene vode.

 

Financiranje:

Intenzitet potpore:

    • po pojedinom korisniku i zahtjevu do 50% vrijednosti troškova prijevoza stvarno isporučene (dostavljene) vode u obračunskom razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.

Iznos potpore:

  • osnovica za izračun potpore ne može biti veća od jedinične cijene prijevoza jednog metra kubnog vode za opskrbu vodom otočnog stanovništva na istom uslužnom području, ugovorena za obračunsko razdoblje između isporučitelja vodne usluge i prijevoznika vode dobivena kroz postupak javne nabave, odnosno kada isporučitelj vodne usluge samostalno obavlja i prijevoz vode, osnovica ne može biti veća od jedinične cijene prijevoza jednog metra kubnog vode isporučitelja vodne usluge koja je odobrena od strane JLS-a,
  • ukoliko vodni isporučitelji/ugovorni prijevoznici prijaviteljima obračunavaju nižu jediničnu cijenu prijevoza jednog metra kubnog vode kako je gore navedeno, kao osnovica za izračun potpore primijenit će se najniža jedinična cijena prijevoza jednog metra kubnog vode.

 

Rok za podnošenje prijava: do 26.04.2024. godine.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite s vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija: