Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Inovacije u S3 područjima

NATJEČAJ ZATVOREN!

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 28. lipnja 2019. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Inovacije u S3 područjima“.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđenim u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prihvatljive aktivnosti:

 • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu,
 • pribavljanje patenata,
 • troškovi osoblja u svrhu uvođenja inovacije procesa ili organizacije poslovanja nužnih za proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 750.000,00 HRK
 • Najviši iznos potpore: 20.000.000,00 HRK
 • Intenzitet potpore:
  • Regionalne potpore za ulaganje: do 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća, do 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća
  • Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja: do 50% prihvatljivih troškova
  • Potpore male vrijednosti: do 75% prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje prijava: od 15. srpnja 2019. godine u 11:00:00 sati do 15. studenog 2019. godine u 11:00:00 sati.

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija:

Obrasci:

Prilozi:

Upute za prijavitelje: