Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Intervencija 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 17. studenoga 2023. godine Natječaj za provedbu intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

 

Prihvatljivi korisnici:

 • fizičke i pravne osobe (isključujući obveznike javne nabave) upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu (izuzev mladih poljoprivrednika) te proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija,
  • pravna osoba mora imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada,
  • fizička osoba mora biti upisana u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu (izuzev mladih poljoprivrednika),
 • mladi poljoprivrednik u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mora dokazati stručna znanja i vještine,
 • fizičke i pravne osobe moraju dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 10.000 EUR-a SO ako ulažu u sektor voća (uključujući masline i vinovu lozu), povrća (uključujući krumpir i gljive) i cvijeća, odnosno najmanje 15.000 EUR-a SO za ulaganja u ostalim sektorima.
 • u slučaju ulaganja u uvođenje biosigurnosnih mjera nositelj/član/zaposlenik/vlasnik mora biti osposobljen iz područja biosigurnosti najkasnije kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

 

Prihvatljivi troškovi:

 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena, sadnog materijala i gljiva,
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima koji su u funkciji osnovne djelatnosti,
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje,
 • izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu i sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva,
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih primarnih poljoprivrednih proizvoda,
 • uvođenje biosigurnosnih mjera u okviru postojećih objekata za držanje životinja (kao što su ograde koje ispunjavaju uvjete biosigurnosti, biosigurnosna oprema i uređaji (vrata, zavjese, tuneli, oprema za dezinfekciju), građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ ili opremanje objekata/prostorija za dezinfekciju osoba/gospodarskih vozila, građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata/prostorija za skladištenje i rukovanje hranom za životinje, građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata/ prostorija za kontrolu ulaska i izlaska osoba/gospodarskih vozila/ poljoprivredne mehanizacije sa i na poljoprivredno gospodarstvo, uključujući mrežu putova unutar poljoprivrednog gospodarstva, zatvoreni hranidbeni sustav uključujući silose za stočnu hranu),
 • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva),
 • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino,
 • sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena,
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova),
 • izgradnja/rekonstrukcija (u slučaju povećanja kapaciteta) i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe,
 • strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva,
 • izgradnja/rekonstrukcija/opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe,
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe,
 • kupnja strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe,
 • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.
 • opći troškovi do 10% ukupno prihvatljivih troškova projekta od kojih su:
  • troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi su u iznosu do 2% prihvatljivih troškova, ne više od 5.000 eura,
  •  troškovi pripreme dokumentacije i/ili provedbe projekta, uključujući i provedbu postupaka nabave, prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova, ne više od 10.000 EUR,
  • troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama iznad i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Ulaganja u zbrinjavanje stajskog gnoja te korištenje obnovljivih izvora energije nisu prihvatljiva kao samostalno ulaganje nego isključivo u sklopu građenja (izgradnje) novih objekata za proizvodnju i/ili povećanja postojećih proizvodnih kapaciteta rekonstrukcijom objekata.

 

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 15.000 EUR
 • Najviši iznos potpore: 2.000.000 EUR
 • Intenzitet potpore:
  • 65% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati do 80% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici,
  • 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta koji se odnosi isključivo na ulaganja u uvođenje biosigurnosnih mjera (članak 17. stavak 2. točka c) Pravilnika).

Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ima više od 18, ali ne više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje stručna znanja i vještine te po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu, a u slučaju trgovačkog društva je i odgovorna osoba isključivo ukoliko je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva.

 

Načela odabira:

 • Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije,
 • Sektor ulaganja,
 • Postojeća proizvodnja korisnika,
 • Sustavi kvalitete poljoprivrednih proizvoda,
 • Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/člana/odgovorne osobe/zaposlenika (alternativno),
 • Indeks razvijenosti JLS-a prema mjestu ulaganja,
 • Doprinos ulaganja klimi i okolišu,
 • Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje,
 • Korisnik potpore za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

 

Rok za podnošenje prijava: od 19. veljače 2024. godine od 12:00 sati do 29. ožujka 2024. godine do 12:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite s vašim prijedlogom!

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA: