Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

NATJEČAJ ZATVOREN!

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 5. prosinca 2019. otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga “Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada”.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mali, srednji, veliki poduzetnici

Prihvatljive aktivnosti:

 • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije,
 • Aktivnosti uspostave postrojenja za obradu biootpada, odnosno:
  • izgradnje, nadogradnje, dogradnje (uključujući unaprjeđenje) i/ili opremanja postrojenja za recikliranje; ili
  • aktivnosti izgradnje i opremanja novih postrojenja za proizvodnju OIE.
 • Aktivnosti investicijskog nadzora izvedbe radova i puštanja u pogon te aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu sa Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17, 39/19) te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova,
 • Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog biootpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi,
 • Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji,
 • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 1.000.000,00 HRK
 • Najviši iznos potpore: 50.000.000,00 HRK
 • Intenzitet potpore:
  • Postojenje za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada:
   • Mikro i malo poduzeće: 70% prihvatljivih troškova,
   • Srednje poduzeće: 60% prihvatljivih troškova,
   • Veliko poduzeće: 50% prihvatljivih troškova.
  • Postrojenje za poticanje proizvodnje i energije iz obnovljivih izvora energije
   • Mikro i malo poduzeće: od 65-80% prihvatljivih troškova,
   • Srednje poduzeće: od 55-70% prihvatljivih troškova,
   • Veliko poduzeće: od 45-60% prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje prijava: od 21. siječnja 2020. godine do 31.prosinac 2020. godine.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija:

Obrasci:

Prilozi:

Upute za prijavitelje: