Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Nabavka materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2019. godinu

POZIV ZATVOREN!

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 04. rujna Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2019. godinu. 

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Pravne i fizičke osobe:
    • Koje u svom posjedu imaju uzgoj svinja i koje se drže na otvorenom,
    • Koji ima jedinstveni identifikacijskih broj gospodarstva (JIBG),
    • odobrenje nadležnog veterinarskog inspektora u skladu s Naredbom 111/18.

Prihvatljive aktivnosti:

  • nabavka materija i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda

Financiranje:

  • Najviši iznos financiranja: 20.000,00 HRK
  • Intenzitet potpore: do 80% od traženog iznosa

Rok za podnošenje prijava: do utroška sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2019. godine.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: