Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Energetska obnova višestambenih zgrada

POZIV ZATVOREN!

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je dana 29.03.2024. godine Poziv "Energetska obnova višestambenih zgrada".

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga. Iznimno, zgrade upisane u Registar kulturnih dobara RH (kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro ili kao dio kulturno-povijesne cjeline), koje ne mogu ostvariti gore spomenuti uvjet, trebaju ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30% u odnosu na stanje prije obnove, također na razini svakog pojedinog projektnog prijedloga.

 

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade, u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade,
 • Upravitelj zgrade, u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade.

 

Prihvatljivost projekta:

 1. A) višestambena zgrada definirana sukladno Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine („Narodne novine“, br. 143/21) koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:
 • najmanje 66% ukupne korisne površineiste koristi se za stanovanje,
 • ima tri (3) ili više stambenih jedinica,
 • njome upravlja upravitelj zgrade,
 • jedinstvena je arhitektonska cjelina,
 • nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano,
 • postojeća je sukladno važećem Zakonu o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).
 1. B) višestambena zgrada sukladno važećem Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:
 • zgrada je namijenjena stanovanju,
 • sastoji se od najmanje četiri stana,
 • njome upravlja upravitelj zgrade,
 • predmet ili obuhvat je istovjetan predmetu ili obuhvatu obnove od potresa,
 • bila je oštećena u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije te je provedena obnova nakon potresa,
 • postojeća je sukladno važećem Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačkomoslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, br. 21/23).

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izrada projektne dokumentacije (energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energ. pregledu i energ. certifikata prije energ. obnove i nakon provedene energ. obnove, izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade),
 • Energetska obnova:
  • obnova ovojnice zgrade,
  • ugradnja novih ili zamjena poboljšanje tehničkih sustava zgrade,
  • ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje postojećih sustava grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode koji koriste OIE,
  • ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju el. energije iz OIE,
  • zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostorija,
  • uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom,
  • mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara,
  • mjere osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta,
  • mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, vezano na smanjenje rizika povezanih s djelovanjem potresa kojima se povećava potresna otpornost zgrade za najmanje 10% iznad postojeće potresne otpornosti,
  • mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture,
  • mjere održive urbane mobilnosti,
  • elektromobilnost,
  • provedba novih i rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisanpristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,
  • stručni nadzor građenja / projektantski nadzor / usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja.
 • Upravljanje projektom i administracija,
 • Promidžba ividljivost projekta.

 

Financiranje:

 • Najniži iznos: 55.000,00 EUR,
 • Najviši iznos: 6.500.000,00 EUR.

Maksimalni intenzitet potpore prihvatljivih troškova za mjere u okviru aktivnosti projekta u ovisnosti je o kategoriji obnove:

 • a) Integralna energetska obnova,
 • b) Integralna energetska obnova s mjerama zaštite od požara,
 • c) Dubinska obnova,
 • d) Dubinska obnova s mjerama zaštite od požara,
 • e) Sveobuhvatna obnova.

 

 • Intenzitet potpore:
  • Izrada projektne dokumentacije: od 85 do 100%,
  • Energetska obnova: od 60 do 80%,
  • Upravljanje projektom i administracija: od 85 do 100%,
  • Promidžba i vidljivost projekta: 85%

 

Rok za podnošenje prijava: od 29.03.2024 u 13:00 sati do 03.06.2024. u 16:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

Upute za prijavitelje:

Obrasci:

Prilozi: