Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture (IV.3.)

NATJEČAJ ZATVOREN!

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 10. prosinca 2021. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture”.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Subjekt u ribarstvu ili zajednički korisnik

 

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

Prihvatljivi su troškovi koji su plaćeni ili djelomično plaćeni od strane korisnika prije 16. listopada 2019. godine, pod sljedećim uvjetima:

 • troškovi se odnose na aktivnosti koje nisu fizički provedene prije 16. listopada 2019. godine,
 • troškovi su korisniku odobreni odlukom o dodjeli sredstava u okviru Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture«,
 • troškovi se odnose na sudjelovanje na sajmovima i sličnim događajima koji su odgođeni radi pandemije COVID-19 odnosno nisu fizički provedeni u okviru operacije odobrene na temelju Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture«

 

 • nalaženje novih tržišta i poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržište, uključujući vrste s potencijalom komercijalizacije ili neželjeni ulov iskrcan iz komercijalnih stokova;
 • promicanje kvalitete i dodane vrijednosti:
  • registracija proizvoda i prilagodba korisnika zahtjevima za usklađenošću i certificiranjem u okviu zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla, sustava za zajamčeno tradicionalne specijalitete i sustava neobveznih izraza kvalitete uključujući i;
   • troškove nabave usluga u svrhu registracije odnosno usklađenosti, certificiranja i sudjelovanja u sustavu kvalitete, kao što su troškovi savjetovanja, troškovi verifikacije sukladnosti, godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete i slični troškovi,
  • troškovi uvođenja sustava kvalitete te promocija održivih proizvoda ribarstva i akvakulture, uključujući certifikaciju, sustave kvalitete i promociju proizvoda malog priobalnog ribolova i okolišno prihvatljivih metoda prerade odnosno troškovi nabave usluga u svrhu certificiranja, uvođenje sustava kvalitete te promocije održivih proizvoda ribarstva i akvakulture, kao što su troškovi savjetovanja, troškovi verifikacije sukladnosti i slični troškovi,
  • troškovi predstavljanja i pakiranja proizvoda, uključujući troškove nabave usluga u svrhu predstavljanja i pakiranja proizvoda, kao što su troškovi izrade informativno-promotivnih materijala te nabave drugih materijala za predstavljanje proizvoda, internet stranice, razvoja dizajna pakiranja, zakupa/najma promotivnog prostora za predstavljanje proizvoda i slični troškovi, isključujući nabavu opreme/uređaja/strojeva za pakiranje,
 • doprinošenje transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenje ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Europske unije o uvozu;
  • prihvatljivi su troškovi ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Europske unije o uvozu, uključujući troškove nabave usluga u svrhu ispitivanja i istraživanja tržišta, kao što su troškovi izrade studija, analiza i slični troškovi,
 • doprinošenje sljedivosti i razvoja znaka za okoliš za proizvode ribarstva i akvakulture na razini Europske unije prihvatljivi su troškovi doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenja ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Europske unije o uvozu;
  • prihvatljivi su troškovi jačanja transparentnosti proizvodnje i tržišta te unaprjeđenje sustava sljedivosti kroz sustave informiranja potrošača koji nadilaze minimalne zahtjeve informiranja odnosno označavanja proizvoda ribarstva i akvakulture, uključujući troškove nabave opreme i/ili usluga u svrhu uvođenja i/ili unaprjeđenja sljedivosti, kao što su troškovi usluge savjetovanja i/ili osmišljavanja sustava informiranja potrošača, troškovi informatičke opreme i računalnih programa te slični troškovi,
 • provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja prihvatljivi su troškovi vođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja na regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini radi podizanja javne svijesti o održivom ribarstvu i akvakulturi, pod uvjetom da nisu usmjerene na trgovačke marke, uključujući troškove nabave usluga i/ili opreme u svrhu vođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja;
  • prihvatljivi su troškovi organizacije i sudjelovanja na sajmovima i sličnim događajima, organizacije i provedbe informativno-edukativnih aktivnosti, izrade i distribucije/oglašavanja informativno-promotivnih materijala, izrada internet stranice i slični troškovi,
 • vođenje komunikacijskih i promotivnih kampanja na regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini radi podizanja javne svijesti o održivom ribarstvu i akvakulturi pod uvjetom da nisu usmjerene na trgovačke marke,
 • opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupnih prihvatljivih troškova operacije;
  • troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj, a što uključuje konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu.

 

Financiranje:

 • Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 5.000.000,00 kn
 • Intenzitet potpore: 50% uz mogućnost smanjenja i povećanja intenziteta
  • uvećan za 30% ako je operacija vezana za mali priobalni ribolov,
  • uvećan za 35% ako se operacija provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo,
  • uvećan za 10% ako operaciju provodi ribarska zadruga,
  • uvećan za 25% ako operaciju provodi organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija,
  • umanjen za 20% ako operaciju provodi poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća.

 

Rok za podnošenje prijava: od 13. siječnja 2022. godine do 28. veljače 2022. godine

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

Obrasci: