Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Vaučeri za digitalizaciju

POZIV ZATVOREN!

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je dana 01.06.2023. godine Vaučere za digitalizaciju. Svrha ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće,
 • mora imati najmanji broj zaposlenih (kako je navedeno u nastavku) na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u referentnom mjesecu (veljača ili ožujak 2024., nositelj djelatnosti u obrtu se računa kao zaposlena osoba ako je to njegova jedina osnova za osiguranje):
  • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina - minimalno 1 zaposleni,
  • Vaučer za digitalni marketing - minimalno 1 zaposleni,
  • Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije - minimalno 3 zaposlena,
  • Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti - minimalno 1 zaposleni,
  • Vaučer za složena digitalna rješenja - minimalno 3 zaposlena.
 • prijavitelj ne smije sudjelovati kao pružatelj bilo koje vrste usluga na bilo kojem projektu prijavljenom za dodjelu vaučera u okviru ovog Poziva (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01), odnosno ako je upisan u Katalog pružatelja usluga,
 • mora biti registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u 6 mjeseci prije dana podnošenja projektnog prijedloga (uvjet se ne odnosi na registraciju pojedinačne djelatnosti),
 • prijavitelj ne smije imati dodijeljena 2 vaučera po prethodnom pozivu „Vaučeri za digitalizaciju“,
 • prijavitelju ne smije zatražiti istu vrstu vaučera kakva mu je već izdana po prethodnom pozivu „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01).

 

Prihvatljivost projekta:

 • Aktivnosti projekta odvijaju se u prihvatljivom sektoru i u skladu su s prihvatljivim aktivnostima Poziva,
 • Provedba projekta nije započela niti završila prije izdavanja vaučera,
 • Predviđeno trajanje projekta nije dulje od 30.06.2026. godine i nije dulje od 12 mjeseci od dana izdavanja vaučera,
 • Projekt se odnosi na samo jednu vrstu vaučera za nabavu usluge/nematerijalnog proizvoda kod samo jednog pružatelja usluga,
 • Projektom se ne prekoračuje maksimalni broj vaučera (dva) koji prijavitelj može iskoristiti po Pozivu,
 • Neprihvatljive djelatnosti:
  • aktivnosti namijenjene za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, financiranje osnivanja distribucijske mreže u drugim državama članicama i trećim zemljama te upravljanje takvom mrežom o aktivnosti ili troškove povezane uz sektore:
   • ribarstva i akvakulture,
   • primarne poljoprivredne proizvodnje,
   • prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:
    • ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju predmetni poduzetnici,
    • ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače,
  • aktivnosti trgovanja ili proizvodnje proizvoda i usluga navedenih u Uredbi o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava,
  • aktivnosti povezane s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda,
  • djelatnosti trgovine na veliko i malo (NKD odjeljci: 45, 46, 47),
  • djelatnosti smještaja (NKD odjeljak: 55),
  • izdavačke djelatnosti (NKD odjeljak: 58),
  • proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (NKD odjeljak: 59),
  • djelatnosti emitiranja programa (NKD odjeljak: 60),
  • pružanje telekomunikacijskih i povezanih uslužnih djelatnosti (NKD odjeljak: 61),
  • informacijske uslužne djelatnosti (NKD odjeljak: 63),
  • financijske djelatnosti, djelatnosti osiguranja i djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) (NKD odjeljci: 64, 65, 66, 77),
  • djelatnosti poslovanja nekretninama (NKD odjeljak: 68),
  • pravne djelatnosti (NKD skupina: 69.1),
  • arhitektonske djelatnosti (NKD skupina: 71.11),
  • djelatnosti promidžbe (reklama i propaganda) (NKD skupina: 73.1),
  • ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (NKD odjeljak: 74, osim 74.9),
  • djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem i bez smještaja (NKD odjeljci: 87 i 88),
  • kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti (NKD odjeljak: 90),
  • djelatnosti knjižnica, arhiva, muzeja i ostalih kulturnih djelatnosti (NKD odjeljak: 91),
  • djelatnosti kockanja i klađenja (NKD odjeljak: 92).

 

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

 • Prijavitelj u okviru projekta može provesti jednu ili više aktivnosti prihvatljivih za traženu vrstu vaučera pod uvjetom da te aktivnosti obuhvaćaju usluge koje pruža isključivo jedan pružatelj usluga.

 

Prihvatljive aktivnosti:
 • specijalizirani programi neformalnog učenja usmjereni na razvoj digitalnih vještina koji će osposobiti zaposlenike Prijavitelja za provođenje digitalizacije, odnosno za korištenje alata digitalnog marketinga i komunikacija (rad u e-trgovini i m-trgovini, internetsko oglašavanje, administriranje internetske stranice poduzeća),
 • za analizu podatka i upravljanja podacima,
 • razvoj aplikacija,
 • dizajn softvera,
 • digitalni dizajn,
 • za poslovanje u oblaku i sl.
Uvjeti:
 • Prijavitelj u jednu prijavu može uključiti jednu ili više edukacija, pod uvjetom:
  • najmanje 20% svih zaposlenika uključeno je u edukacije u sklopu vaučera,
  • edukacije se održavaju uživo (uključujući on-line) i u realnom vremenu,
  • po završetku edukacije proveden je test stečenog znanja/ispit o čemu je izdana potvrda za svakog polaznika,
  • ukupno prihvatljivi troškovi edukacije za jednog zaposlenika iznose najviše 1.000,00 EUR.
Financiranje:
 • Najviši iznos potpore: 9.990,00 EUR
 • Intenzitet potpore: 90% prihvatljivih troškova.
Prihvatljive aktivnosti:
 • Izrada internetskih stranica poduzeća uključujući:
  • uslugu poslužitelja (hosting),
  • troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge
   od istog pružatelja usluge),
  • edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju 3 sata.
 • Izrada landing stranice (pod-stranice mrežnih stranica prijavitelja) uključujući:
  • uslugu poslužitelja (hosting),
  • troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge),
  • edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 1 sat.
 • Izrada Mobilne aplikacije uključujući:
  • edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata.
 • Izrada web aplikacije u svrhu automatizacije poslovnih procesa, bolje komunikacije s klijentima i unapređenje poslovanja, jednostavnije obrade podataka, povezivanje s bazama podataka i boljim praćenjem i analizom poslovnih procesa. Aktivnost može uključivati:
  • troškove usluge poslužitelja (hosting),
  • troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge),
  • edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom
   trajanju od 1 sat.
 • Izrada web stranice za e-trgovinu uključujući:
  • uslugu poslužitelja (hosting),
  • troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge),
  • edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata.
 • Upravljanje društvenim mrežama (minimalno 1 društvena mreža) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata.
Financiranje:
 • Najviši iznos potpore: 9.990,00 EUR
 • Intenzitet potpore: 50% prihvatljivih troškova
Prihvatljive aktivnosti:
 • Strategija digitalne transformacije poduzeća obuhvaća definiranje ostvarivih ciljeva digitalne transformacije i kreiranje mjera za ostvarenje zadanih ciljeva, uključujući:
  • analizu postojećeg stanja i okruženja,
  • ispitivanje potencijala za optimizaciju poslovanja kroz digitalizaciju, optimizaciju procesa i organizacije,
  • druge mjere koje mogu pridonijeti prilagodbi organizacije poslovanju u digitalnom dobu,
  • metodologiju praćenja provedbe digitalne strategije (s ključnim pokazateljima - KPI).
Uvjeti:
 • najmanje 3 zaposlenih na puno radno vrijeme (temeljem sati rada).
Financiranje:
 • Najviši iznos potpore: 9.990,00 EUR
 • Intenzitet potpore: 60% prihvatljivih troškova
Prihvatljive aktivnosti:
 • provjera kibernetičke sigurnosti poduzeća:
  • kroz provedbu sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka,
  • kroz provedbu penetracijskih ispitivanja uz izradu pripadajućih izvješća,
  • kroz provedbu sigurnosnog testiranja i detekcije kibernetičkih prijetnji informacijskom sustavu poduzeća,
  • uključuje analizu prikupljenih podataka i definiranje dodatnih poboljšanja sustava te generiranje izvještaja za potrebe regulatora, certifikacijskih kuća i sl. i
  • edukaciju zaposlenika od strane pružatelja usluga radi povećanja osposobljenosti, za postizanje kibernetičke sigurnosti poduzeća u minimalnom trajanju od 3 sata.
Financiranje:
 • Najviši iznos potpore: 14.500,00 EUR
 • Intenzitet potpore: 70% prihvatljivih troškova
Prihvatljive aktivnosti:
 • usluga uvođenja složenih digitalnih rješenja kojima će se poduzeću omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije, kao što su:
  • rješenja za industriju 4.0,
  • razvoj mrežnih sustava i procesa,
  • IoT (Interneta stvari),
  • pametne usluge, automatizacija,
  • projekti koji uključuju Big data (velike podatke),
  • simulacijski modeli,
  • virtualna i proširena stvarnost,
  • integrirani sustavi (npr.: BI i analitika, Integracija tržišta (drop-shipping) barem na
   jednom velikom tržištu,
  • planiranje resursa poduzeća,
  • digitalna rješenja za produktivnost,
  • rješenja za upravljanje odnosima s klijentima, uključujući i ključne pokazatelje KPI za svako isporučeno rješenje,
  • edukacija zaposlenika od strane pružatelja usluga u pogledu usvajanja naprednih digitalnih vještina povezano sa svrhom vaučera u minimalnom trajanju od 6 sati.
Uvjeti:
 • najmanje 3 zaposlenih na puno radno vrijeme (temeljem sati rada)
Financiranje:
 • Najviši iznos potpore: 19.900,00 EUR
 • Intenzitet potpore: 60% prihvatljivih troškova

 

Rok za podnošenje prijava:

 • 3. ROK: od 01.03.2024. u 11:00 sati do 08.04.2024. u 16:00 sati.

 

Natječajna dokumentacija:

OBRASCI:


PRILOZI:

UPUTE ZA PRIJAVITELJE: