Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

NATJEČAJ ZATVOREN!

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 11. prosinca 2019. godine Poziv za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ u okviru operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici

Prihvatljivi partneri:

 • Poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji doprinose svojim znanjem, resursima i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja.
 • Partner koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, može sudjelovati u projektu s najviše 15% prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Aktivnosti istraživanja i razvoja koje moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija:
  • istraživanja i razvoja,
  • industrijsko istraživanje,
  • eksperimentalni razvoj,
  • studije izvedivosti.
 • Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 1.000.000,00 HRK
 • Najviši iznos potpore: 30.000.000,00 HRK
 • Intenzitet potpore:
  • malo poduzeće – od 45% - 80%
  • srednje poduzeće – od 35% do 75%
  • veliko poduzeće – od 25% do 65%
  • organizacija za istraživanje i širenje znanja (kao partner na projektu i ne – Korisnik državne potpore – potpore koje nisu državne potpore) – 85%

Rok za podnošenje prijava: od 17.veljače 2020. godine u 11:00:00 sati. do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija:

Obrasci:

  Prilozi:

  Upute za prijavitelje: