Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Promicanje održivog korištenja prirodne baštine

Natječaj zatvoren. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je dana 06. prosinca 2016. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom ”Promicanje održivog razvoja prirodne baštine”. Prihvatljivi korisnici: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima kojoj je osnivač jedinica područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave utvrđena člankom 130. Zakona o […]

Arhiva aktualnosti: Tekući troškovi LAG-ova i animacija (19.4.)

Natječaj zatvoren. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 01. ožujka 2017. Natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“. Prihvatljivi prijavitelji:  LAG-ovi koji su odabrani unutar tipa operacije 19.2.1.za provedbu odabrane Lokalne razvojne strategije i […]

Arhiva aktualnosti: Umjetnost i kultura za mlade

Natječaj zatvoren. Ministarstvo kulture objavilo je 12. prosinca 2016. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Umjetnost i kultura za mlade”. Prihvatljivi prijavitelji: Pravna osoba javnog ili privatnog prava: Skupina aktivnosti A – Priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za mlade u srednjim školama umjetnička organizacija, udruga u području kulture i […]

Arhiva aktualnosti: Certifikatom do tržišta

Natječaj objavljen: Certifikacijom proizvoda do tržišta Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta najavilo je skoro raspisivanje Poziva ”Certifikatom do tržišta”. Prihvatljivi prijavitelji: Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala ili srednja poduzeća. Prihvatljive aktivnosti: Troškovi testiranja proizvoda s ciljem utvrđivanja udovoljava li proizvod specifičnim zahtjevima određenog certifikata/potvrde; Troškovi pripreme propisane tehničke […]

Arhiva aktualnosti: Međunarodni suradnički projekti istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti – Program Eurostars 2

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je Zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u programu Eurostars 2. Prihvatljivi korisnici: Glavni partner: Mala i srednja poduzeća koja se bave istraživanjem i razvojem (moraju provoditi najmanje 50% aktivnosti projekta) Ostali partneri: Mala i srednja poduzeća Poduzeća iz minimalno […]