Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture (IV.3.)

NATJEČAJ ZATVOREN.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 26. srpnja 2019. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture”.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Subjekt u ribarstvu ili zajednički korisnik sukladno članku 2. stavku 1. točki z) Pravilnika.

Prihvatljive aktivnosti:

Troškovi nastali od 16. studenog 2018. godine u okviru prihvatljivih aktivnosti:

 • nalaženje novih tržišta i poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržište, uključujući vrste s potencijalom komercijalizacije ili neželjeni ulov iskrcan iz komercijalnih stokova;
 • promicanje kvalitete i dodane vrijednosti bilo registracijom proizvoda i prilagodbom gospodarskih subjekata relevantnim zahtjevima za usklađenošću i certificiranjem;
 • doprinošenje transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenje ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Europske unije o uvozu;
 • doprinošenje sljedivosti proizvoda ribarstva i akvakulture i, ako je potrebno, razvoj znaka za okoliš za proizvode ribarstva i akvakulture diljem Europske unije kako je navedeno u Uredbi (EU) br. 1379/2013;
 • sastavljanje standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća koji su sukladni s pravom Europske unije;
 • vođenje komunikacijskih i promotivnih kampanja na regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini radi podizanja javne svijesti o održivom ribarstvu i akvakulturi pod uvjetom da nisu usmjerene na trgovačke marke.

Sve operacije mogu uključivati proizvođačke, prerađivačke aktivnosti te aktivnosti stavljanja na tržište duž cijelog opskrbnog lanca.

Financiranje:

 • Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 5.000.000,00 kn
 • Intenzitet potpore: 50%
  • uvećan za 30% ako je operacija vezana za mali priobalni ribolov,
  • uvećan za 35% ako se operacija provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo,
  • uvećan za 10% ako operaciju provodi ribarska zadruga,
  • uvećan za 25% ako operaciju provodi organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija,
  • umanjen za 20% ako operaciju provodi poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća.

Rok za podnošenje prijava: od 27. srpnja 2019. godine do 15. listopada 2019. godine

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija:

Pravilnici:

Natječaj:

Obrasci: